Annonse

fastleger

Mannlige fastleger sykmelder mest

Erfarne mannlige fastleger i 50- og 60-årene sykmelder flest pasienter, viser en oversikt over legers refusjonskrav til det offentlige.

Travlere på jobben under koronakrisen

Nesten fire at ti dansker har fått det travlere på jobben under koronakrisen. Bare én av sju har fått det mindre travelt.

Forskning

Slik overtaler fastlegene NAV om trygd

Forsker har undersøkt hvordan allmennleger jobber for å overbevise NAV om trygd når pasientens helseplager er diffuse eller vanskelige å forklare.

Leder

Leder«It’s the economy, stupid»

Fastleger må få øynene opp for at pasienters helseplager kan skyldes en tom lommebok. Det er ekstra viktig når koronatiltak herjer med folks privatøkonomi.

Gjeldsrådgivning kan være beste medisin for pasienter med pengeproblemer

Én av ti fastlegepasienter har helseplager som henger sammen med økonomiske bekymringer, viser studie. For en del kan økonomisk rådgivning være viktigere enn medisinsk behandling.

Regjeringen vil gi fastlegene færre oppgaver

I sin nye handlingsplan vil regjeringen gi 1,6 friske milliarder til allmennlegetjenesten. – Fastlegene skal ønske å bli gamle i yrket sitt, sier Bent Høie.

Fastleger kan bidra til å skrive pasienter ut av arbeidslivet

Legeerklæringer handler mer om hva pasienter ikke kan enn om hva de kan, ifølge fastlege Guri Aarseth. Hun har tatt doktorgrad på en studie av fastlegers legeerklæringer ved uførhet.

Fastleger i skvis mellom rollene som hjelper og portvakt

Norske allmennleger opplever en økende konflikt mellom å skulle være pasientenes hjelper og samtidig opptre som samfunnets kontrollør.

Støre frykter fastlegekollaps

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener fastlegeordningen står i fare for å bryte sammen. Nå etterlyser han en plan fra regjeringen.

ArbeiderpartietLeger velger privatklinikker over å bli fastleger

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å gjøre noe fordi han ønsker denne privatiseringen.

Norske fastleger er mindre fornøyd med arbeidsmengden enn sine utenlandske kolleger

Undersøkelsen viser også at en dobbel så stor andel av allmennleger i Norge planlegger å bytte karriere i løpet av de neste tre årene sammenliknet med kolleger i de andre landene.

PrimærhelseteamPrøveordningen utvides

55 millioner kroner er bevilget til å utvide ordningen med primærhelseteam. Det åpnes også for at flere legekontor kan bli med i prøveordningen.

En av ti fastleger vurderer å slutte

Arbeidsmengden er uhåndterbar, mener nær halvparten av de spurte fastlegene i en fersk rapport. Rekrutteringen svikter og flere enn før slutter i yrket. Helseminister Bent Høie varsler handlingsplan.

Ønsker flere og mer tilgjengelige fastleger

Pasientene har gode erfaringer med fastlegene, men mener fastlegen kan bli mer tilgjengelig, viser ny rapport.

Størst fastlegetetthet i Finnmark

Mindre kommuner har flere fastleger i forhold til innbyggertallet enn større kommuner. Fastlegetettheten er størst i Finnmark.

Fastlegers innsats for deprimerte skal kartlegges

Forskere skal finne ut hvordan fastleger kan bidra til at deprimerte får bedre helse, unngår utenforskap og fungerer i arbeidslivet.

Rapport slår alarm om fastlegeordningen

Arbeidspresset på fastlegene har økt betraktelig, og vil med tiden bare bli enda større, ifølge en tilstandsrapport om fastlegeordningen.

Sliter med rekruttering av fastleger

Rekruttering av fastleger er et økende problem. Det kom fram på en konferanse om legerekruttering, som Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) arrangerte i Tromsø denne uka.

Forskning

ForskningFastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser

Mens vi pasienter tror det finnes en riktig diagnose er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall, viser studie fra OsloMet.

Fastlegene pressesGir sykemeldinger for å unngå utskjelling og fysiske angrep

Pasienter skal ikke forvente å få sykemelding kun ved et knips med fingrene, mener fastlege og doktorgradsstipendiat Stein Nilsen.

Annonse
Annonse
Annonse