Annonse

foreldre

RiksrevisjonenForeldre får for lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelse

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned

Koronanedstengningen ga betydelig økt stressnivå blant foreldre, men førte ikke til dårligere psykisk helse blant foreldrene, viser en studie fra FHI.

En av tre foreldre som mistet barn på Utøya, er uføre

Ti år etter terrorangrepet på Utøya er en av tre foreldre som mistet et barn, fremdeles så preget at de er helt eller delvis arbeidsuføre.

Blå Kors tror pandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige

I fjor ble det registrert 386 alkoholutløste dødsfall i Norge. Blå Kors tror koronapandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige.

Du kan ikke bruke syke-barn-dager når lærerne streiker

Gjennom pandemien har foreldre blitt vant til å bruke syke-barn-dager når skolen og barnehagen er stengt. Det har de ikke mulighet til når årsaken er streik.

Sp-politiker vil diskutere premiering av dem som får flere enn to barn

Åslaug Sem-Jacobsen, familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil diskutere om familier som får flere enn to barn skal belønnes økonomisk.

Foreldre får rett til barnekoordinator

Familier som har barn med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, får nå rett til en egen koordinator som skal sørge for at tilbudene henger sammen.

Foreldrenes inntekt og utdanning avgjør barnas deltakelse i aktiviteter

Barns deltakelse i idrett og frivillige aktiviteter avgjøres av foreldrenes inntekt og utdanning. Nesten dobbelt så mange ressurssterke deltar, viser studie.

Far jobber mindre – mor jobber mer

Arbeidstiden fortsetter å øke for mødrene, mens den går ned for fedrene – særlig småbarnsforeldrene.

Annonse
Annonse
Annonse