Annonse

Økt sykefravær blant ledere

Blant ledere har sykefraværet økt fra 3,8 prosent fra 1. kvartal 2015 til 4,1 prosent i tilsvarende kvartal i 2018.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Ytterligere 19.000 arbeidstakere fikk seg jobb denne vinteren. Arbeidsledigheten falt til 3,7 prosent, ifølge de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen.

48 av de største selskapene i Norge ansatte ny toppsjef - bare 6 ansatte en kvinne

Det viser tall fra Core Topplederbarometer 2018.

EUs medlemsland sier nei til trygdekutt

Norge ønsker å kutte i barnetrygd som sendes ut av landet. Nå sier EUs medlemsland nei til forslaget.

Nær 170.000 dollar-millionærer i Norge

Antallet norske dollarmillionærer har tredoblet seg de siste ti årene, og de rike blir stadig rikere, viser World Wealth Report 2018.

Solberg åpnet biepark som gir arbeid til vanskeligstilte

Statsminister Erna Solberg deltok mandag på åpningen av prosjektet bieparken i Oslo. Hensikten er å få vanskeligstilte inn i arbeidslivet.

Avhengighet av dataspill får status som psykisk lidelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bestemt at avhengighet av dataspill skal regnes som en egen form for psykisk lidelse.

Færre søker asyl i Europa

Antall asylsøknader i EU og EFTA falt med 44 prosent i fjor, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn før krisen i 2015.

NHO-topp: Norske ungdommer er bortskjemte

Det er et stort samfunnsproblem at norske ungdommer er blitt så bortskjemte at de ikke vil ta jobber som svensker vil ha, sier NHO-topp Stein Lier-Hansen.

Regjeringen vil skjerpe norskkrav til innvandrere

Regjeringspartiene vil gå vekk fra kravet om antall norsktimer for innvandrere og heller se på språknivået.

Dømt for å ha truet med søksmål mot Nav-ansatt

En 64 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel for å ha truet en Nav-ansatt med søksmål for brudd på forvaltningsloven.

Størst andel uføre i Østfold og Aust-Agder

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust-Agder er fylkene med høyest andel.

Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

Bekymring over stort medisinforbruk blant eldre

To av tre personer over 65 år bruker fem eller flere reseptbelagte medisiner samtidig, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

FN ber Norge økte barnetrygden

Den norske barnetrygden har vært uendret i 22 år. Nå ber FN om at barnetrygden økes for å redusere barnefattigdommen, rapporterer NRK.

Hver tredje etterlatte sykmeldt eller uføretrygdet etter 22. juli

Fortsatt er 35 prosent av de etterlatte etter terrorhandlingene 22. juli 2011 sykmeldt eller uføretrygdet, viser tall fra støttegruppa.

Kongo topper lista over neglisjerte kriser

I fjor ble flere kriser på det afrikanske kontinentet drastisk forverret.

106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen i barnehagene

Kunnskapsministeren forventer at disse kommunene har en plan for å øke bemanningen.

Nei til å fjerne krav om helseattest for eldre

Senterpartiet og Arbeiderpartiet får ikke flertall i Stortinget for å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere.

Justisministeren vil bruke sanksjoner for å fremme retur

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur av egne borgere.

Ny analyseFremtidig pensjonssjokk for mange nordmenn

Mange får inntekten halvert, ifølge Storebrand.

– Strenge vilkår for familieinnvandring hindrer integrering

En streng politikk på familieinnvandring er til hinder for god integrering. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Østerrike vil ha EU-grensekontroll i Nord-Afrika

Østerrike vil at grensevakter fra EU skal utstasjoneres i Nord-Afrika for å forhindre migrasjon til Europa.

Svekket kjøpekraft for pensjonister flest

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor. Men sosialministeren lover bedring neste år.

Fortsatt synkende ledighet blant innvandrere

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Innvandring gir vekst i befolkningen

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

Nav oppdaget trygdebedrageri – fortsatte utbetalinger

Da Nav oppdaget at en drosjeeier hadde mottatt flere hundre tusen kroner i støtteordninger selv om han jobbet, fortsatte likevel utbetalingene i flere år.

Pensjonistene kan snart få slippen tilbake

Regjeringen innfrir kravet om å gi pensjonister muligheten til å få slippen tilbake ved å bruke dagens ordning om reservasjon mot digital post.

