Annonse

fellesorganisasjonen

20.000 i mankoEkstrem mangel på vernepleiere

− Mange steder var tjenestene strukket allerede før pandemien. En hovedårsak er ekstrem mangel på vernepleiere. Kun 10 prosent av alle som jobber med utviklingshemmede i kommunene er utdannede vernepleiere.

NRK får strykkarakter etter partilederdebatt

Fellesorganisasjonen (FO) kritiserer NRK for ikke å ta opp sosiale spørsmål i partilederdebatten i Arendal.

Fellesorganisasjonen– Fortsatt en lang vei å gå

– Et steg i riktig retning, men fremdeles en lang vei å gå, mener Fellesorganisasjonen (FO) om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Frp vil skrote Nav-partnerskapet mellom stat og kommune – men møter motbør

Stortingsrepresentanter for Fremskrittspartiet vil frata kommunene ansvaret for sosialhjelpen og gjøre Nav til en rent statlig etat. – Statliggjøring av Nav er en dårlig idé, advarer forsker.

Krav om tiltakspakke for elever med tilretteleggingsbehov

Regjeringen har sviktet barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning, mener norske organisasjoner. De krever tiltak som sikrer elevers rett til opplæring.

Frustrasjon i NavGjør samme jobb, men har ulike lønns- og arbeidsvilkår

Lønn, arbeidstid og velferdsgoder kan være forskjellige selv om de har samme arbeidsoppgaver. Ulike vilkår for statlig og kommunalt ansatte i Nav skaper irritasjon.

LO-forbund frykter hull i regjeringens inkluderingsdugnad

– Denne utviklingen er trist og urovekkende, blant annet fordi mange uten jobb trenger hjelp utover det å fylle ut CVen, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

Annonse
Annonse
Annonse