Annonse

kommuner

Kommunene ligger an til å måtte kaste rundt 80.000 vaksinedoser

FHI anslår at rundt 80.000 vaksinedoser kan gå ut på dato og måtte kastes i norske kommuner.

Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Kommunenes kompetanse og kapasitet på rusfeltet har økt, ifølge en rapport. Selv om ikke alle målene i opptrappingsplanen er oppfylt, får regjeringen godkjent.

Fem kommuner i Norge har over 20 prosent uføre

10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet er uføre. I fem kommuner er uføreandelen på over 20 prosent.

Barneombudet ber kommunene se koronatrøtte barns behov

Barneombud Inga Bejer Engh sier nye smitteverntiltak rammer barn og unge stadig tyngre og ber kommunene ikke være strengere enn absolutt nødvendig.

Kommunene glapp på de sårbare barna

Tilbudet til sårbare barn og unge ble sterkt redusert i en rekke kommuner, spesielt i de to første månedene av pandemien, viser en ny undersøkelse.

Sykehus og kommunerLeier sykepleier-vikarer for milliarder

I 2020 brukte norske sykehus over en halv milliard kroner til innleie av sykepleiere fra vikarbyråer. Kommunene bruker mye mer. I 2019 leide de sykepleier-vikarer for mer enn 1,7 milliarder. I 2020 vil nok det tallet øke, mener Norsk Sykepleierforbund.

En av tre kommuner søkte ikke om midler fra Stortingets eldrepakke

Mange av landets eldre vil ikke se noe til Stortingets eldrepakke. Én av tre kommuner søkte ikke om støtte før fristen gikk ut.

Over én million hurtigtester sendes til landets kommuner

Over en million covid-19-hurtigtester sendes nå til landets kommuner, opplyser Helsedirektoratet. Testene vil bli fordelt etter kommunens folketall.

Regjeringen foreslår ny lov som skal sikre at alle har et hjem

Nesten 180.000 mennesker strever med å skaffe seg tak over hodet på egen hånd. Nå vil regjeringen stramme inn kommunens ansvar for å sikre alle et sted å bo.

Store forskjeller i hvordan kommunene prioriterer barn

Hvor du bor, er svært avgjørende for hvor mye penger kommunen bruker på dine barn. Barnas andel av kommunebudsjettet varierer mellom 18 til 47 prosent.

Store forskjeller i omsorgstjenestene

Hvor du bor i landet er med å avgjøre hvor gode helse- og omsorgstjenester du får. Det viser en kunnskapsgjennomgang gjennomført av Senter for omsorgsforskning.

KommuneneStørst kjønnsforskjeller i sykefraværet i 20-årene

Kvinner i slutten av 20-årene som jobber i kommuner og fylkeskommuner, har nesten tre ganger så høyt sykefravær som menn i samme alder, viser tall fra KS.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Annonse
Annonse
Annonse