Annonse

Flyktninger

IMDi ber kommunene om å bosette 5.500 flyktninger neste år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 212 kommuner om å bosette 5.500 flyktninger i 2022.

Nav-konsulent dømt til fengsel for misbruk av syrisk flyktning

En tidligere flyktningkonsulent i Nav er dømt i Hålogaland lagmannsrett for misbruk av overmakt og falsk voldtektsanklage mot en syrisk flyktning.

Færre i jobb etter endt introduksjonsprogram

Seks av ti var i jobb eller utdanning i fjor etter å ha fullført introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Det var en nedgang fra året før.

Biden vil doble USAs årlige flyktningkvote

USAs president Joe Biden ønsker å øke antallet flyktninger som får komme inn i landet til 125.000 i det kommende budsjettåret, som begynner 1. oktober.

DanmarkStrengere krav til flyktninger økte avstanden til arbeidslivet

Skjerpede krav for å få permanent oppholdstillatelse førte til at sysselsettingen gikk ned blant flyktninger i Danmark, stikk i strid med det som var hensikten.

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Flere flyktninger i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

To at tre er i arbeid etter å ha gjennomgått det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Én av to flyktninger er i jobb

Drøyt halvparten av flyktningene i Norge er i jobb. I befolkningen som helhet er andelen om lag sju av ti.

Mange flyktninger er i jobb, men tjener lite

To av tre flyktninger er i jobb eller utdanning fem år etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Men mange har lav inntekt.

Manglende respekt tærer på syriske flyktningers psykiske helse

Opplevelse av at de ikke blir møtt med respekt i Norge bidrar til psykiske helseproblemer blant syriske flyktninger, viser ny studie.

ForskereFlyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet

Flyktninger med nedsatt helse blir sent på Nav før de i det hele tatt får prøvd seg i arbeidslivet. Systemet er for firkanta, mener forskere.

IPS-metoden kan få flyktninger raskere i jobb

Tett og individuell oppfølging kan få flere flyktninger raskere ut i ordinært arbeidsliv, viser en ny studie.

Fem år etter er flyktningene i Tyskland rimelig godt integrert

Fem år etter at statsminister Angela Merkel åpnet Tysklands dører for hundretusener av flyktninger, viser undersøkelser at de fleste er rimelig godt integrert.

FN-flyktninger til Norge for første gang siden mars

Fem flyktningfamilier kommer denne uka til Norge som de første etter at koronapandemien slo inn for fullt. Bare 264 FN-flyktninger er kommet til landet i år.

FlyktningerDrøyt én av to gikk fra introprogram til arbeid eller utdanning

55 prosent av flyktningene som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019, gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Regjeringspartiene enige om Moria-løsning

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Viktig seier for KrF, mener KrF-lederen.

Tre av ti innvandrere har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2020 bodde 238.300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjør 30 prosent av alle innvandrere i landet.

Polakker på innvandrertoppen i fjor

Arbeidsinnvandringen til Norge økte i fjor. Polske arbeidsinnvandrere utgjorde den største gruppen av innvandrere fra land utenfor Norden.

Røde Kors ber Norge hente enslige barn fra leirer i Hellas

Norske myndigheter må bli med på EUs program for å hente hjem og fordele de 1.600 enslige mindreårige barna i leirer i Hellas, mener Norges Røde Kors.

Solberg avviser bønn om å evakuere barn fra Moria-leiren

Norske organisasjoner ber innstendig om at Norge evakuerer barn fra Moria-leiren i Hellas, men statsminister Erna Solberg sier nei.

Utdanning er viktig for at flyktninger kommer i jobb

Flyktninger med fullført videregående stiller omtrent like sterkt på arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge.

Én av to overføringsflyktninger er i jobb

Litt under halvparten av overføringsflyktningene i Norge er i arbeid, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Oslo Ap vil la ureturnerbare flyktninger jobbe

Styret i Oslo Arbeiderparti ønsker en lovendring for ureturnerbare flyktninger som vil gi dem mulighet til å ta på seg betalt arbeid.

RiksrevisjonenSatsing på arbeidsrettet integrering får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker betydelige ressurser på integreringstiltak som skal få innvandrere i jobb, men sysselsettingen øker ikke. Det går fram av en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Flyktninger i introduksjonsprogrammet er stort sett fornøyde

Flertallet av flyktninger er fornøyde med norskopplæringen og oppfølgingen de får i norske kommuner. Det viser en ny rapport.

DanmarkNye flyktninger kommer raskere i jobb

Andelen flyktninger som er i arbeid kort tid etter at de har fått asyl i Danmark, er mangedoblet i løpet av få år.

