Annonse

Kortnytt

Siste frist for gratis HPV-vaksine

Vaksinasjonen må være fullført innen første juli 2019. Totalt har over 136 000 kvinner tatt første vaksinasjonsdose, viser tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister.

Tøffere tone på norske arbeidsplasser

Halvparten av norske ledere og mellomledere mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.

Enighet om lønnsoppgjør – lavtlønte får mer

LO- og YS-medlemmer får en lønnsvekst 2,50 kroner ekstra i timen. Lavtlønte får ytterligere 2 kroner i timen. Det ble klart etter mekling med NHO på overtid.

Nav-tall: Fortsatt nedgang i ledigheten

Arbeidsledigheten fortsetter å synke, viser nye tall fra Nav.

SSB: 108.000 arbeidsledige i januar

Det var 108.000 arbeidsledige i januar, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Færre er blitt norske statsborgere

I 2018 fikk 10.300 personer norsk statsborgerskap. Det er mer enn 50 prosent færre enn i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere

Neste år risikerer ansatte at AFP-ytelsen kan bli redusert kraftig hvis de ikke gjennom hele arbeidslivet er i en bedrift med tariffavtale.

Pasienter skal sikres lik tilgang til ny behandling

Pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten. Regjeringen foreslår å lovfeste dette.

Finner er lykkeligst, nordmenn på tredjeplass

Finland kåres nok en gang til det lykkeligste landet i verden. Også Danmark ligger foran Norge, som er nummer tre på listen.

NHO vil ha granskning av kvaliteten på omsorg

NHO krever at alle omsorgsinstitusjoner i Norge granskes for å sikre at de leverer kvalitet på tjenestene sine.

Rekordmange blir psykisk syke på reise

I fjor var det en betydelig økning av unge som ble rammet av alvorlige psykiske lidelser i utlandet, ifølge Europeiske Reiseforsikring.

NHO er uenig i regjeringens pensjonsforslag

NHO ønsker ikke at bedriftene skal få ansvaret for koordineringen av ansattes tidligere pensjonsfond.

Solberg: Utdanning og arbeidsliv må kobles tettere sammen

Dagens utdanning treffer ikke alltid arbeidslivets behov, mener statsminister Erna Solberg (H) – som utfordrer politikerne i regionene.

220 personer har fått oppnevnt verge mot sin vilje

Minst 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de fikk oppnevnt uønsket vergemål, viser en opptelling foretatt i kjølvannet av Tolga-saken.

Influensatoppen er nådd

Tallet på influensasmittede nådde toppen i uke sju, og intensiteten ligger nå på et lavt nivå, opplyser Folkehelseinstituttet.

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg

Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom Fritt behandlingsvalg økte fra 4700 i 2017, til 8500 i 2018.

91,8 prosent av barna i Norge har barnehageplass

I dag har 91,8 prosent av alle barn i alderen ett til fem år her i landet plass i barnehage. Det er en økning fra 91,2 prosent på samme tid i fjor.

Høyre-utvalg: Vil ha aktivitetsplikt for sosialhjelp fram til 40 år

Et utvalg i Høyre foreslår å utvide aktivitetsplikten for folk som får sosialhjelp, slik at den gjelder fram til sosialhjelpsmottakeren fyller 40 år.

Høyre: Programkomité vil tillate tigging

En enstemmig programkomité i Høyre mener tigging er en menneskerett og har foreslått å ta med dette i partiets prinsipprogram, skriver Dagbladet.

Menn mener det er likestilling – kvinner er ikke like enige

To av tre menn mener kvinner er likestilt i Norge, men under halvparten av kvinnene mener det samme, viser en meningsmåling.

Lovbrudd i helsetjenester for psykisk utviklings-hemmede

Til dels alvorlige lovbrudd er avdekket i helsetjenestene for psykisk utviklingshemmede i 39 kommuner, skriver Kommunal Rapport.

Revisorer godkjente feil bruk av barnehage-millioner

Tilsyn har avslørt at revisorer har godkjent barnehageregnskap som inkluderte utgifter til privat husleie og bil og spabesøk for flere millioner.

Oslo kommune velger bort eldreomsorg på anbud

Ap-nestleder Hadia Tajik kaller det forbilledlig når byrådet i Oslo takker nei til billigste alternativ innen eldreomsorg. – Kommunisme, sier Carl I. Hagen.

Solberg: – Noen av de smarteste har dysleksi

– Du er ikke dum selv om du har dysleksi, slår statsminister Erna Solberg (H) fast. Mandag besøkte hun dysleksivennlige Bekkelaget skole.

Fortsatt nedgang i ledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt like mye.

Venstre vil forby homoterapi

Venstre-toppene Grunde Almeland, Iselin Nybø og Guri Melby vil ha et lovforbud mot seksuell «reorientering» av homofile.

Menn får fortsatt mer i alderspensjon enn kvinner

Kvinner får mer utbetalt i alderspensjon enn tidligere, men menn får likevel i gjennomsnitt over en firedel mer i pensjon enn kvinner, viser nye tall fra Nav.

Liten utvikling i pappapermen

Det viser statistikk som Nav publiserte onsdag.

Liten nedgang i andelen arbeidsledige

I desember utgjorde de arbeidsløse 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra september.

