Annonse

Kompetanse

Sykehus mangler døgnkompetanse for å avdekke vold mot barn

Utenfor vanlig arbeidstid har ikke norske sykehus kompetanse på plass til å sjekke røntgenbilder av barn. Det kan medføre at barn sendes hjem til mishandling.

20.000 i mankoEkstrem mangel på vernepleiere

− Mange steder var tjenestene strukket allerede før pandemien. En hovedårsak er ekstrem mangel på vernepleiere. Kun 10 prosent av alle som jobber med utviklingshemmede i kommunene er utdannede vernepleiere.

Stormberg-sjefen– Må øke mangfoldskompetansen til ledere

Toppsjef Hege Nilsen i Stormberg mener norsk arbeidsliv går glipp fantastiske ressurser når ledere ikke ansetter noen som ikke ligner på dem selv.

Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Kommunenes kompetanse og kapasitet på rusfeltet har økt, ifølge en rapport. Selv om ikke alle målene i opptrappingsplanen er oppfylt, får regjeringen godkjent.

Hver tredje av landets største bedrifter har ansatte med utgått kompetanse

Eksperter frykter at omstillingsbehovene i norsk næringsliv er enda større, og at Norge ikke har forstått alvoret i den pågående omstillingsbølgen.

Synspunkt

SynspunktUnge på arbeids­avklaringspenger ­risikerer utenforskap

Svaret for denne gruppen er ikke alltid en alltid en diagnose – men hjelp til å få kompetanse for å komme seg ut i jobb.

Lanserer delingsdugnad for permitterte og arbeidsledige

Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen går sammen med NHO om å gjøre utvalgte deler av sine digitale opplæringsressurser tilgjengelig for arbeidsløse.

Fønix tar koronagrepKurs og arbeidsinkludering på nett

Koronakrisen gjør at arbeidspraksis og kurs med fysisk oppmøte er avlyst. Tiltaksarrangøren Fønix har snudd seg rundt og holder virksomheten i gang på nettet.

Nav erkjenner at opplæring av ansatte må bli bedre

Nav har et betydelig forbedringspotensial i opplæringen av ledere og ansatte, vedgår kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Sosialarbeidere taper terreng i Nav

Færre Nav-ansatte jobber med sosiale tjenester enn før, mens stadig flere holder på med markedsarbeid. Og sosialarbeidere taper i konkurransen om jobber i Nav.

Eldre føler at de tvinges til å delta digitalt mot sin vilje

Mange eldre savner tradisjonelle tjenester og synes teknologiutviklingen går for raskt og at de diskrimineres, viser en ny SIFO-rapport.

VelferdbloggenSeniorene må få være med der det skjer

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Annonse
Annonse
Annonse