Minister sikter seg inn mot barn og unge

Den nye Folkehelserapporten viser økning i fedme og diabetes i Norge. Folkehelseministeren tror tidlig innsats blir et nøkkelbegrep i arbeidet mot utviklingen.

Økt satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

Danmark: Statsborger-nei til innvandrere på dagpenger

Den danske regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man får arbeidsledighetstrygd.

Lysbakken– Høyresiden bløffer om profitt i barnehagene

De private barnehagekonsernene som tar ut store overskudd, har samtidig færrest ansatte på jobb, ifølge Telemarksforskning. Høyresiden bløffer, mener SV.

Bitre folk bekymrer seg mer for innvandring

Ny forskning dokumenterer en sammenheng.

Stadig flere har jobb

På to år har det blitt 70.000 flere lønnsmottakere og nesten 90.000 flere jobber i norske virksomheter.

Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå

Etter tre år som nestkommanderende i Nav blir den tidligere Ap-politikeren og samfunnsøkonomen Geir Axelsen ny direktør i Statistisk sentralbyrå.

Kommunene må lage eldreplan for å få penger

Kommunene må lage en plan for å få bukt med problemene i eldreomsorgen for å få penger. Ellers stiller de bakerst i bevilgningskøen, ifølge en ny helsereform.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Kontantstøtte: Kan bli unntak fra krav om botid

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) åpner for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.

Skolen svikter barn med hørselhemming

Inkluderingspraksisen for barn med sansenedsettelser er kritisk dårlig, ifølge en fersk studie gjort av forsker Patrick Kermit.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

Økende arbeidsledighet i Spania

Arbeidsledigheten i Spania økte fra 16,5 til 16.7 prosent i første kvartal i år. 3.79 millioner spanjoler er nå registrert som arbeidsledige.

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

FrpInspireres av dansk ghetto-politikk

Frp vil språkteste fireåringer, kutte Nav-ytelser og stoppe ghetto-dannelser.

Færre fattige eier egen bolig

Antall husholdninger med lav inntekt som eide sitt eget hjem, sank med 10 prosentpoeng fra 2003 til 2016.

Flere eldre enn barn og unge i USA i 2035

Om mindre enn 20 år vil det for første gang i USAs historie være flere eldre enn barn og unge i befolkningen. Det går fram av befolkningsprognoser fra U.S. Census Bureau.

AFP-omlegging førte ikke til flere uføre

Omleggingen av AFP-ordning i privat sektor har ikke ført til flere mottakere av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, slik mange fryktet.

Tyskland tar imot 10 000 kvoteflyktninger

Tyskland vil ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Dermed har EU nådd målet om å få medlemslandene til å si ja til minst 50 000 kvoteflyktninger i år og neste år.

Dagpenger – færre mottar mer

Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor. Samtidig økte beløpet de mottok med tusen kroner i gjennomsnitt, skriver Statistisk sentralbyrå.

Oslo-byråd etterlyser statistikk for kontantstøtte

Byrådet i Oslo er frustrert over at Nav ikke lenger lager statistikk over hvor mange som får kontantstøtte, skriver Dagsavisen

NHO og Virke ut mot Høyre-forslag om å fjerne aldersgrense

NHO og Virke er lite imponert over Høyres forslag om å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven. De mener det kan virke mot sin hensikt.

Flere innvandrere får jobb gjennom Jobbsjansen

Fra oppstarten i 2005 og fram til utgangen av 2016 kom over 1.700 innvandrere i jobb etter å ha fullført programmet Jobbsjansen.

Andelen innvandrere som tar høyere utdanning går ned

Mens andelen av befolkningen i Norge som tar høyere utdanning øker, peker pilen motsatt vei for andelen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Seks av ti har stor frihet i arbeidsdagen

Seks av ti norske arbeidstagere i privat sektor oppgir å ha friheten til å organisere og prioritere sin egen arbeidsdag, viser ny internasjonal undersøkelse.

Lanserer nettressurs om rasisme for barn og unge

I dag er den offisielle lanseringen av nettressursen aldrimer22juli.no og antirasistiskskole.no.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers, skriver Statistisk sentralbyrå.

Høyre-utvalg vil la deg jobbe lenger

Høyres landsmøte vil etter all sannsynlighet foreslå å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven, slik at det blir lettere å stå lengre i arbeid.

Flere ungdommer er overvektige

Flere enn én av fem ungdommer som møtte på sesjon i Forsvaret i 2016, var overvektige.

Annonse
Annonse
Annonse