Ingen lønnsvekst for de lavest lønnede det siste tiåret

Mens de 10 prosent med høyest lønn i Norge har fått en reallønnsvekst på 15 prosent det siste tiåret, har de 10 prosent med lavest lønn stått på stedet hvil.

Ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes (54) starter i stillingen 01. august 2019.

Barnetrygden øker fra 1. mars

Stortinget har vedtatt ny sats for barnetrygd. Fra 1. mars øker barnetrygden fra 970 kroner til 1054 kroner.

Oslo-byråd vil stramme inn tilskuddene til private barnehager

Inga Marte Thorkildsen (SV) sier private barnehager får høye tilskudd som ikke står i forhold til utgiftene og vil gjøre private barnehager «mindre lukrative».

Rullestolbrukere kan få sette opp farten

Regjeringen foreslår å gi rullestolbrukere lov til å øke farten fra 10 til 15 kilometer i timen.

Økning i trusler mot Nav-ansatte

I 2018 ble det registrert hele 2.339 hendelser med vold og trusler mot Nav-ansatte, en økning på nesten 8 prosent fra det foregående året.

Viken Høyre vil ha omkamp om delingen av barselpermisjon

Viken Høyre vil at mor skal få enda flere uker hjemme med barna og ber regjeringen evaluere dagens regler for foreldrepermisjon.

Forsker: EØS-innvandring rammer andre innvandrere

Konkurransen i arbeidsmarkedet som følge av EØS-innvandring, har særlig gått ut over andre innvandrere, ifølge Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

Oslo har krevd tilbake millioner fra barnehager

Seks barnehager må betale tilbake 4,5 millioner kroner de har fått i tilskudd, krever oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo.

Bærum vant bosettings- og integreringspris

Bærum kommune er tildelt bosettings- og integreringsprisen 2018. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som står bak prisen.

172 millioner arbeidsledige i verden

172 millioner mennesker er nå registrert som arbeidsledige i verden, viser en fersk rapport fra FNs arbeidsorganisasjon ILO.

10.000 fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 10.200 personer norsk statsborgerskap av UDI i 2018. Det er under halvparten av de vel 21.600 utlendingene som fikk statsborgerskap året før.

NTNU-forskere: Lærerne svikter de svakeste elevene

Ny forskning fra NTNU basert på hvordan elever opplever skolehverdagen, viser at jo bedre karakterer elevene har, jo mer støtte opplever de fra læreren sin.

Økende andel kvinner blant legestudenter

Over halvparten av legene i Norge er menn, men kvinnene dominerer blant legestudentene, viser ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Flere menn mottar barnetrygd – færre kvinner

Helt siden 1997 har antall mottakere av barnetrygd steget år for år. I 2018 ble det derimot færre mottakere, viser tall fra Nav. Nedgangen gjelder bare kvinner. Andelen menn har økt de siste årene.

Ap-Tajik mener Aleris-saken må føre til endring

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har fulgt rettssaken mot det private helseselskapet Aleris. Hun er rystet og mener saken må før til lovendring.

Regjeringen vil ha norskkurs for innvandrere på sosialhjelp

Regjeringen vil utvide ordningen med aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. Innvandrere som får slik økonomisk støtte, kan få krav om norskkurs.

1,2 milliarder i overskudd for private barnehager

Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner. Av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte.

Norske sykehus leide inn vikarer for én milliard i 2018

Norske sykehus leide inn vikarer for omkring én milliard kroner i fjor. De tillitsvalgte vil ha flere fast ansatte.

Rødgrønn krangel om pensjonsforslag

Sp støtter ikke Ap og SVs krav om pensjonsendringer i privat sektor. Uforståelig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken.

Foreldrenes utdanning avgjørende for barnas skole-prestasjoner

Elever som gjør det bra på én av de nasjonale prøvene, gjør det ofte bra også på de andre.

Én av to flyktninger er i arbeid

48,5 prosent av flyktninger mellom 15 og 66 år var sysselsatt ved utgangen av 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Færre elever sier at de blir mobbet

I fjor svarte 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.

Enda et helseselskap saksøkes av ansatte

EU innfører fedrekvote på minst 10 dager

EU er i mål med forhandlingene om felles minstekrav til fødselspermisjon. Med de nye reglene får alle fedre minst ti fridager.

Mina Gerhardsen blir sjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Mina Gerhardsen er ansatt som ny generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun tiltrer stillingen 1. mai 2019.

FamilieinnvandrereDe fleste kommer til Norge for å være sammen med en nordmann

I alt kom det 10.940 familieinnvandrere fra 142 land til Norge i fjor.

Tallet på arbeidsløse har gått ned

Justert for sesongvariasjoner var det 106 000 arbeidsledige i november. Det tilsvarte 3,8 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Barns alder ved skilsmisse påvirker bruk av antidepressiva

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne enn som de opplever skilsmisse før de er fire år, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Over 11.000 fratatt Nav-støtte i fjor

Totalt 11.400 personer ble fratatt sin støtte fra Nav i 2018. Av disse mistet 2.300 personer dagpengene fordi de nektet å delta på tiltak eller møter med Nav.

Oxfam: Økonomisk ulikhet er helt ute av kontroll

Antallet dollarmilliardærer i verden er doblet siden finanskrisen for ti år siden. Formuene deres vokser med 2,5 milliarder dollar hver eneste dag.

Annonse
Annonse
Annonse