Annonse

Folkehelseinstituttet

FHI om munnbindbruk– Ulempen vil etter hvert bli større enn nytten

Det er ikke lenger et nasjonalt råd om å bruke munnbind i Norge. FHI mener ulempen ved å bruke munnbind etter hvert vil bli større enn den eventuelle nytten.

Eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger

Eldre fungerer godt i dagliglivet, og er uavhengige ved stadig høyere alder, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

FHI advarer mot falske eposter om helseundersøkelse

Folkehelseinstituttet (FHI) går ut med en advarsel etter å ha blitt varslet om at det er sendt ut falske eposter som kan se ut som en FHI-undersøkelse.

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet

Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen.

FHI-ansatte jobbet 14 ganger mer overtid i 2020 enn i 2019

Ansatte i FHI jobbet 41.729 overtidstimer i koronaåret 2020, nesten 14 ganger så mye som året før. 18 ansatte endte på over 500 timer.

Vaksineutstyr sendes til kommunene – sykehjemsbeboere prioriteres først

Denne uken blir det første vaksineutstyret sendt ut til de ulike kommunene. Når vaksineringen starter, blir sykehjemsbeboere prioritert først, ifølge Folkehelseinstituttet.

SMK vil ikke gi innsyn i tekstmeldinger fra før nedstengingen

Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.

FHISkal være klar for vaksinasjon fra over nyttår

Sverige tror at de første vaksinedosene vil ankomme Norge i januar. Folkehelseinstituttet planlegger for at vaksinasjon i beste fall kan starte over nyttår.

Skroter Smittestopp-appLager ny app basert på Google og Apples løsning

– Den nye appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FHI tror Norge kan unngå ny smittebølge

Camilla Stoltenberg– Befolkningen trettes ut

Folkehelseinstituttet frykter at folk skal bli trøtte og gradvis slutte å etterleve tiltakene for å slå ned koronaviruset.

FHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»

Folkehelseinstituttet (FHI) mener nordmenn må forberedes bedre på at hovedbølgen av epidemien fortsatt ligger foran oss. Mange vil da bli syke.

FHI frykter «store negative ringvirkninger» av ny koronastrategi

Folkehelseinstituttet advarer mot konsekvensene av en strategi der målet er å kvele koronaepidemien helt.

Leger frykter for få sykehusplasser ved virusutbrudd

Norske leger frykter kapasitetsmangel ved norske sykehus dersom et stort antall koronasmittede i Norge må legges inn for behandling.

Trønderes psykiske helse skal kartlegges

Er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og folk i Trondheim? Det er blant spørsmålene en ny helseundersøkelse skal gi svar på.

Norske fastleger er mindre fornøyd med arbeidsmengden enn sine utenlandske kolleger

Undersøkelsen viser også at en dobbel så stor andel av allmennleger i Norge planlegger å bytte karriere i løpet av de neste tre årene sammenliknet med kolleger i de andre landene.

Flere jenter får en angstdiagnose

Andelen jenter som fikk en angstdiagnose ble fordoblet fra 2010 til 2015, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

FHIFastleger kan bidra til å forebygge selvmord

Mer enn én av tre som begår selvmord, har vært i kontakt med fastlegen sin måneden før selvmordet. Nå skal forskere undersøke om fastlegen kan bidra sterkere i forebyggende arbeid.

UndersøkelseFlere liker de nye snusboksene

30 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de liker de nye snusboksene med nøytral utforming. For de gamle boksene er tallet 20 prosent.

Slagambulanse fører til raskere behandling

Bruk av ambulanser utstyrt med CT-skanner kan også føre tilbedre funksjonalitet hos pasientene tre måneder etter hjerneslaget. Det viser en ny metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

Færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

SkolefrafallStore forskjeller mellom fylkene

Frafall i videregående skole varierer fra knapt 17 prosent i Akershus til 29 prosent i Finnmark, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Gradert sykmeldingFår ned fraværet, men blir mindre brukt

Gradert sykmelding kan gi kortere sykefravær, viser ny rapport. Men bruk av gradert sykmelding har gått ned de siste årene, tross politiske mål om det motsatte.

– Gratis skolemat til alle kan utjevne forskjeller

Et fellesmåltid i løpet av skoledagen har effekt på elevenes læring, kosthold og miljø, viser forskning. Et nasjonalt tilbud kan utjevne forskjeller, mener Folkehelseinstituttet.

Ny rapport om folkehelseØkte helseforskjeller i Norge

Mens helseforskjellene har blitt mindre i flere land i Europa de siste årene, peker pilene i Norge motsatt vei, ifølge Folkehelserapporten 2018.

Annonse
Annonse
Annonse