Annonse

Flere med hull i CV-en skal få jobb i staten

Regjeringen vil endre forskriftene slik at personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne i større grad kan ansettes i staten.

InkluderingsdugnadStaten skal få drahjelp fra Nav

Nav skal gi statlige virksomheter hjelp til å rekruttere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Nav skal lære av NHO

Ved årsskiftet gikk startskuddet for et nytt samarbeid mellom NHO og Nav, basert på erfaringene med NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet. Navs mål er å komme tettere på arbeidsgiverne.

VelferdbloggenUlempen med å være verdensmester

– Kompetanse er ikke nok for å få folk inn i næringslivet

Systemforandringer er vel og bra, men det er ikke der skoen trykker for inkludering i arbeidslivet, mener selve glansbildet for god integrering, Aiman Shaqura.

Inkluderingsdugnad– Staten må sette seg på toget

Regjeringen lover at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden for å få flere i jobb. Men det var private bedrifter som bidro med de gode eksemplene da dugnaden ble sparket i gang.

Solberg vil «sløsing» med arbeidskraft til livs

Én av fem mellom 20 og 66 år er ikke i arbeid. Det utfordrer bærekraften i den norske velferdsstaten, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

Hadia TajikRegjeringen skulker dugnaden

Kutt i tiltaksplasser viser at regjeringen ikke vil delta i inkluderingsdugnaden den selv har invitert til, mener Arbeiderpartiets nestleder. Arbeidsministeren avviser kritikken.

Når 10 liter vaffelrøre velter i bilen

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

Annonse
Annonse
Annonse