Annonse

Korona

Norge har passert 2 millioner vaksinedoser

Over 2 millioner doser med koronavaksine er nå satt i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Eldre med psykiske lidelser sliter mer under pandemien

Koronapandemien har gjort de psykiske lidelsene til eldre verre. Sosial isolasjon og begrenset brukerkontakt har hatt stor innvirkning.

UtvalgRegjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen

Myndighetene bør vurdere om aldersgruppen 18–25 år burde prioriteres fram i vaksinekøen, mener Vorland-utvalget.

Pandemien har ført til mer ensomhet blant unge single

En rapport fra SSB viser at ensomhet er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land.

FHI vurderer å vaksinere barn

Pfizer og Moderna tester koronavaksinen på barn ned til seks måneder. Barnelege Astrid Rojahn mener barn bør få vaksinen i Norge.

Familier med funksjonshemmede barn hardt rammet av korona-nedstenging

Nedstengingen av Norge etter koronautbruddet førte til store belastninger på familier som har barn med funksjonsnedsettelser, viser forskning fra OsloMet.

KoronasertifikatÅpner for deltakelse på offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser

Regjeringen åpner for flere bruksområder for koronasertifikat, men har foreløpig ikke fullstendig oversikt. Nordmenn kan trolig reise til Europa i juni.

VirksomheterFærre vil ansette sommervikarer

Virkes medlemsundersøkelse for april viser at 15 prosent av virksomhetene vil ansette færre sommervikarer sammenlignet med et normalår.

Oppretter egne klinikker for senskader etter koronasmitte

Rundt 10 prosent av dem som har vært smittet av korona kan oppleve senfølger. Nå kommer snart egne klinikker for å følge opp pasienter med senfølger.

Rapport om psykisk helse på vei til regjeringen

Fredag får statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) overlevert rapporten fra Kjøs-utvalget om nordmenns psykiske helse under pandemien.

Størst belastning for de unge under pandemien

Nordmenn mener at de unge har hatt de vanskeligst under koronapandemien. Én av to tror unge har det vanskelig for tiden.

Fullvaksinerte får lettelser

Fullvaksinerte får nå lettelser i privat sammenheng, men må inntil videre følge samme råd og regler som alle andre i det offentlige rom.

Nakstad om smittetalleneTegn på at smittetrykket har flatet ut og ikke lenger synker

Det siste døgnet er det registrert 524 koronasmittede i Norge. Etter en tid med synkende trend er nå det tegn på en utflating og ikke lenger nedgang.

Pasientombudet kritisk til private teststasjoners bruk av ufaglærte

Halvparten av dem som utfører koronatester for private Dr. Dropin i Oslo har ikke helsefaglig bakgrunn. Pasientombudet er kritisk.

DanmarkLæreres sykefravær falt kraftig etter nedstengning

I januar 2021 var danske læreres sykefravær halvert sammenlignet med samme måned året før. Nedstengning og hjemmeundervisning er trolig noe av forklaringen.

Doblet ledighet for utsatte arbeidssøkere

Utsatte grupper er spesielt hardt rammet av arbeidsledighet etter koronautbruddet. Nav frykter økt utenforskap.

NakstadIkke sikkert høyere smittetall betyr reell smitteøkning

Det siste døgnet er det registrert flere smittede enn ukesnittet, men det trenger ikke bety reell smitteøkning, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Fire av ti dagpengemottakere fikk økt lønnsinntekt i fjor

Antall dagpengemottakere føyk til værs fjor. Mange var også i arbeid deler av året, og fire av ti dagpengemottakere hadde like høy eller høyere lønnsinntekt i 2020 sammenlignet med året før.

161 har søkt erstatning etter koronasmitte i helsevesenet

Det har kommet inn 161 søknader om erstatning etter at folk er blitt koronasmittet på sykehus og sykehjem. Flesteparten er krav fra pårørende etter dødsfall.

StudieStudentenes psykiske og fysiske helse er forverret

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og 54 prosent føler seg ensomme, langt flere enn tidligere.

Studenter med synshemming gir opp

Studenter med synshemming sliter under koronapandemien. Noen gir opp, forteller Norges Blindeforbunds Ungdom.

