Annonse

Korona

Norad vil at Norge skal vente med tredje vaksinedose

Norad mener at friske nordmenn på under 65 år ikke skal få sin tredje dose av koronavaksine nå og vil heller gi dosene til fattige land.

Koronapandemien har rammet skjevt

Aleneboende, innvandrere, lavtlønte og sårbare barn og unge har vært hardere rammet enn andre av koronapandemien, viser ny rapport.

Én av ti helsearbeidere er ikke fullvaksinert

Én av ti helsearbeidere har ikke fått to doser med koronavaksine og åtte prosent har ikke tatt den første dosen, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Unge har drukket alkohol sjeldnere under pandemien

Andelen unge i alderen 16-24 år som oppgir å ha drukket alkohol ukentlig, har falt det siste året, viser rusundersøkelsen som ble gjennomført i vår.

Halve Norge har gitt hverandre en klem etter gjenåpningen

Den siste uken har nordmenn begynt å klemme hverandre. Annenhver nordmann svarer i en fersk undersøkelse at de har gitt en klem til noen de ikke bor sammen med.

Mental Helse UngdomKrevende koronatid for unge voksne

Koronatiden har vært psykisk krevende for unge på vei inn i voksenliv og arbeidsliv. Mange har tatt kontakt med Mental Helse Ungdoms chattetjeneste, som ble etablert etter at Norge stengte ned.

Forskning

Oslo-ungdom ble særlig hardt rammet av pandemien

Ung i Oslo 2021: Pandemien har vært mer krevende for unge i Oslo enn for unge i resten av landet. Likevel fortalte det store flertallet at de hadde det bra ett år etter at pandemien kom til Norge.

SIFO-undersøkelse– Koronaen har forsterket den økonomiske ulikheten i Norge

De fleste i Norge har klart seg bra økonomisk under koronapandemien. Men noen har fått det verre, og den økonomiske ulikheten har økt, viser ny undersøkelse.

WHOFærre koronatilfeller og dødsfall i verden

Tallet på nye tilfeller av covid-19 og koronarelaterte dødsfall falt i forrige uke, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kommunene ligger an til å måtte kaste rundt 80.000 vaksinedoser

FHI anslår at rundt 80.000 vaksinedoser kan gå ut på dato og måtte kastes i norske kommuner.

Korona rammet læringsmiljøet – fagskolestudenter urolige

Seks av ti fagskolestudenter frykter at koronapandemien har gått ut over kvaliteten på utdanningen, viser en undersøkelse.

Kombinert vaksine mot influensa og covid under utvikling

Minst to vaksineprodusenter utvikler en kombinasjonsvaksine som både gir årlig påfyll av beskyttelse mot covid-19 og sesongens influensa. FHI følger med.

Helsedepartementet avviser opplysninger om full gjenåpning av samfunnet

Regjeringen kommer fredag til å varsle full gjenåpning av samfunnet, ifølge Dagens Næringsliv, men ifølge departementet stemmer ikke dette.

Barneombudet mener dystre påstander fra helsemyndigheter skaper frykt

Helsedirektøren estimerte at tusenvis av barn kunne bli koronainnlagt. Slike estimater bidrar til å skape frykt blant barn, mener barneombudet.

Flere ansatte blir presset til å gi koronainformasjon

Flere nordmenn opplever å bli presset til å utgi helseinformasjon på jobb. Fagforeningen NITO varsler brudd på arbeidsmiljøloven: – Dette kan ikke sjefer be om.

Fire av ti koronadøde i Norge smittet på helseinstitusjon

348 personer har dødd av koronasmitte de trolig har pådratt seg ved norske helseinstitusjoner. Totalt er 1.585 personer registrert smittet der.

6 av 10 studenter er mer ensomme enn før

Norske studenters mentale helse har blitt dårligere etter koronautbruddet, viser ny undersøkelse.

Markant økning i sykefraværet

Det totale sykefraværet i Norge økte med 7,3 prosent i 2. kvartal i året. Det egenmeldte fraværet økte med hele 28,3 prosent.

Oslo-helsebyråd mener tidligere massetesting i skolen kunne bremset smitteøkning

Denne uka startet Oslo massetesting i skolene. Helsebyråd Robert Steen gleder seg over dette, men mener en tidligere innføring kunne bremset smitteøkningen.

