Annonse

fafo

KoronapandemienKvinner mer utsatt for permittering og arbeidspress

Frisører har blitt permitterte og helsearbeidere har opplevd et enormt økt arbeidspress under pandemien. – Denne krisen har truffet kvinnene, sier Fafo-forsker.

ForskningsprosjektDigitale arbeidstiltak for funksjonshemmede under koronakrisen

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er bekymret for hvordan ungdom med funksjonsnedsettelser håndterer overgangen til en digital hverdag. Nå skal et nytt forskningsprosjektet bidra med mer kunnskap.

Fafo-rapportDagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Kommunene og helsesektoren er verstingene på å bryte loven. Flere gjør det også med vitende vilje. – Regelverket er for komplisert når det gjelder midlertidige ansettelser, svarer sektorene.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

Kritisk søkelys på gründersatsing for innvandrere

Siden 2014 har staten bevilget 25 millioner kroner til veiledning for innvandrere som vil starte egen virksomhet. Pengebruken har vært preget av sprikende målsettinger, lite læring og manglende dokumentasjon av resultater, viser ny rapport.

Nav i fengselLetter overgangen fra soning til samfunn

I ungdomstida tok «­Spartacus» uheldige valg som resulterte i flerårig fengsels­straff. Med veiledning fra Nav under soning får han hjelp til å se nye muligheter – noe han mener er avgjørende for å lykkes ute i samfunnet.

Fafo-forsker om tiltaksløp i varehandelen– Utfordrende at det ikke finnes konkrete tall

Inkluderingsviljen i Rema 1000 skaper gode muligheter for mangfold og karrierebygging, viser en ny Fafo-rapport. Likevel gir ikke rapporten svar på hvor mange tiltaksdeltakere som får fast jobb i butikkjeden.

Annonse
Annonse
Annonse