Annonse

introduksjonsprogrammet

En tredel færre deltakere i introduksjonsprogrammet i fjor

I fjor var det en tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere enn året før. Årsaken til nedgangen er at det har kommet færre flyktninger til Norge de siste årene.

Mange flyktninger er i jobb, men tjener lite

To av tre flyktninger er i jobb eller utdanning fem år etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Men mange har lav inntekt.

Norsk FriluftslivVil lovfeste opplæring i friluftsliv for innvandrere

Opplæring i friluftsliv og ferdsel i naturen bør bli en lovfestet del av introduksjonsprogrammet for innvandrere, mener organisasjonen Norsk Friluftsliv.

ForskereFlyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet

Flyktninger med nedsatt helse blir sent på Nav før de i det hele tatt får prøvd seg i arbeidslivet. Systemet er for firkanta, mener forskere.

FlyktningerDrøyt én av to gikk fra introprogram til arbeid eller utdanning

55 prosent av flyktningene som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019, gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Synspunkt

«Hva skal til for å lære seg norsk?»

Når det kommer færre innvandrere til Norge bør man styrke kvalifiseringstilbudet til hver enkelt, slik at flere kommer jobb og klarer å forsørge seg selv og delta i samfunnslivet.

Flyktninger i introduksjonsprogrammet er stort sett fornøyde

Flertallet av flyktninger er fornøyde med norskopplæringen og oppfølgingen de får i norske kommuner. Det viser en ny rapport.

Annonse
Annonse
Annonse