Annonse

Fattigdom

Mange i EU har ikke råd til ferie

Nesten hver tredje arbeider i EU har ikke råd til å ta én ukes ferie i år, ifølge paraplyorganisasjonen for europeisk fagbevegelse (ETUC).

Mer psykiske lidelser blant barn i fattige familier

Barn av foreldre med de aller lavest inntektene har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene.

Arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere sliter mest økonomisk

Står du utenfor arbeidslivet er sannsynligheten for at du har betalingsproblemer fem ganger så stor som om du er i jobb.

Redd BarnaDe sårbare barna er ikke bare et koronaproblem

Sårbare barn og unge er blitt løftet fram under pandemien. Men i årene i forkant ble situasjonen deres verre, mener Redd Barna, som håper satsingen varer.

Koronakrisen gjør ferien vanskelig for mange familier

Halvparten av norske barnefamilier med lav inntekt opplever at koronasituasjonen gjør det vanskelig å gi barna en god sommerferie, viser ny undersøkelse.

Koronakrisen rammer fattige familier hardt

Familier med trang økonomi er overrepresentert blant dem som har mistet jobben under koronakrisen, viser en ny analyse fra Frischsenteret.

Én av fire hadde trang økonomi før koronautbruddet

Koronakrisen har påført mange en økonomisk smell. Men én av fire nordmenn hadde lite økonomisk handlerom allerede før koronautbruddet.

Ingen planer om krisepakke for fattige barnefamilier

Fattige barnefamilier må hjelpes med egne krisetiltak, mener flere organisasjoner. Men sosialministeren har ingen planer om det foreløpig.

Faktisk.no – InnsiktLever enslige minstepensjonister under fattigdomsgrensen?

Minstepensjonen for enslige har i årevis ligget godt under det som defineres som lavinntekt. Det er imidlertid ikke det samme som at alle minstepensjonister lever i fattigdom.

Kirkens BymisjonFattigdom blant barn øker – regjeringen svikter

Regjeringens bruker mye penger på symptomlindring, men for lite på å forebygge fattigdom blant barn og unge, mener Kirkens Bymisjon.

Én av ti enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Enslige forsørgere, innvandrere og ansatte i helse- og sosialtjenester er overrepresentert blant arbeidstakere med lavinntekt.

Forsker– Pensjonsalderen bør heves for å hindre fattigdom

For å forebygge fattigdom blant eldre bør pensjonsalderen øke i takt med økt levealder, mener forsker Axel West Pedersen. Politikere og Fagforbundet er skeptiske.

Mange barnefamilier har ikke råd til fritidsaktiviteter

27 prosent av barnefamilier i Norge sier de har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader. – Hjerteskjærende, mener Frivillighet Norge.

BostøtteLønner seg ikke å jobbe

Kommunale bostøttemottakere straffes økonomisk dersom de får økt inntekt, skriver Klassekampen.

Mange enslige forsørgere har dårlige levekår

Mange enslige forsørgere må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Én av fem i denne gruppen har ikke råd til ferie.

Ny rapportInnvandrere har tatt jobbene til fattige nordmenn

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag.

SV vil sikre barn og unge et gratis fritidstilbud

Alle barn og unge bør ha en lovfestet rett til gratis fritidstilbud, mener SV. Økende forskjeller går ut over barn i fattige familier, mener partiet.

SverigeØkte forskjeller – flere med lav økonomisk standard

Stadig flere svensker har lav økonomisk standard, ifølge offisiell statistikk. Det skyldes ikke at de har fått dårligere råd, men at inntektsforskjellene i Sverige har økt.

Forskning

– Økt barnetrygd vil redusere barnefattigdommen

– Det er bred enighet blant forskere om at økt barnetrygd vil redusere den økende barnefattigdommen i Norge, sier forsker Kjetil van der Wel ved OsloMet.

Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes.

Materielle mangler i EUFlest fattige i Bulgaria, færrest i Sverige

Tre av ti bulgarere har en alvorlig mangel på materielle goder som trengs for å leve et anstendig liv. I Norge gjelder det bare to av hundre og i Sverige én av hundre, ifølge statistikkbyrået Eurostat.

Færre fattige eier egen bolig

Antall husholdninger med lav inntekt som eide sitt eget hjem, sank med 10 prosentpoeng fra 2003 til 2016.

Annonse
Annonse
Annonse