Annonse

Korona

SMK vil ikke gi innsyn i tekstmeldinger fra før nedstengingen

Statsministerens kontor (SMK) ønsker ikke at tekstmeldinger mellom helsetoppene og regjeringen i dagene før Norge stengte ned 12. mars skal offentliggjøres.

Unge sliter mer enn eldre under pandemien

Nordmenn tror at eldre sliter mer enn yngre under koronapandemien. I virkeligheten er det de unge som har det tyngst.

Innspurt før koronavaksinen kommer til Norge– Vi jobber som gale

Norske helsemyndigheter jobber på spreng for å planlegge massevaksineringen når covid-19-vaksinene er klare. Men fortsatt gjenstår mye av godkjenningsprosessen.

Krass kritikk av behandlingen av koronarammede eldre i Sverige

Det er oppdaget alvorlige mangler i pleie og behandling av eldre med covid-19 på sykehjem i Sverige. En av fem pasienter fikk ikke individuell legekonsultasjon.

Folk vil at smitteverntiltakene skal bestå eller bli strengere

Undersøkelsen viser at folk flest har økende tillit til at kommunen kan tilby en koronatest.

DanmarkArbeiderklassen er hardest rammet av koronaledighet

De som tjener minst, er tre ganger hardere rammet av koronaledighet enn de høytlønte, viser dansk undersøkelse.

EU-toppTo koronavaksiner kan bli godkjent før nyttår

Dersom alt går smertefritt, kan EUs medisinbyrå gi foreløpig godkjenning for de første to vaksinene allerede i andre halvdel av desember.

FHISkal være klar for vaksinasjon fra over nyttår

Sverige tror at de første vaksinedosene vil ankomme Norge i januar. Folkehelseinstituttet planlegger for at vaksinasjon i beste fall kan starte over nyttår.

Vi savner hverandre mer enn noen gang

To av tre nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Og flere føler seg ensomme enn noen gang tidligere under koronapandemien.

Dårligere livskvalitet etter koronautbruddet

Én av to nordmenn i sårbare grupper har fått redusert livskvalitet under koronapandemien, viser ny undersøkelse.

80 prosent av innlagte koronapasienter overlevde

I alt 80 prosent av alle koronapasienter som har vært lagt inn på intensivbehandling i norske sykehus, har overlevd.

En ny arbeidssøker hvert minutt

Arbeidsledigheten øker. Den siste uka har Nav i gjennomsnitt registrert en ny arbeidssøker i minuttet.

Unge funksjonshemmede har mistet rettigheter i koronatiden

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har blitt rammet hardt av smitteverntiltakene under koronapandemien, sier undersøkelse.

Nesten 50.000 nye alderspensjonister siden januar

Flere har tatt ut alderspensjon i år enn i fjor, men koronapandemien har hatt lite å si for økningen.

Tre av fire nordmenn positive til bruk av munnbind

77 prosent av de spurte i en undersøkelse er positive til at folk skal bruke munnbind i Norge. 9 prosent stiller seg negative.

Én av to fikk dårligere psykisk helsehjelp etter koronautbruddet

Mange med psykiske helseproblemer og rusproblemer har opplevd store belastninger som følge av koronapandemien, viser undersøkelse.

Nav-sjef– Lykkes ikke med psykisk syke uten jobb

To av tre unge som mottar arbeidsavklaringspenger har lettere psykiske lidelser. Samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten må bli bedre, dersom man skal få disse i jobb, mener Nav-sjefen.

Sykepleierforbundet bekymret over mangel på intensivsykepleiere

Sykepleierforbundet mener sykehusene ikke er klare til å ta imot strømmen av pasienter i det som blir omtalt som den andre koronabølgen.

Antall arbeidssøkere øker for første gang siden april

Tirsdag 10. november var det registrert 188.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 2.600 flere enn forrige uke.

Legemiddelverket om vaksinenyhet– Veldig, veldig gledelig

En studie på en koronavaksinekandidat viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Nå jubler norske helsetopper.

