Annonse

Hull i CV-en

Staten skulle gå foran – men ansetter få med hull i CV-en

Regjeringen har lovet at staten skal gå foran med å rekruttere folk med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Men nesten ingen departementer har nådd målet regjeringen har satt.

KarriereveilederVil skrote begrepet «hull i CV-en»

Politikere og medier må slutte å bruke begrepet «hull i CV-en», mener karriereveileder Vigdis Lamberg. – Hullet blir ikke noe mindre ved ikke å snakke om det, parerer statssekretær Saida Begum.

Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars enn normalt

Koronakrise og økt arbeidsledighet til tross: Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars i år enn i samme måned i fjor, viser tall fra norske arbeidsinkluderingsbedrifter.

UndersøkelseFå arbeidsgivere ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Bare én av sju virksomheter har det siste året ansatt noen som har hatt et langvarig fravær fra arbeidslivet. Det går fram av en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere fra Kompetanse Norge.

Nye krav skal gi jobb til flere med hull i CV-en

Ansettelser i staten krever nå at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og det innføres moderat kvotering.

Svært få ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Bare én av sju virksomheter har det siste året ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet. Det viser en ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Hull i CV-en ble til fast ansettelse i byggenæringen

Oslo Entreprenørbedrift, Oslo Murmesterbedrift og Oslo Tegl & Puss har alle ansatt gjennom Ringer i Vannet, og det er arbeid og inkluderingsbedriften Rehabil som har skaffet kandidatene.

Annonse
Annonse
Annonse