Annonse

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Synspunkt

SynspunktDen som ikke får delta, kan heller ikke bidra

Funksjonsnedsatte må ha lik rett som andre til utdanning, arbeid og deltakelse på alle samfunnets arenaer. Mangel på likestilling betyr at ressurser kastes bort, skriver generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

FFOVil ha yngre funksjonshemmede lengre fram i vaksinekøen

Mutantvirus må endre prioriteringene i vaksinekøen, og yngre funksjonshemmede i risikogruppen må prioriteres høyere, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

FFO– Nav-skandalen er resultat av en villet politikk

Mistenkeliggjøring av trygdemottakere er en viktig faktor for at trygdeskandalen kunne skje, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Synspunkt

Vi må inkludere også i krisetider

Veien videre for inkluderingsdugnaden og dens målgrupper må bli et tema i diskusjonen om hva som skal gjøres når koronakrisen avtar.

KoronaHandikapforbundet og FFO dropper møter

Handikapforbundet dropper fysiske møter for å hindre at medlemmer og ansatte blir utsatt for korona-smitte. Det samme gjør Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Strid om kommunenes inkluderingsansvar

KS avviser at kommunene bør ha et spesielt ansvar for å skaffe arbeid til funksjonshemmede. Fordomsfullt og ambisjonsløst, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Funksjonshemmede ekskludert fra avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

– Vi er skuffa og forbanna, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesforbund.

FFO: Krever politisk omkamp om midlertidige ansettelser

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon var sterkt imot å åpne for økt bruk av midlertidighet i arbeidslivet. Når krever organisasjonen at liberaliseringen av arbeidsmiljøloven reverseres.

Annonse
Annonse
Annonse