Annonse

koronavaksine

Få innvandrere fra flere østeuropeiske land registrert som vaksinert

Under halvparten av innvandrere fra Polen, Romania og Litauen er registrert som vaksinert med minst første dose hos FHI.

FHI anbefaler å prioritere tredje dose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet snur og anbefaler nå å prioritere tredje dose med koronavaksine foran influensavaksinasjon til personer over 65 år i Norge.

Overlege– Det haster med tredje dose til eldre

Multisyke eldre innlagt på Sykehuset Østfold med alvorlig koronasykdom, ble fullvaksinert for fem til ni måneder siden. Lege mener det haster med tredje dose.

5 prosent av sykehjemsansatte i Oslo er uvaksinerte

I alt 422 ansatte på sykehjem i Oslo er stadig uvaksinerte. Det tilsvarer rundt 5 prosent av de ansatte. Et alvorlig problem mener direktøren i sykehjemsetaten.

Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert

Helsevesenet plikter å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, fremhever Helsedirektoratet. Er det nødvendig, kan uvaksinert personell bli omplassert.

Eldreombudet krever at helsepersonell er fullvaksinert

Eldreombud Bente Lund Jacobsen krever at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert. Enn så lenge ser regjeringen etter andre løsninger.

FHI vil forske på om blødninger har sammenheng med koronavaksinering

Nesten 1.300 norske kvinner har meldt om uventede blødninger etter at de har tatt koronavaksine. Nå skal det forskes på om det er en sammenheng.

Vaksinasjonsdekning blant helsepersonell varierer etter landbakgrunn

Helsepersonell som er født i Vietnam, Thailand, Sri Lanka og Danmark har høyere vaksinasjonsdekning mot korona enn personell født i Norge, viser ny studie.

Legemiddelverket sliter med å behandle meldinger om bivirkninger

Legemiddelverket har fått over 25.000 meldinger om vaksinebivirkninger. Drøyt 10.000 av dem er ubehandlet til tross for at Legemiddelverkets bemanning er økt.

Synspunkt

Din frihet skal ikke bli min ufrihet

Om du vil bruke din rett til å ikke la deg vaksinere mot Covid-19, og samtidig forlange rettigheten til å reise hvor du vil, handle der du ønsker, sosialisere deg på offentlige steder og tilstellinger, da blir din frihet min ufrihet.

Sju av ti foreldre vil vaksinere barna sine

Sju av ti foreldre med barn under 18 år sier de er villig til å la sine barn få koronavaksine, viser Opinions koronamonitor.

Svensker får trolig tilbud om en tredje vaksinedose

En betydelig andel av svenskene får trolig tilbud om en tredje dose koronavaksine neste år. Noen kan få tilbudet allerede til høsten.

Mottakere av Janssen-vaksinen mister plassen i regjeringens vaksineprogram

Personer som velger å ta den mindre effektive Janssen-vaksinen, mister plassen sin i det offentlige vaksineprogrammet.

Flere leger har ikke prioritert diabetespasienter i vaksinekøen

Mange fastleger har ikke prioritert diabetespasienter i vaksinekøen. Dette er mot anbefalingene fra helsemyndighetene, og Folkehelseinstituttet har nå reagert.

To av tre nordmenn mener vaksineselskaper bør dele oppskrift på koronavaksiner

Mange nordmenn mener at vaksineselskapene bør dele oppskriftene sine på covid-19-vaksiner. I en ny undersøkelse er to av tre positive til dette.

FHIAlle får trolig tilbud om vaksinedose to før høsten

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at alle vil ha fått tilbud om dose to med koronavaksine før sommeren er over om alt går etter planen.

Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune

Kommuner tolker de nasjonale vaksinereglene ulikt når det gjelder personer med utviklingshemning.

Utvalg– Større skjevfordeling av vaksiner vil gi færre dødsfall

Flere vaksiner til områder med mye smitte vil gi færre dødsfall og sykehusinnleggelser, mener regjeringens eget ekspertutvalg.

Danmark åpner når alle over 50 er vaksinert

Partiene i Folketinget har blitt enige om en plan for dansk gjenåpning.

FFOVil ha yngre funksjonshemmede lengre fram i vaksinekøen

Mutantvirus må endre prioriteringene i vaksinekøen, og yngre funksjonshemmede i risikogruppen må prioriteres høyere, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

StudieUnder halvparten over 65 ble immune etter å ha hatt covid-19

Blant dem over 65 år blir færre enn halvparten immune mot ny smitte etter å ha hatt covid-19, ifølge en dansk studie.

Smitten faller kraftig blant de eldste i Norge

Koronaviruset rammer nå svært få over 80 år. Smitten blant de eldste blant oss har falt kraftig.

Helsedepartementet jobber med vaksinebevis

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med å utvikle et vaksinebevis som følger internasjonale anbefalinger.

– Vi er vaksine­tilhengere, men motstandere av tvangs­vaksinering

Mens man i Storbritannia vurderer å kreve vaksinering av ansatte, holder norske arbeidsgivere på frivillighetsprinsippet. Loven åpner for unntak for nyansette.

FHI mener å se effekten av vaksinering av eldre

Færre innleggelser på sykehus og færre dødsfall gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) nå mener at vi begynner å se effekten av koronavaksinering blant eldre.

Eldreombudet– Vi skal være vaktbikkje og trekkhund

– Eldre har vært litt tilsidesatt og glemt, så det er på høy tid at vi har fått et ombud som taler de eldres sak, sier Bente Lund Jacobsen, Norges første eldreombud.

Vaksineutstyr sendes til kommunene – sykehjemsbeboere prioriteres først

Denne uken blir det første vaksineutstyret sendt ut til de ulike kommunene. Når vaksineringen starter, blir sykehjemsbeboere prioritert først, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sju av ti vil ta koronavaksine

I en ny meningsmåling sier sju av ti nordmenn at de er villige til å ta koronavaksinen som blir anbefalt av norske myndigheter.

Gladnyhet om vaksine, men når kan den være her?

Verden jubler over positive vaksinenyheter. Men hva betyr det for Norge, og når kan covid-19-vaksinen være på markedet her?

Legemiddelverket om vaksinenyhet– Veldig, veldig gledelig

En studie på en koronavaksinekandidat viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Nå jubler norske helsetopper.

Forskere slår alarm om vaksineskepsis verden over

En ny studie viser at flere titalls millioner mennesker kan forsøke å unngå en mulig koronavaksine verden over. Nå slår forskere alarm.

Fire av ti vil ikke ta koronavaksine nå

39 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de ikke er villige til å ta en vaksine mot covid-19 dersom den blir tilgjengelig neste uke.

Norge kan få tre millioner vaksinedoser

Norge kan få rundt tre millioner vaksinedoser med avtalene som er gjort til nå. Sverige er i ferd med å lande sju avtaler med koronavaksineprodusenter.

En av seks vil ikke ta koronavaksine

Mange nordmenn er bekymret over mulige bivirkninger av koronavaksine. En av seks sier nei til å ta den.

Annonse
Annonse
Annonse