Annonse

fastlegeordningen

Mange kommuner sliter med å skaffe fastleger

Stadig flere kommuner sliter med å tilby fastlege til innbyggerne, ifølge Helsedirektoratet. Helsedirektør Bjørn Guldvog etterlyser forsterkede tiltak.

Kjerkol topper fastlegeordningen med 100 millioner

Helseminister Ingvild Kjerkol legger 100 millioner kroner ekstra inn til fastlegeordningen. Totalt blir det nå 450 millioner kroner ekstra til ordningen.

Ap varsler løft for fastlegeordningen

Fastlegeordningen må vi berge, lover Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og tilføyer: – Det haster.

Legeforeningen og KSKrever kraftfulle tiltak fra ny regjering for å redde fastlegeordningen

Legeforeningen og KS krever at ny regjering øker bevilgningene betydelig for å sikre rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen.

KSStaten må trå til for å hindre at fastlegeordningen rakner

Fastlegeordningen vil rakne om det ikke kommer kraftfulle tiltak raskt. Det er på tide at Stortinget og regjeringen tar grep, mener kommunenes organisasjon KS.

KS600.000 byttet fastlege mot sin vilje i 2020

600.000 personer har byttet fastlege mot sin vilje i 2020, og 100.000 mangler fastlege fordi det ikke finnes ledig kapasitet, ifølge KS.

Legeforeningen– Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen

Fastlegeordningen skaper store problemer for landets kommuner. Hele 83 kommuner melder at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

Høy legedekning i Norge

Norge hadde 4,7 praktiserende leger per tusen innbyggere i 2017, mot 3,5 i gjennomsnitt for OECD-landene. Norge er dermed blant landene med høyest legedekning.

StatsbudsjettetFlere sykehjemsplasser - kutt i tannregulering

Regjeringen vil øke antallet heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Samtidig foreslår de å kutte i kosmetisk begrunnede tannbehandlinger til barn.

– Digitale leger bidrar til et todelt helsevesen

De svakeste pasientene taper på at digitale leger vinner terreng, frykter medieviter Ida Aalen. Mobillegetjenesten Kry mener derimot organiseringen av det offentlige helsevesenet er problemet.

Gründer– Innovasjon i primærhelsetjenesten er nesten umulig

For å lykkes med innovasjonen som trengs i helsesektoren, må flere bedrifter slippes inn i det offentlige helsevesenet, mener daglig leder i Hjemmelegene Nicolai Skarsgård. Pasient- og brukerombudet er kritisk.

Stadig flere fastleger på kommunal fastlønn presser hovedmodellen for finansiering av fastlegeordningen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Leger på fastlønn skviser fastlegemodellen

Fastlegene skal som hovedregel være næringsdrivende. Modellen utfordres av stadig flere fastleger på kommunal fastlønn. Finansieringen blir sentral når fastlegeordningen nå skal evalueres.

Annonse
Annonse
Annonse