Dette kjennetegner vaksineskeptikerne

De hører hjemme i alle partier, men har en noe større andel på høyresiden i politikken, herunder ytterst på høyresiden.

StudieRisikoen for «lang-covid» halveres etter to vaksinedoser

Om man har fått to vaksinedoser, blir risikoen for langtidsvirkninger etter koronasykdom nesten halvert, antyder en studie fra King's College i London.

Nakstad– Vi beveger oss gradvis mot en mer normal hverdag

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener koronasituasjonen ikke er så dyster som smittetallene kan gi inntrykk av.

Nike gir ansatte en uke fri for å ivareta sin mentale helse

Sportsgiganten har gitt sine kontoransatte i USA en uke fri for å roe ned og komme seg etter et stressende år med pandemi.

Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned

Koronanedstengningen ga betydelig økt stressnivå blant foreldre, men førte ikke til dårligere psykisk helse blant foreldrene, viser en studie fra FHI.

75 prosent av kommunene omdisponerte helse- og omsorgspersonell som følge av korona

I 2020 omdisponerte 75 prosent av kommunene personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 38 prosent fysioterapeuter på grunn av korona.

Professor– Risikoen for smitte blant barn og unge er kraftig underkommunisert

Folkehelseinstituttet (FHI) har under pandemien vært tydelige på at barn og unge sjelden blir alvorlig syke av koronaviruset. Nå advarer professor.

De svakeste elevene har gjort det bedre gjennom pandemien

De elevene som fikk de svakeste resultatene i nasjonale prøver, har fått bedre karakterer gjennom koronapandemien, viser tall fra SSB.

Sju av ti vil åpne Norge – professor advarer

Sju av ti nordmenn støtter regjeringens plan om å fortsette gjenåpningen av samfunnet i september, men professor mener regjeringen bør trykke på bremsen.

Guldvog spår knekkpunkt for koronapandemien

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror ikke på noen ny nedstengning i vinter.

Klemming er på vei tilbake

Mer enn fire av ti nordmenn sier at de har gitt noen en klem den siste uken, viser tall fra Norsk koronamonitor.

Disse permitteringsreglene gjelder i høst

Er du usikker på hvilke permitteringsregler som gjelder denne høsten. Her får du oversikt.

Barn forteller om både gode og dårlige korona-følger

Barn og unge har slitt med en rekke ting under koronapandemien, men rapporterer også om mer nærhet og kvalitetstid i familien, ifølge en ny FHI-oversikt.

Åtte av ti ungdommer tilfreds med livet, tross pandemien

Pandemien har ikke bare vært negativ for norsk ungdom. Mange synes den spesielle tiden også har hatt sine positive sider, og åtte av ti er tilfreds med livet.

Svindlere selger falske vaksinesertifikater til vaksinemotstandere

Undergrunnsmarkedet for falske vaksinesertifikater har nådd nye høyder under spredningen av delta-varianten.

SolbergGjenåpningen framskyndes med to uker

Som følge av at flere kan bli fullvaksinert to til tre uker tidligere, framskyndes også gjenåpningen av samfunnet, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Unge sliter mest under koronaen

Økte bekymringer, mer skepsis til folk rundt oss, mindre trening og flere koronakilo på kroppen. Det er noen følger av koronapandemien. Og de unge sliter mest, viser ny undersøkelse.

Helsedirektoratet sender ut én million hurtigtester til landets kommuner

For at kommunene skal ha en beredskap ved smitteutbrudd, vil Helsedirektoratet nå sende ut én million hurtigtester til alle landets 356 kommuner.

Flere positive til å bruke munnbind

To av tre er nå positive til bruk av munnbind i Norge. Det er en liten økning fra juli, ifølge tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Slik kan unge slippe smittekarantene

Fra neste uke kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene om de har vært nærkontakt med smittede, men bare dersom de testes to eller tre ganger.

WHO bekymret for senskader etter koronasykdom

Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret over at mange sliter med senskader etter å ha fått påvist koronasmitte.

Folk er mindre bekymret for å bli koronasmittet

Folk venter en langvarig koronapandemi, men bekymringen for å bli smittet faller, ifølge Norsk koronamonitor.

