Annonse

individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte har god effekt – spesielt for unge

Individuell jobbstøtte (IPS) får flere med psykiske lidelser ut i jobb enn vanlig, arbeidsrettet oppfølging. Effekten er særlig god for unge, lavt utdannede og personer med alvorlige psykiske lidelser, viser ny studie.

Synspunkt

Rask utplassering i ordinært arbeid? Ikke nødvendigvis

Rask utplassering i det ordinære arbeidslivet har vært et mantra i arbeidsinkluderingen, men for personer med psykiske helseproblemer er tid i den innledende fasen viktig for å etablere tillit og sikre brukermedvirkning.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Viktig å kunne møtes fysisk

Når du jobber etter en metode som bygger på tett personlig kontakt, er det ikke enkelt å erstatte fysiske møter med digital oppfølging, konstaterer Roy Erland Myrdal i Hadeland IPS.

Økt satsing på individuell jobbstøtte i kommunene

Kommunenes bruk av metodene individuell jobbstøtte (IPS) og arbeid med bistand (SE) i det psykiske helsearbeidet er fordoblet på tre år, viser ny rapport.

Ny studieIndividuell jobbstøtte får flere i jobb - og virker like bra i alle land

Flere med psykiske helseproblemer kommer i jobb med individuell jobbstøtte (IPS) enn ved vanlig arbeidsrettet oppfølging. Metoden virker godt i land med helt ulike velferdssystemer, viser ny studie.

Gode langtidseffekter med individuell jobbstøtte

Er individuell jobbstøtte den nye mirakelmedisinen for å få folk i arbeid? Det spørsmålet ble psykolog og professor Silje E Reme utfordret til å svare på under sitt innlegg på Velferdkonferansen.

ForskningsprosjektSkal undersøke brukeres erfaringer med IPS

Individuell jobbstøtte (IPS) brukes stadig mer for å hjelpe mennesker med psykiske lidelser ut i jobb. Men deltakernes erfaringer vet man lite om. Det skal et nytt forskningsprosjekt bøte på.

Psykisk helse og rusManglende samhandling i kommunene

Fire av ti kommuner er ikke fornøyde med samarbeidet med Nav om å få personer med psykiske helseproblemer og rusproblemer i jobb.

Individuell jobbstøtte (IPS)Pionerprosjekt skal få flyktninger raskt i jobb

Mange flyktninger ivrer etter å få brukt sin kompetanse og komme seg i jobb så fort som mulig. I Bergen går man nye veier for å realisere dette ønsket.

Lovende resultater fra IPS-forsøkHjelper smerte­pasienter ut i jobb

Individuell jobbstøtte har gitt gode resultater for ­personer med psykiske lidelser. Nå tyder norsk forskning på at ­metodikken også har positiv effekt for pasienter med kroniske smerter.

Annonse
Annonse
Annonse