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene

Flere alvorlig syke koronapasienter vil trenge intensivbehandling. Det fører til økt arbeidsbelastning for sykepleierne, som nå vil ha høyere lønn.

Nye Nav-tall viser langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden slutten av mars, men Nav venter at det vil ta mer enn to år før arbeidsledigheten er tilbake på nivået før krisen.

Disse yrkesgruppene har høyere forekomst av covid-19

I yrkesgrupper som har hyppig kontakt med andre mennesker, har det vært mer covid-19 enn i andre yrkesgrupper.

Nye nasjonale smitteverntiltak– Bør vurdere obligatorisk hjemmekontor i regioner med mye smitte

I sin redegjørelse til Stortinget torsdag la statsminister Erna Solberg (H) fram en rekke nye koronatiltak. Målet er å stanse en dramatisk smitteøkning.

Bergen– Norske bedrifter presser polakker til å jobbe

Importsmitten til Bergen øker, og polske arbeidere står for det største bidraget. Nå hevder polakker at mange av dem blir presset til å droppe karantenen.

Regjeringen vil forlenge koronaregler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) foreslår å forlenge flere av regelendringene som har blitt innført i forbindelse med koronautbruddet.

Utviklingshemmede slet mer under koronanedstengningen

Koronanedstengningen ga mer kjedsomhet, isolasjon, stress og angst hos personer med utviklingshemning, viser et forskningsprosjekt fra Nederland.

MobbeombudSmitteverntiltak øker faren for at barn utestenges

Selv om barnehage- og skolebarn kan feire bursdager og halloween med andre fra kohortene sine, er mobbeombudet i Oslo bekymret for at flere føler utenforskap.

Færre jobber i Norge – lavtlønte hardest rammet

Antall jobber i Norge er redusert med 81.000 det siste året. Tapet av arbeidsplasser har særlig rammet de lavtlønte.

Høie om økende Oslo-smitte– Mye tyder på at de skulle ha strammet inn tidligere

Bent Høie er bekymret for den økende koronasmitten i Oslo. Han mener kommunen burde ha vært raskere ute med tiltak som kunne ha slått ned smitten tidligere.

Barneombudet er bekymret for sårbare barn ved mer hjemmekontor

Barneombud Inga Bejer Engh mener de som jobber med sårbare barn, ikke kan ha hjemmekontor, og hun etterlyser beredskapsplaner for disse sektorene.

Stor etterspørsel etter helsepersonell

Etterspørselen etter helse og omsorgspersonell er svært stor i 2020, mye på grunn av koronapandemien, ifølge tall fra FINN jobb.

Økte sosiale forskjeller i koronaledigheten

Koronaledige med lav utdanning eller liten inntekt sliter mer enn andre med å komme tilbake i jobb. Nav må rustes kraftig opp for å hindre varig utenforskap, sier forsker Simen Markussen.

Ensomheten øker kraftig blant unge

Hele seks av ti nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Og ensomheten har økt kraftig blant de yngre i oktober.

HøieLiv vil gå tapt hvis vi slipper smitten løs

Helseminister Bent Høie går til angrep på dem som mener at koronatiltakene er for strenge. Han advarer mot at helsevesenet kan bli overbelastet med økt smitte.

Koronapandemien har ført til at flere mottar AAP

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) økte i tredje kvartal i år. Økningen henger sammen regelendringer etter koronautbruddet, ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte.

Kommuneoverleger tynget av koronapandemien

Arbeidsbelastningen for landets kommuneoverleger økte kraftig da koronapandemien kom til Norge, viser en undersøkelse fra Legeforeningen.

Nav-opprydding fem måneder forsinket av koronakrisen

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier det fortsatt vil ta tid før alle ofre i Nav-saken får en endelig avklaring på sakene sine.

HøieVaksine mot covid-19 blir gratis

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen, sier helseminister Bent Høie (H).

En av fire husholdninger økonomisk rammet av korona– Fører til økt ulikhet på sikt

– Det er åpenbart at koronakrisen har ført til at mange er blitt påført økonomiske utfordringer som det vil ta lang tid å rette opp, og en del vil kanskje aldri klare å komme på rett kjøl igjen, sier forsker.