Microsoft vil bare slippe inn fullvaksinerte

Nakstad varsler nye verktøy i møte med en eventuell ny smittebølge

Flere land møter en ny smittebølge med utstrakt krav om koronapass. Det er trolig lite aktuelt her, men nye tiltak kan bli introdusert, sier Espen Nakstad.

1,81 millioner nordmenn fullvaksinerte

Nå har 66,6 prosent av befolkningen her i landet, nesten to tredeler, fått første dose av koronavaksinen, mens 33,6 prosent er fullvaksinerte.

Folk tror pandemien blir langvarig

Kun en av fem nordmenn tror at pandemien i Norge er over i løpet av det nærmeste halvåret. Andelen som tror at det tar lengre tid, øker kraftig.

ForskningMange vil kunne trene av seg koronavirkninger

Færre enn fryktet av dem som ble svært koronasyke, har problemer med oksygenopptak, ifølge norske forskere. Mange vil kunne tre seg opp igjen.

En av fem med innvandrerbakgrunn vil feriere i utlandet

Så langt i år sier i gjennomsnitt 85 prosent av befolkningen uten innvandrerbakgrunn at ferien kun blir i Norge, 64 prosent blant de med innvandrerbakgrunn sier det samme.

Utvalg foreslår tiltak for funksjonshemmede som er rammet av pandemien

Tiltak mot sosial isolasjon, kompenserende tiltak ved reduksjon av helse- og omsorgstjenester og bedre oppfølging av pårørende. Det er blant forslagene fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Norge blant dem i Europa som har vaksinert færrestSlik ble Finland best i EU

I Finland har snart 80 prosent av alle over 16 år fått én vaksinedose. Få EU-land har gitt færre minst én dose enn Norge, men FHI vil ikke svare på hvorfor.

Rekordhøy langtidsledighet i Sverige

Koronakrisen har ført til at det er flere langtidsledige enn noensinne i Sverige. Nesten annenhver ledige har vært uten jobb i over et år.

Synspunkt

Koronatiltak på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser

Dårlig eller manglende skoletilbud, assistenter som ikke kom, ingen avlastning, helsetilbud som forsvant, masing og frustrasjon. Dette ble hverdagen for mange foreldre til funksjonshemmede barn og unge da samfunnet stengte ned.

Tøft arbeidsmarked for nyutdannede under pandemien

Flere nyutdannede sliter med å få seg jobb, flere jobber ufrivillig deltid og flere mener de er overkvalifisert til den jobben de har fått, viser undersøkelse.

Økende pessimisme blant barnefamilier før sommerferien

Hver tredje barnefamilie i Norge føler koronasituasjonen fører til at de ikke kan gi barna den sommerferien de fortjener, viser en ny undersøkelse.

Mot lysere tider på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet beveger seg raskere enn forventet mot normale tilstander, men det er økt risiko for at flere vil havne varig utenfor, ifølge prognose fra Nav.

Sju av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468.000 nye arbeidssøkere. Åtte måneder senere var sju av ti tilbake i jobb.

SverigeLettelser i regler for sykefravær har gitt mindre koronasmitte

Svenske myndigheter innførte flere lettelser i sykefraværsreglene etter koronautbruddet i fjor. Det har bidratt til å hindre smittespredning, viser ny rapport.

FHI om munnbindbruk– Ulempen vil etter hvert bli større enn nytten

Det er ikke lenger et nasjonalt råd om å bruke munnbind i Norge. FHI mener ulempen ved å bruke munnbind etter hvert vil bli større enn den eventuelle nytten.

Mange innvandrere sliter med å forstå det helsemyndighetene sier

I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny rapport.

FHI-direktøren om Janssen-vaksinenUnikt å tillate en vaksine man kan dø av

FHI-direktør Camilla Stoltenberg frykter dødsfall som følge av at Janssen-vaksinen tas i bruk i Norge, men sier at den også kan være mindre farlig enn fryktet.

Færre små barn og ungdom til fastlege i 2020

Voksne konsulterte fastlegen oftere i koronaåret 2020 enn året før. Samtidig var det en stor nedgang blant de yngste barna og blant elever på videregående.

Annonse
Annonse
Annonse