Annonse

Integrering

Norge faller på integreringsindeks

Norge faller ut av topp-ti-plasseringen på en internasjonal indeks som måler hvor inkluderende og sjenerøs lands integreringspolitikk er.

Norsk FriluftslivVil lovfeste opplæring i friluftsliv for innvandrere

Opplæring i friluftsliv og ferdsel i naturen bør bli en lovfestet del av introduksjonsprogrammet for innvandrere, mener organisasjonen Norsk Friluftsliv.

IPS-metoden kan få flyktninger raskere i jobb

Tett og individuell oppfølging kan få flere flyktninger raskere ut i ordinært arbeidsliv, viser en ny studie.

FlyktningerDrøyt én av to gikk fra introprogram til arbeid eller utdanning

55 prosent av flyktningene som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019, gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Annenhver nordmann mener integreringen fungerer dårlig

Nær halvparten av befolkningen er kritisk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge, ifølge en ny undersøkelse.

Ny rapportStore forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen

Det er fremdeles store forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen på de fleste områder. Det får konsekvenser for barna deres, det kom frem i en rapport som ble lansert i dag.

RiksrevisjonenSatsing på arbeidsrettet integrering får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker betydelige ressurser på integreringstiltak som skal få innvandrere i jobb, men sysselsettingen øker ikke. Det går fram av en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Møte med mannen fra Tante Ulrikkes vei

En roman om to unge gutter med minoritetsbakgrunn fra Stovner i Oslo har blitt folkelesning over hele Norge. I dag er det bokbad med forfatteren av Tante Ulrikkes vei, Zeshan Shakar, på Velferdkonferansen 2019.

Forsker advarerSkjerpet norskkrav kan svekke integrering

Statsborgerskap vil være uoppnåelig for mange hvis språkkravet skjerpes, advarer kritikere. Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper, mener Jan Tore Sanner.

Zeshan ShakarEn klassereisende fra Tante Ulrikkes vei

Romanen Tante Ulrikkes vei har rundet et opplag på mer enn hundre tusen. Nå har historien om minoritetsungdom på Stovner også blitt teater. I høst kan du møte forfatteren, Zeshan Shakar, på Velferdkonferansen.

– Urealistisk høyt krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap

Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere, melder NRK.

DanmarkNye flyktninger kommer raskere i jobb

Andelen flyktninger som er i arbeid kort tid etter at de har fått asyl i Danmark, er mangedoblet i løpet av få år.

Regjeringen skjerper norskkravet og vil ha opptil fire års introduksjonsprogram

ForskerØkt politisk vilje til å tvangsintegrere

Norske regjeringer har siden 2003 lagt til det ene tvangsmiddelet etter det andre, sier Fafo-forsker Anne Britt Djuve. Hun mener det har endret norske verdier.

Flere flyktninger i jobb etter innføring av introduksjonsprogram

Innføring av et obligatorisk introduksjonsprogram for flyktninger ser ut til å ha hatt en positiv effekt på integreringen, ifølge ny rapport.

Forskning

Ulike erfaringer med integrering i Skandinavia

Over tid lykkes Norge bedre enn Sverige og Danmark med å få flyktninger med lite utdanning i jobb, viser ny rapport.

FlyktningerLettest å få jobb i storbyene

Flyktninger sliter mer med å få jobb på bygda enn i de store byene, viser rapport om integrering i Skandinavia.

Forskning

Hva gjøres med segregering i Norge, Danmark og Sverige?

Danmark har en annen tilnærming til å motvirke segregering i byene enn Norge og Sverige. Det viser en ny rapport.

Bærum vant bosettings- og integreringspris

Bærum kommune er tildelt bosettings- og integreringsprisen 2018. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som står bak prisen.

Aktuell profilIldsjelen

For noen kan veien ut i arbeidslivet virke umulig. Mohamed Fariss hjelper der andre har gitt opp.

Gjør bydel til ghetto med et pennestrøk

Dansk kommune deler seg opp for å komme på omstridt ghettoliste. Masserer statistikken i jakten på statlig støtte i integreringsarbeidet.

Ny integreringsstrategiSatser på språk, jobb og deltakelse

Flyktninger skal møte krav om å lære seg norsk og bosettes i kommuner med mange jobber og få andre innvandrere, ifølge regjeringens integreringsstrategi.

