Annonse

Helsedirektoratet

Mange kommuner sliter med å skaffe fastleger

Stadig flere kommuner sliter med å tilby fastlege til innbyggerne, ifølge Helsedirektoratet. Helsedirektør Bjørn Guldvog etterlyser forsterkede tiltak.

Norge kan få nasjonal sjefssykepleier og nasjonal sjefsjordmor

De fleste land har fast nasjonal sjefssykepleier og sjefsjordmor. Nå ber regjeringen Helsedirektoratet om å formalisere funksjonene her til lands også.

Nye apper fra Helsedirektoratet skal dempe psykiske plager

Fem nye apper fra Helsedirektoratet skal forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro.

Helsedirektoratet utreder beordring av helsepersonell

Helsedirektoratet utreder mulig beordring av nåværende og tidligere helsepersonell ved en krisesituasjon, melder VG.

Helsedirektøren støtter forslaget om portforbud

Helsedirektoratet vil at Stortinget vedtar forslaget om portforbud. Regjeringens forslag har fått krass kritikk i høringsrunden.

SMK vil ikke gi innsyn i tekstmeldinger fra før nedstengingen

Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.

HelsedirektørenJa, vi tror koronasyke blir immune

Helsedirektør Bjørn Guldvog er nå tydelig på at de tror covid-19-syke blir immune mot ny smitte. Men at det er usikkert hvor lenge immuniteten varer.

Helsedirektoratet ber folk bidra til å ivareta den psykiske helsen

Den pågående viruspandemien gjør hverdagen tung for mange. Helsedirektoratet ber folk ta kontakt med hverandre og bidra til å forebygge psykiske helseplager.

Psykologer og optikere må lukke dørene for å stoppe koronaspredning

Helsedirektoratet stenger en rekke helsevirksomheter fra midnatt mandag. Det gjelder blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og optikere.

Neste årTranspersoner ikke lenger psykisk syke

WHO flytter diagnosekodene til kapitelet om seksuell helse. Endringen gjør at det haster å få på plass en nasjonal retningslinje for behandlingen av transpersoner i Norge.

360 millioner til frivillig arbeid med rus

Regjeringen har fordelt rundt 360 millioner kroner i tilskudd til frivillig arbeid rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Stor variasjon i helsetjenestene i Norge

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenester ved norske sykehus. Blant annet er ventetiden for helsetjenester blitt lengre, ifølge Helsedirektoratet.

For spreke for frisklivssentralene

Forsker Gro Beate Samdal fant ingen forskjell i aktivitet hos dem som fikk tilbud ved en frisklivssentral, sammenlignet med dem som ikke fikk det. Deltakerne var for aktive ved oppstart.

Annonse
Annonse
Annonse