Annonse

Innvandring

Tyskland trenger 400.000 innvandrere i året, mener arbeidsetatsjef

For å dekke inn mangelen på arbeidskraft, trenger Tyskland 400.000 innvandrere med de rette kunnskapene hvert år, sier sjefen for landets arbeidsetat.

Sterk nedgang i innvandring på grunn av koronapandemien

I alt 24.400 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2020, 14.000 færre enn året før. Det var også svakere vekst i personer med flyktningbakgrunn.

Arbeidsinnvandrere under ­pandemien– Har gått månedsvis uten lønn

Mange arbeidsinnvandrere har opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert under pandemien.

Arbeidsinnvandrere i Norge har mindre muligheter for språkopplæring enn i andre skandinaviske land

CaritasMange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver

I uke 1 og 2 kom det nesten dobbelt så mange nye simkort fra Polen og Litauen på det norske mobilnettet som det var personer fra disse landene som testet seg.

Polakker reagerer på at arbeidsinnvandrere stemples som smittespredere

Medlemmer av Polsk-Norsk forening synes det er urettferdig at arbeidsinnvandrere får skylden for koronasmitte, og får støtte av ordføreren i Bodø.

Færre tror innvandrere misbruker velferdsordninger

Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet, viser undersøkelse.

Mange innvandrere blant norske utvandrere

En analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 23.500 norske borgere som opprinnelig var utenlandske statsborgere, har flyttet fra Norge.

Ny rapportStore forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen

Det er fremdeles store forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen på de fleste områder. Det får konsekvenser for barna deres, det kom frem i en rapport som ble lansert i dag.

Polakker på innvandrertoppen i fjor

Arbeidsinnvandringen til Norge økte i fjor. Polske arbeidsinnvandrere utgjorde den største gruppen av innvandrere fra land utenfor Norden.

Verken eldre eller innvandrere har skylden for at færre er i jobb

Økt innvandring og flere eldre kan ikke forklare hvorfor sysselsettingen i Norge har gått ned siden tusenårsskiftet.

ForskerØkt politisk vilje til å tvangsintegrere

Norske regjeringer har siden 2003 lagt til det ene tvangsmiddelet etter det andre, sier Fafo-forsker Anne Britt Djuve. Hun mener det har endret norske verdier.

Arbeid var den viktigste grunnen til innvandring i fjor

Innvandringen av ikke-nordiske statsborgere til Norge i 2018 var den laveste siden 2006, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Lavere innvandring bidrar til sentralisering

Innvandring har bidratt til å holde folketallet opp i mange utkantkommuner, men nå bidrar redusert innvandring til økt flyttetap i mange kommuner.

Kallmyr vil utvise flere kriminelle utlendinger

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

Forskning

Hva gjøres med segregering i Norge, Danmark og Sverige?

Danmark har en annen tilnærming til å motvirke segregering i byene enn Norge og Sverige. Det viser en ny rapport.

Unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring

Syv av ti er enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Lavere vekst i innvandringen

I 2018 var det 18 400 flere innvandrere i Norge enn året før. Den var den lavest økningen i innvandrertallet siden 2005.

Forsker: EØS-innvandring rammer andre innvandrere

Konkurransen i arbeidsmarkedet som følge av EØS-innvandring, har særlig gått ut over andre innvandrere, ifølge Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

FamilieinnvandrereDe fleste kommer til Norge for å være sammen med en nordmann

I alt kom det 10.940 familieinnvandrere fra 142 land til Norge i fjor.

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned.

Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo

Stadig færre nordmenn er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter.

Lavere innvandring gir svak vekst i befolkningen

Folketallet vokste med 11 600 i tredje kvartal. Det er den svakeste befolkningsveksten siden tredje kvartal 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

HøyreFrykter økt innvandring med Aps asylpolitikk

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Arbeiderpartiets forslag om at regjeringen og kommunene skal forhandle om antall flyktninger, kan føre til økt innvandring.

VelferdbloggenUlempen med å være verdensmester

Vi blir 6 millioner innen 2040

Om femten år blir det for første gang flere eldre enn barn og unge i Norge.

Færre innvandret til Norge i fjor

I 2017 innvandret 42 100 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge. Dette var 9000 færre personer enn året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen vil skjerpe norskkrav til innvandrere

Regjeringspartiene vil gå vekk fra kravet om antall norsktimer for innvandrere og heller se på språknivået.

Justisministeren vil bruke sanksjoner for å fremme retur

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur av egne borgere.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Innvandring gir vekst i befolkningen

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

Bitre folk bekymrer seg mer for innvandring

Ny forskning dokumenterer en sammenheng.

Rekordfall i innvandringen i fjor

Mye fordi det kommer færre fra Syria.

SvenskerPositive til innvandring – kritiske til feilslått integrering

Svenskene er mer positive til innvandring enn folk i resten av EU, men er de mest kritiske til hvordan det går med integreringen, viser undersøkelse.

Forskning

ForskningStor bekymring for innvandring i Europa

Brede lag i veldig mange europeiske land er bekymret for innvandring, men bildet er ikke helsvart, ifølge en fersk studie fra OsloMet.

Østeuropeere har tre ganger høyere risiko for å dø på jobb i Norge

Østeuropeere fra EU-land har størst risiko for å dø på jobb i Norge, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Én av åtte innvandrere kommer fra Polen

Polakker er den klart største gruppen innvandrere i Norge, etterfulgt av litauere og svensker. I alt var det 746 700 innvandrere og 170 000 norskfødte barn av innvandrere i landet ved årsskiftet.

Over 200 000 tiltak har ikke fått somaliere i jobb

Nav-tiltak for somaliske innvandrere har ikke virket etter intensjonen, fastslår Fafo-forskere.

Innvandrere tvinges til å bli næringsdrivende

Det blir stadig flere gründere blant innvandrere, fortalte Statistisk sentralbyrå i høst. Men det er tvang snarere enn entreprenørskap som får innvandrere til å starte egen virksomhet, mener Jonas Bals i LO.

Annonse
Annonse
Annonse