Annonse

Helse og omsorg

Det skal høyere belastning til for at nakke- og skuldersmerter forverres enn at de oppstår

Det kreves høy belastning for å øke risiko for smerter, men hos dem som ikke har smerter fra før, kan litt lavere belastning også bidra til at smerter oppstår, viser Stami-studie.

Nasjonal lederutdanning bidrar til bedre ledere i helse- og omsorgstjenesten

Lederne har blant annet blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte, de tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og har blitt bedre på økonomistyring.

PerspektivmeldingenOpp mot én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060

Behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

Stadig flere eldre i norske fengsler

Andelen innsatte over 50 år i norske fengsler er tredoblet siden år 2000. Det kan stille nye krav til pleie- og omsorgstjenester.

DanmarkSju av ti opplever økt arbeidspress

Tempoet øker på mange arbeidsplasser. Det kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse, advarer dansk professor.

– Vi må se folk for mulighetene de har

Den 24 år gamle lederen for Generasjon M, Anne Stine Hole, har vunnet prisen som «Årets samfunnsbygger». Nå ønsker hun å utvide virksomheten til hele Norge.

Innvandrerne sto for et av seks årsverk innen omsorg

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142.000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017.

Kjønnsforskjeller i offentlig omsorgKvinnelige pårørende får mindre støtte enn menn

Pårørendealliansen etterlyser tiltak for å minske ansvarspresset på kvinner med omsorgsoppgaver. – At kvinner forventes å ta ansvar, henger mye sammen med holdninger innad i den enkelte familie, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Annonse
Annonse
Annonse