UndersøkelseFlere sier ja takk til vaksine

April er første måned under pandemien hvor flere tror at smitten i Norge vil reduseres, fremfor å øke fremover.

Nakstad om synkende smittetall– Vi er absolutt på rett vei

Regjeringens gjenåpningsplan kan sannsynligvis følges slik den er skissert, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Skolestenging bremset ikke smittespredning på Oslos østkant

Stengte skoler i Oslo bidro ikke mer til å stanse smittespredningen enn det ville gjort å fortsette på rødt nivå, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– De nederst ved bordet er hardest rammet av pandemien

– Det er klart at de nederst ved bordet rammet veldig mye hardere enn de som er bedre stilt, fastslår professor Espen Dahl ved OsloMet.

KoronasituasjonenEn av fire vil ta etterutdanning

– Under pandemien er nordmenn blitt mer opptatt av videreutdanning, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Fagforeninger vil ha vaksine-svar for ansatte i skoler og barnehager

For to uker siden åpnet Folkehelseinstituttet for å prioritere ansatte i skoler og barnehager i vaksineringskøen. Nå vil fagforeningene ha en avklaring.

FHI advarer mot falske eposter om helseundersøkelse

Folkehelseinstituttet (FHI) går ut med en advarsel etter å ha blitt varslet om at det er sendt ut falske eposter som kan se ut som en FHI-undersøkelse.

SverigeDårligere helse og livskvalitet for pårørende under pandemien

Pårørende i Sverige har fått økte omsorgsoppgaver under koronapandemien. Det har gått ut over helse og livskvalitet, viser ny rapport.

Én av fem nordmenn stoler ikke på helsevesenet

De frykter at helsevesenet ikke kan ta godt nok vare på dem hvis de blir alvorlig syke, viser en ny undersøkelse.

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området skal få kompensasjon for tiden de er hindret i å komme på jobb mens grensene til Norge er stengt.

Røde Kors ber om ekstra innsats for eldre etter pandemien

Eldre som hadde det vanskelig før koronapandemien, har det betydelig verre nå, viser en rapport fra Røde Kors. De ber om økt innsats for eldre etter pandemien.

FHI-rapportSosiale forskjeller ikke hovedårsak til høyere smitte blant utenlandskfødte

Flere innleggelser og mer smitte blant innvandrergrupper enn ellers i befolkningen skyldes i liten grad sosioøkonomiske forskjeller, ifølge FHI-rapport.

Tre av fire tror pandemien varer minimum et halvt år til

Andelen som tror det varer opptil et halvt år, har økt med 11 prosentpoeng siden januar.

UndersøkelseFagorganiserte melder om koronaproblemer

69 prosent av Unio-tillitsvalgte oppgir at koronapandemien har påvirket medlemmenes psykiske eller fysiske helse negativt, ifølge en undersøkelse.

Koronakommisjonen får nytt oppdrag

Statsminister Erna Solberg (H) ber koronakommisjonen om å fortsette arbeidet med å evaluere pandemihåndteringen.

Virke ønsker innenriks vaksinepass

For å redde virksomheter og arbeidsplasser går hovedorganisasjonen Virke inn for at koronavaksinerte får lettelser fra restriksjoner også innenlands.

Pårørendealliansen– Vi trenger en gjenåpningsplan for pårørende

Pårørende til syke og eldre har vært hardt belastet under koronapandemien. Og mange frykter at tilbudene ikke vil bli som før, når pandemien er over.

Kirkens Bymisjon advarer om ettervirkninger av pandemien

3 av 5 unge voksne er mer ensomme under pandemien, viser undersøkelse. Kirkens Bymisjon ber regjeringen styrke det eksisterende psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen.

Færre pasienter på sykehus i koronaåret 2020

Behovet for intensivplasser etter koronautbruddet førte til at færre pasienter ble behandlet på somatiske sykehus i fjor. Det var 380.000 færre liggedøgn i 2020 enn året før.

Gjenåpningen av Norge kan bli stykket opp, tror FHI-topp

Rundt tre firedeler av epidemien er nå basert i Oslo og Viken, ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland, som mener gjenåpningen derfor kan bli todelt.

