Annonse

Kontantstøtte

Kontantstøtte

Koronafaste familier skal slippe å miste barnetrygd

Regjeringen vil endre loven for å hindre at familier som er koronafaste i utlandet, mister kontantstøtte og barnetrygd.

Kutt i kontantstøtten har ikke fått flere innvandrere i jobb

Strengere krav for å få kontantstøtte skulle få flere innvandrere ut i arbeid. Det har ikke skjedd, viser en ny analyse fra Nav.

Naboen påvirker om du velger kontantstøtte

En ny studie viser en at når foreldre har et valg og ikke må benytte kontantstøtte, har det naboene gjør svært mye å si.

Barn i Agder på kontantstøttetoppen

Ett av tre barn i Vest-Agder mottok kontantstøtte i desember i fjor. I Troms gjaldt det bare ett av sju barn i kontantstøttealder.

Ny undersøkelseKontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent

En fersk analyse viser klar sammenheng mellom bruk av kontantstøtte og tilgang til barnehageplass. Hvilken måned et barn er født i, har også betydning.

Nesten annenhver ettåring i Oslo får kontantstøtte

Familiene til 44 prosent av ettåringene i Oslo mottar kontantstøtte i stedet for å gå i barnehage. Tallet bekymrer Arbeiderpartiet., som skylder på regjeringen.

Stabil oppslutning om kontantstøtten

Kvinner, innvandrere og folk i distriktene er mer positive til kontantstøtten enn menn og byfolk, viser en ny analyse fra Nav.

Færre innvandrere fra Afrika og Asia mottar kontantstøtte

Andelen barn av innvandrere fra Asia og Afrika som får kontantstøtte, har gått ned. Men kontantstøtten er blitt mer populær blant innvandrere fra EU.

Én av fire med kontantstøtte er en mann

24 prosent av dem som fikk kontantstøtte i september, var menn. Andelen menn blant mottakerne av kontantstøtte er fordoblet i løpet av ni år.

KrFU-leder vil ha økt kontantstøtte fra regjeringen

KrFU-leder Martine Tønnessen ber moderpartiet jobbe for økt kontantstøtte i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Vil ha flere minoritetskvinner ut i jobb

Forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden mener at å fjerne kontantstøtten og åpne for kvotering er virkemidler som kan bidra til at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer seg ut i arbeidslivet.

EU-nei til trygdekutt til østeuropeere

EU nekter Norge å kutte i utbetalingene av barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa. Det gjør at Fremskrittspartiet vil kreve reforhandling av EØS-avtalen.

Nedgang i mottakere av kontantstøtte

– Innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt stor effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Kontantstøtte: Kan bli unntak fra krav om botid

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) åpner for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.

Oslo-byråd etterlyser statistikk for kontantstøtte

Byrådet i Oslo er frustrert over at Nav ikke lenger lager statistikk over hvor mange som får kontantstøtte, skriver Dagsavisen

Ap vil fjerne kontantstøtten for å finansiere likestilt permisjon

Arbeiderpartiet mener regjeringen bør fjerne kontantstøtten for å kunne finansiere likestilt foreldrepermisjon.

Oslo Frp: Vil fjerne kontantstøtten i hovedstaden

Fremskrittspartiet i Oslo vil stanse kontantstøtten i hovedstaden – som en forsøksordning. Det vedtok Oslo Frp på sitt årsmøte sist helg, skriver Dagsavisen.

Frp-toppSiste periode med kontantstøtte

Frp-topp Roy Steffensen tror vi er inne i den siste stortingsperioden med kontantstøtte. Han mener Norge ikke har råd.

Annonse
Annonse
Annonse