Ny rekordOver halvparten av flyktninger rett i jobb eller utdanning

Blant de flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning, noe som er de høyeste tallene de siste ti årene.

Flere flyktninger i jobb etter innføring av introduksjonsprogram

Innføring av et obligatorisk introduksjonsprogram for flyktninger ser ut til å ha hatt en positiv effekt på integreringen, ifølge ny rapport.

Forskning

Ulike erfaringer med integrering i Skandinavia

Over tid lykkes Norge bedre enn Sverige og Danmark med å få flyktninger med lite utdanning i jobb, viser ny rapport.

FlyktningerLettest å få jobb i storbyene

Flyktninger sliter mer med å få jobb på bygda enn i de store byene, viser rapport om integrering i Skandinavia.

Bare 600 flyktninger bosatt hittil i år

I fjor ble 4 900 flyktninger bosatt i norske kommuner. Så langt i år er bare 600 bosatt.

Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger

Et hurtigspor for å få flyktninger raskere i arbeid ble etablert i 2016. Men hurtigsporet spiller liten rolle i det kommunale flyktningarbeidet, viser ny studie.

Én av to flyktninger er i arbeid

48,5 prosent av flyktninger mellom 15 og 66 år var sysselsatt ved utgangen av 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flyktninger mest opptatte av å bli norske statsborgere

Mens flyktninger, spesielt fra Asia og Afrika, bytter sitt statsborgerskap til norsk, beholder europeiske arbeidsinnvandrere sitt opprinnelige statsborgerskap.

Ny rapportInnvandrere har tatt jobbene til fattige nordmenn

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag.

Flyktninger belaster sosialbudsjettene i Trøndelag

Over halvparten, 28 av 44 kommuner i Trøndelag har sprengt sosialbudsjettet. Fylkesmannen peker på mottak og bosetting av flyktninger som en avårsakene.

Individuell jobbstøtte (IPS)Pionerprosjekt skal få flyktninger raskt i jobb

Mange flyktninger ivrer etter å få brukt sin kompetanse og komme seg i jobb så fort som mulig. I Bergen går man nye veier for å realisere dette ønsket.

OverføringsflyktningerHalvparten i arbeid etter syv år

Nær 8000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria.

Arbeidstørste flyktninger kaster bort tid i introduksjonsprogram

Faddere hjelper innvandrere og flyktninger i jobb

Da Tomasz Frelek kom til Norge, strevde han med å forstå hvordan det norske arbeidslivet fungerte. Nå er han veletablert i fast jobb og er en av mange arbeidslivsfaddere som hjelper nykommere i Norge i jakten på arbeid.

Flere kvoteflyktninger kan gi færre flyktninger

Både KrF og Venstre feiret økningen i tallet på kvoteflyktninger til 3.000 i statsbudsjettet for neste år, men de kan ha feiret for tidlig.

Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden

Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, viser en forskningsrapport.

DanmarkStort sprik i kommunenes innsats for flyktninger

De beste danske kommunene får tre ganger så mange flyktninger i jobb som de dårligste kommunene, viser ferske tall fra danske myndigheter.

Forskning

Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse

Å bo i nærheten av egne landsmenn kan gi flyktninger en mental buffer, viser ny forskning.

5 prosent flere med flyktningbakgrunn

Personer med flyktningbakgrunn utgjør nå 31 prosent av innvandrerne i Norge og 4,3 prosent av befolkningen i alt.

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

Færre søker asyl i Europa

Antall asylsøknader i EU og EFTA falt med 44 prosent i fjor, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn før krisen i 2015.

VelferdbloggenHvordan lykkes med integrering i Norge?

Forskning

ForskningMange er positive til å ansette flyktninger

Men det er veldig ulik praksis, vilje og evne blant arbeidsgivere. Det går fram av intervjuer forskere har gjort med arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.

Tyskland tar imot 10 000 kvoteflyktninger

Tyskland vil ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Dermed har EU nådd målet om å få medlemslandene til å si ja til minst 50 000 kvoteflyktninger i år og neste år.

Forskning

ForskningStor bekymring for innvandring i Europa

Brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, men bildet er ikke helsvart, ifølge en fersk studie fra OsloMet.

Bedriftsforbundet samarbeider med NAV– Håper de kan gi arbeidstrening til flyktninger

11.100 flyktninger bosatt i norske kommuner i fjor

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bosatte 11.100 flyktninger rundt om i Norge i 2017. Det er 4.200 færre enn året før.

Annonse
Annonse
Annonse