Fakta om forslag til ny integreringspolitikk i Ap

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har laget forslag til ny flyktning-, asyl- og integreringspolitikk, som skal vedtas på landsmøtet til våren. Her er noen av integreringsforslagene.

Aps migrasjonsutvalgPisk og gulrøtter for bedre integrering

Domfelte kan bli nektet å flytte hjem til utsatte byområder og foreldre kan bli bøtelagt om de holder barna borte fra skolen, foreslår Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Utvalget vil bruke både pisk og gulrøtter i integreringspolitikken.

Arbeidsgivere ikke invitert til konferanse om integrering

Arbeidsgiverne var ikke invitert da regjeringen for femte år på rad arrangerte nasjonal integreringskonferanse. Kritikkverdig, mener høyskolelektor.

Regjeringen styrker skoletilbud til unge innvandrere

Regjeringen setter av 70 millioner kroner for at ungdommer som kommer til Norge uten å ha grunnskoleutdanning, skal fylle hullene på videregående skole.

VelferdbloggenUlempen med å være verdensmester

Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden

Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, viser en forskningsrapport.

GloppenmodellenSkreddersydd fagarbeiderutdanning for flyktninger

I Gloppen har tett samarbeid mellom kommunen, Nav og fylkeskommunen ført til en ny modell for fagarbeiderutdanning, som har fått flyktninger raskt i jobb. I tillegg har kommunen fått hardt tiltrengt kvalifisert arbeidskraft.

Forskning

Levekår blant innvandrereBedre på bygda enn i byene

Innvandrere har større levekårsproblemer enn resten av befolkningen, men takler slike problemer bedre enn nordmenn flest, viser ny rapport.

DanmarkStort sprik i kommunenes innsats for flyktninger

De beste danske kommunene får tre ganger så mange flyktninger i jobb som de dårligste kommunene, viser ferske tall fra danske myndigheter.

SSB: Oslo har blitt mindre segregert

Totalt sett har segregeringen i Oslo sunket noe, viser nye tall fra SSB. Samtidig øker forskjellene i noen bydeler.

Få fornøyd med integreringen - selv om den går ganske bra

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

IntegreringsløftNytt integreringspanel skal gi regjeringen råd

De 12 deltakerne skal gi regjeringen innspill om hvordan innvandrere enklere skal bli en del av små og store felleskap i Norge.

VelferdbloggenHvordan lykkes med integrering i Norge?

Forskning

ForskningMange er positive til å ansette flyktninger

Men det er veldig ulik praksis, vilje og evne blant arbeidsgivere. Det går fram av intervjuer forskere har gjort med arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.

SvenskerPositive til innvandring – kritiske til feilslått integrering

Svenskene er mer positive til innvandring enn folk i resten av EU, men er de mest kritiske til hvordan det går med integreringen, viser undersøkelse.

NTNU-forsker vil ha integreringsprosjekt for ungdom i alle kommuner

Integreringsprosjektet SAMMEN er en suksess som alle norske kommuner bør ha i verktøykassa, ifølge en fersk evaluering.

Fra ord til handling

«Byåsen Men at Work»Integrering med nettverksbygging i fokus

«Byåsen Men at Work» er en gruppe innvandrermenn, som hjelper ­andre innvandrer­menn med å få seg jobb. Integreringsarbeidet deres er belønnet med Trondheim ­kommunes frivillighetspris 2017.

11.100 flyktninger bosatt i norske kommuner i fjor

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bosatte 11.100 flyktninger rundt om i Norge i 2017. Det er 4.200 færre enn året før.

Sanner kritiserer kursbonanza i Nav

Innvandrere må få opplæring som kvalifiserer dem for jobb, i stedet for å bli sendt fra det ene kurset til det andre, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Danskene lanserer «Ghetto-plan» denne uken

Vil belønne kommuner for gode skoleresultater blant ikke-vestlige innvandrere og innføre hardere straffer i utsatte boligområder.

Over 200 000 tiltak har ikke fått somaliere i jobb

Nav-tiltak for somaliske innvandrere har ikke virket etter intensjonen, fastslår Fafo-forskere.

Annonse
Annonse
Annonse