Annonse

hanne bjurstrøm

Synspunkt

CRPD er ikke en «lavstatus»-konvensjon

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må inn i norsk lov, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

LikestillingsombudetOverrasket over hijab-skepsis blant ledere i det offentlige

Det er et tankekors at ledere er positive til mangfold på arbeidsplassen, men samtidig er skeptiske til et tiltak som kan bidra til det, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Tidligere arbeidsministre om trygdesaken: – Var ikke på mitt bord

Ingen av de tre tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) kan huske noen befatning med trygdeskandalen.

BjurstrømManer til kamp for den tredelte permisjonen

Tre av fire regjeringspartier har tatt til orde for å fjerne den tredelte foreldrepermisjonen. Nå maner Likestillings- og diskrimineringsombudet til kamp for å beholde tredelingen.

FN skal grille Norge om funksjonshemmede

Norge skal neste år for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

Likestillingsombudet– Kommunene makter ikke å anvende BPA-ordningen i tråd med lovgivningen

Hanne Inger Bjurstrøm sier rapporten «Mitt liv – mitt ansvar» er «bekymringsfull lesing».

Annonse
Annonse
Annonse