Hver fjerde husstand økonomisk rammet av koronakrisen

360.000 norske husholdninger hadde lavere inntekter i juni enn før koronapandemien, viser en rapport fra Sifo. En av fire var rammet økonomisk.

Korona-karantene i Oslo-skolen rammer sosialt skjevt

Tap av undervisning på grunn av karantene rammer sosialt svært ulikt viser tall over barns fravær i Oslo-skolen på grunn av koronapandemien.

Organisasjoner krever økt satsing på psykisk helse

Samtlige organisasjoner for psykisk helse stiller krav til regjeringen om økt satsing på området i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse lørdag.

Én av to frykter at korona skaper ensomhet blant barn

Hele 45 prosent av befolkningen er redd for at barn og unge er blitt mer ensomme det siste halve året, viser en Røde Kors-undersøkelse.

Svenske forskere vil fange koronavirus med statisk elektrisitet i munnbind

Svenske forskere utvikler et munnbind som stopper viruspartikler ved hjelp av statisk elektrisitet. Munnbindene lades av pusten til brukeren.

DanmarkÉn av tre koronaledige var også ledig under finanskrisen

Mange av danskene som havnet i ledighetskøen etter koronautbruddet i vår, mistet også jobben da finanskrisen rammet Danmark for drøyt ti år siden.

3.100 færre arbeidssøkere den siste uken

194.800 er nå registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 3.100 færre enn forrige uke.

HR Norges Lederpris– Nakstad er opptatt av «vi» og ikke «jeg»

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har mottatt pris for sitt lederskap under koronapandemien.

Utvalg frykter koronapandemien presser unge ut av arbeidsstyrken

Et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025, frykter pandemien har presset unge varig ut av arbeidsstyrken.

Historisk høy ledighet blant unge

Koronapandemien har ført til at arbeidsledigheten blant unge er historisk høy. Over 52.000 personer under 30 år er registrert som arbeidssøkere hos Nav, skriver Dagens Næringsliv.

Doblet saksbehandlingstid på klagesaker i Nav

Forventet saksbehandlingstid for AAP-klagesaker i Navs klageinstans er nesten fordoblet etter koronautbruddet, skriver Dagsavisen.

Slik er regjeringens nye koronastrategi

Tiden med nye, inngripende nasjonale koronatiltak er forbi. I stedet skal smitten bekjempes lokalt. Men fortsatt gjelder enmetersregelen – uansett hvor du er.

Innvandrere klart overrepresentert blant koronasmittede

Over 30 prosent av dem som så langt er blitt smittet av og innlagt på sykehus med koronaviruset, har fødeland utenfor Norge.

KoronakrisenNå kommer oppsigelsene

Snart et halvt år etter at koronaen traff Norge, kommer bølgen av oppsigelser. Over en av ti bedrifter har sagt opp ansatte. Og vi kan vente flere, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Kommuner rundt Oslo vil ha munnbindpåbud

Lillestrøm følger Oslo og innfører påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken. Det samme er på trappene på Nesodden.

Synspunkt

Førebygging eller reparasjon?

Vi høyrer det stadig: Førebygging er betre enn reparasjon. Ikkje minst når det gjeld arbeidsmiljø og helse. Men det kan ofte vere langt frå preik til praksis.

Skroter Smittestopp-appLager ny app basert på Google og Apples løsning

– Den nye appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

NaphaVil synliggjøre tilbud til koronapermitterte

Lavterskeltilbud som samtaler og kurs er viktige selvhjelpsverktøy, mener Napha, etter at det kom frem at mange unge har dårlig psykisk helse fordi de er koronapermitterte.

16.300 færre arbeidssøkere siden utgangen av august

Tirsdag 22. september var det registrert 200.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 3.800 færre enn forrige uke.

Flere sykdommer har hatt lavere dødelighet under pandemien

Det er registrert færre dødsfall av hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer under koronautbruddet. Også antall selvmord har gått ned.

Annonse
Annonse
Annonse