Synspunkt

SYNSPUNKTKorona fjerner ikke seniorbølgen – snarere tvert om

Regningen for den nært forestående seniorbølgen har verken forsvunnet eller blitt mindre som følge av pandemien. Snarere tvert imot. Den kan bli enda større, skriver Torgeir Flatjord.

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger før sommerferien

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren, selv om ordningen ikke er vedtatt av politikerne.

Ung.noEnorm økning i spørsmål fra barn og unge i 2020

Spørretjenesten Ung.no opplevde en kraftig økning av henvendelser i koronaåret 2020. Tallet på besvarte spørsmål økte med 55 prosent fra året før.

Koronasmitte øker risiko for demens og depresjon

Hver tredje som får covid-19 og overlever, får i ettertid en nevrologisk eller psykisk lidelse, viser en ny studie.

Sju ekstra koronamilliarder til svensk helsevesen

Sverige skal bruke sju milliarder svenske kroner ekstra på helseinnsats og vaksinasjoner i kampen mot pandemien.

20 prosent flere unge ringte til Røde Kors i påsken i år

I påsken har Røde Kors' samtaletjeneste for barn og unge hatt over 805 samtaler, en økning på 20 prosent fra fjoråret. – Unge synes det er tungt nå, sier lederen for samtaletjenesten.

Sykepleiere fra Møre og Romsdal skal bidra i Oslo

Helse Møre og Romsdal (HMR) sender helsepersonell, i hovedsak intensivsykepleiere, for å hjelpe sykehus i Oslo-regionen, skriver Sunnmørsposten.

Minst ni barn med korona har fått intensivbehandling

Minst ni koronasmittede personer under 19 år har fått intensivbehandling på norske sykehus, skriver Bergens Tidende.

ApotekforeningenViktig å starte allergibehandlingen tidlig i år

Våren er høysesong for allergikere. Med høy koronasmitte, med lignende symptomer som allergi, er det viktig å behandle allergien riktig, sier Apotekforeningen.

Tirsdag kommer nytt vaksinescenario – Norge ligger etter Norden

11 prosent av den norske befolkningen har fått minst én dose av koronavaksinen. Det er noe lavere enn våre nordiske naboer.

FHI varsler lettelser for koronavaksinerte etter hvert

Vaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, ifølge en amerikansk studie. FHI varsler lettelser for vaksinerte etter hvert.

Nesten to av tre nordmenn forventer hjemmepåske

Andelen som tar hjemmepåske har økt i løpet av mars, men ligger godt under fjorårets påske hvor hele ni av ti sa det samme.

Flere tester seg i Oslo– Folk tar ansvar

Smittetallene i Oslo har den siste uken flatet ut og hatt en liten nedgang. Det skjer til tross for at flere enn noen gang har testet seg.

Nav ansatte rundt 600 for å håndtere søknader da koronakrisen satte inn

Da koronakrisen slo inn, måtte Nav omdisponere rundt 600 personer internt og ansette omtrent like mange nye for å håndtere alle søknadene.

Analyse av smitte i Oslo-bydelerKunne ikke påvise sammenheng med boforhold

Forskere peker i en ny analyse på andre forklaringer enn boforhold og yrkesbakgrunn på hvorfor enkelte bydeler i Oslo har mer koronasmitte.

Arbeidsinnvandrere under ­pandemien– Har gått månedsvis uten lønn

Mange arbeidsinnvandrere har opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert under pandemien.

Færre intensivplasser på norske sykehus etter ett år med pandemi

Da koronapandemien traff Norge for ett år siden, var det 289 intensivplasser på norske sykehus. Nå er antallet 278, skriver Aftenposten.

Redd Barna– Svært alvorlig at helsesykepleiere er omdisponert under pandemien

Redd Barna reagerer sterkt på at tre av fire kommuner har omdisponert helsesykepleiere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten under koronaen. – Svært alvorlig, og mye mer omfattende enn vi fryktet, sier Monica Sydgård i Redd Barna.

3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere som følge av korona

75 prosent av kommunene i Norge omdisponerte personell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Annonse
Annonse
Annonse