Annonse

fagforbundet

Uenighet i LO om rusreformen

Fagforbundet, LOs største forbund, tar avstand fra regjeringens rusreform, mens Fellesorganisasjonen støtter den.

NHO tapte sak om lovligheten av streik i helseinstitusjoner

NHO mente streiken i private helseinstitusjoner var ulovlig, men tapte i arbeidsretten.

Forbundstopper maner til pensjonsopprør på Stortinget

Opposisjonen på Stortinget må tvinge regjeringen til å sørge for at pensjonistene ikke igjen blir lønnstapere, krever Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Fagforbundet frykter at munnbindpåbud skal ramme lavtlønte

Fredag er det ventet at regjeringen vil komme med en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtransporten. Nå krever Fagforbundet at munnbindene blir gratis.

Fafo-rapportDagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Kommunene og helsesektoren er verstingene på å bryte loven. Flere gjør det også med vitende vilje. – Regelverket er for komplisert når det gjelder midlertidige ansettelser, svarer sektorene.

Fagforbundet advarerKuttforslag fra regjeringen vil gi store tap for uføre

Regjeringens forslag til kutt i skjermingstillegget for uføre vil gi store økonomiske tap for uføre pensjonister, viser beregninger fra Fagforbundet.

Tariffavtale for BPA-assistenter

Assistenter i BPA-ordningen har nå fått sin første nasjonal tariffavtale. Det skjer etter at Fagforbundet og Virke har forhandlet frem en avtale.

BPA-gjennomgangIngen som taler assistentenes sak

De personlige assistentene har ikke fått plass i utvalget som nå skal gjennomgå hele ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Rart, mener Kurt Rønning i Fagforbundet.

Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre

LOs største forbund Fagforbundet reagerer sterkt på regjeringen forslag om kutt i uførepensjonen.

Fagforbundet– Undergraver streikeretten med tvungen lønnsnemd

Søndag bestemte regjeringen seg for å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at de ansatte som har vært i streik må være tilbake på jobb så snart som mulig.

LO-Stat tar ut 303 medlemmer i fem sykehus i streikevarsel om pensjon

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon

Fagforbundet-toppSykepleiermangelen er hausset opp

Ja, vi trenger flere sykepleiere i Norge, men vi trenger også mange andre yrkesgrupper for å løse alle oppgavene i helse- og omsorgssektoren, sier Iren Luther i Fagforbundet.

FagforbundetUrovekkende økning i vold og trusler mot Nav-ansatte

Antallet tilfeller av vold og trusler mot Nav-ansatte har økt. Det må sees i sammenheng med at Nav har blitt mindre tilgjengelig for brukerne, mener Fagforbundet.

Aleris føler seg stigmatisert av Fagforbundet

Omsorgsselskapet Aleris syns anklagen om at de bedriver arbeidslivskriminalitet, er både stigmatiserende og misvisende.

Aleris-direktør– Ser fram til å få alle sider av saken belyst

Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse av helseforetaket Aleris. – Vi ser fram til å få alle sider av saken avklart i rettssystemet, sier Aleris-direktør Erik Sandøy.

Fagforbundet anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser.

Annonse
Annonse
Annonse