Annonse

inkluderingsdugnad

Leder

LederHar inkluderingsdugnaden gått i glemmeboka?

Har regjeringen glemt krafttaket den har lovet for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en inn i arbeidslivet? Det spørsmålet er det grunn til å stille etter presentasjonen av regjeringens nyeste koronakrisepakke.

Funksjonshemmede frykter at inkluderingsdugnaden blir glemt

Inkluderingsdugnaden har vært en fanesak for statsminister Erna Solberg. Nå frykter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon at den blir satt på vent på grunn av koronakrisen.

Synspunkt

Vi må inkludere også i krisetider

Veien videre for inkluderingsdugnaden og dens målgrupper må bli et tema i diskusjonen om hva som skal gjøres når koronakrisen avtar.

Røe IsaksenSats på dem som ikke har A4-bakgrunn

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ha flere som ikke er A4, i arbeid. I dag holder regjeringen møte om et inkluderende arbeidsliv.

NHO kritiserer regjeringens inkluderingsdugnad– Må gå fra ord til handling

Én av tre bedrifter vil ha mer inkludering.

Nye krav skal gi jobb til flere med hull i CV-en

Ansettelser i staten krever nå at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og det innføres moderat kvotering.

Synspunkt

«Flere i arbeid med et positivt menneskesyn»

«Trolig ville flere komme i jobb dersom de som skal inkluderes ble møtt med den samme entusiasmen som de som skal inkludere.»

Støre presset Solberg på inkluderingsdugnaden

Regjeringen kommer med fagre ord om å få flere inn i arbeidslivet, men inkluderingsdugnaden holder ikke mål, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

StatsbudsjettetMer til inkluderingsdugnad, kutt i AAP

Økt satsing på regjeringens inkluderingsdugnad og kutt i arbeidsavklaringspenger til unge. Det er to av punktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

InkluderingsdugnadenRegjeringen ber næringslivet bidra

Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen og Anniken Hauglie har sendt brev til store bedrifter der de oppfordres til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Leder

LederRegjeringen sliter med dugnaden

Med regjeringens inkluderingsdugnad skulle staten bli en spydspiss i innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv. Men mye tyder på at staten fortsatt er en sinke.

Sjømat på inkluderings-menyen

Mandag denne uka undertegnet bransjeforeningen Sjømat Norge en avtale med Nav om rekruttering av arbeidskraft til fiskerinæringen.

Leder

LederInkludering - et spørsmål om vilje?

Hvis det er viljen det kommer an på, burde det bare være et spørsmål om tid før de fleste med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne er i jobb.

Erna SolbergStaten har vært for dårlig til å inkludere

Staten skal bli bedre på å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet, fastslår statsminister Erna Solberg.

Flere med hull i CV-en skal få jobb i staten

Regjeringen vil endre forskriftene slik at personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne i større grad kan ansettes i staten.

InkluderingsdugnadStaten skal få drahjelp fra Nav

Nav skal gi statlige virksomheter hjelp til å rekruttere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Nav skal lære av NHO

Ved årsskiftet gikk startskuddet for et nytt samarbeid mellom NHO og Nav, basert på erfaringene med NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet. Navs mål er å komme tettere på arbeidsgiverne.

VelferdbloggenUlempen med å være verdensmester

– Kompetanse er ikke nok for å få folk inn i næringslivet

Systemforandringer er vel og bra, men det er ikke der skoen trykker for inkludering i arbeidslivet, mener selve glansbildet for god integrering, Aiman Shaqura.

Inkluderingsdugnad– Staten må sette seg på toget

Regjeringen lover at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden for å få flere i jobb. Men det var private bedrifter som bidro med de gode eksemplene da dugnaden ble sparket i gang.

Solberg vil «sløsing» med arbeidskraft til livs

Én av fem mellom 20 og 66 år er ikke i arbeid. Det utfordrer bærekraften i den norske velferdsstaten, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

Hadia TajikRegjeringen skulker dugnaden

Kutt i tiltaksplasser viser at regjeringen ikke vil delta i inkluderingsdugnaden den selv har invitert til, mener Arbeiderpartiets nestleder. Arbeidsministeren avviser kritikken.

Når 10 liter vaffelrøre velter i bilen

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

Annonse
Annonse
Annonse