Annonse

Regjeringen vil kartlegge eldres situasjon

Regjeringen setter av 48 millioner kroner i neste års statsbudsjett til et prosjekt der eldre utredes og seniorenes behov kartlegges.

FN skal grille Norge om funksjonshemmede

Norge skal neste år for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rekordmange milliardærer i Norge

Regjeringen styrker skoletilbud til unge innvandrere

Regjeringen setter av 70 millioner kroner for at ungdommer som kommer til Norge uten å ha grunnskoleutdanning, skal fylle hullene på videregående skole.

Ap: Kamp mot kommersiell velferd

Renhold, vaktmestertjenester og matlaging i kommunene bør ikke overlates til kommersielle selskaper, mener Arbeiderpartiet.

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Høyre-topp vil ikke lenger ha karensdag

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre har ombestemt seg. Hun tror ikke lenger karensdag er et godt virkemiddel for å få ned sykefraværet.

Nordmenn ikke blant de ti lykkeligste

Norge har verdens 13. mest lykkelige befolkning, ifølge en måling der kun innbyggernes egne svar regnes med. Paraguay topper listen for tredje år på rad.

Ap vil hjelpe i nærområdene og ha flere EU/Tyrkia-avtaler

– Vi kan ikke ha en flyktningpolitikk som skiller oss fra våre naboland, sier leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani.

Jensen: – Sekstimersdag gir skattehopp

Dersom sekstimersdagen blir innført, kan det bety at skatten for norske husholdninger går opp med 8 til 11 prosentpoeng, ifølge finansminister Siv Jensen (Frp).

Høyest fravær i ungdomsskoler i Finnmark

10.-klassingene i Sogn og Fjordane har minst fravær, mens elevene i Finnmark er mest borte fra skolen, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Tre av fire russere er imot pensjonsreform

Tre av fire russere sier i en meningsmåling at de ville stemt imot den varslede pensjonsreformen hvis de fikk sjansen.

Flere med AFP i privat sektor

Antall mottakere av avtalefestet pensjon øker i privat sektor, viser tall fra Nav. Tre av fire mottakere er menn.

Löfven vil gi 900.000 barnefamilier ekstra fri

I håp om å lokke til seg nye velgere i valginnspurten lover Sveriges statsminister Stefan Löfven barnefamilier én ekstra friuke i året.

Fortsatt lavt fravær i videregående

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført.

Flere fullfører videregående skole

Tre av fire elever som begynte på videregående i 2012 fullførte i løpet av fem år. Det er ny rekord. Men elevene i Nord-Norge henger etter.

108.000 arbeidslause i juni

Statistisk sentralbyrå melder om stabil arbeidsløyse for sommarmånadane.

Lav befolkningsvekst i Norge i andre kvartal

Lavere innvandring og færre fødsler fører til at befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste siden 2005.

SkatteetatenFærre handler svart enn noensinne

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

Rapport: Fortsatt grums innen renhold

Mange renholdsarbeidere får ikke lønna de har krav på, viser en ny rapport. Samtidig øker presset på renholdsarbeiderne.

En av tre studenter er ensomme

– Det er alvorlig at så mange studenter er ensomme, sier leder i studentorganisasjonen.

Kvinner tar fortsatt det meste av omsorgen for barna

Drøyt halvparten av norske kvinner mener de står for det meste av omsorgen for barna. Bare 8 prosent av mennene svarer det samme.

Flere barnehager har gitt flere mødre i arbeid

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet har ført at flere mødre har kommet ut i arbeid, viser ny forskning.

Mann tiltalt for Nav-svindel

En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for grovt bedrageri mot Nav, etter at han urettmessig skal ha mottatt over 175.000 kroner.

Mange barn av innvandrere har partner med lik bakgrunn

Tre av fire norskfødte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra SSB.

Flere svenske par deler permisjon

Flere svenske foreldre enn før velger å dele på foreldrepermisjon, men det er fortsatt store forskjeller mellom kjønnene, Det går fram av en rapport om barnefamilienes økonomi fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Flere barn får gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august får ytterligere 6.600 barn rett til gratis kjernetid i norske barnehagen.

Arbeidsløsheten uendret i EU

Arbeidsløsheten i EU lå på 6,9 prosent i juni, uendret fra måneden i forveien.

SV med nye skatteforslag for de rikeste

SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre flere grep for å skattlegge de aller rikeste, og ser for seg å kunne øke statskassa med 14 milliarder kroner.

Fire dagers arbeidsuke ga svært positive resultater

Økt sykefravær blant ledere

Blant ledere har sykefraværet økt fra 3,8 prosent fra 1. kvartal 2015 til 4,1 prosent i tilsvarende kvartal i 2018.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Ytterligere 19.000 arbeidstakere fikk seg jobb denne vinteren. Arbeidsledigheten falt til 3,7 prosent, ifølge de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen.

48 av de største selskapene i Norge ansatte ny toppsjef - bare 6 ansatte en kvinne

Det viser tall fra Core Topplederbarometer 2018.

EUs medlemsland sier nei til trygdekutt

Norge ønsker å kutte i barnetrygd som sendes ut av landet. Nå sier EUs medlemsland nei til forslaget.

Nær 170.000 dollar-millionærer i Norge

Antallet norske dollarmillionærer har tredoblet seg de siste ti årene, og de rike blir stadig rikere, viser World Wealth Report 2018.

Solberg åpnet biepark som gir arbeid til vanskeligstilte

Statsminister Erna Solberg deltok mandag på åpningen av prosjektet bieparken i Oslo. Hensikten er å få vanskeligstilte inn i arbeidslivet.

Avhengighet av dataspill får status som psykisk lidelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bestemt at avhengighet av dataspill skal regnes som en egen form for psykisk lidelse.

Færre søker asyl i Europa

Antall asylsøknader i EU og EFTA falt med 44 prosent i fjor, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn før krisen i 2015.

NHO-topp: Norske ungdommer er bortskjemte

Det er et stort samfunnsproblem at norske ungdommer er blitt så bortskjemte at de ikke vil ta jobber som svensker vil ha, sier NHO-topp Stein Lier-Hansen.

Regjeringen vil skjerpe norskkrav til innvandrere

Regjeringspartiene vil gå vekk fra kravet om antall norsktimer for innvandrere og heller se på språknivået.

Dømt for å ha truet med søksmål mot Nav-ansatt

En 64 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel for å ha truet en Nav-ansatt med søksmål for brudd på forvaltningsloven.

Størst andel uføre i Østfold og Aust-Agder

Det er store fylkesvise forskjeller på hvor stor andel av befolkningen som er uføretrygdet. Østfold og Aust-Agder er fylkene med høyest andel.

Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

Bekymring over stort medisinforbruk blant eldre

To av tre personer over 65 år bruker fem eller flere reseptbelagte medisiner samtidig, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

FN ber Norge økte barnetrygden

Den norske barnetrygden har vært uendret i 22 år. Nå ber FN om at barnetrygden økes for å redusere barnefattigdommen, rapporterer NRK.

Hver tredje etterlatte sykmeldt eller uføretrygdet etter 22. juli

Fortsatt er 35 prosent av de etterlatte etter terrorhandlingene 22. juli 2011 sykmeldt eller uføretrygdet, viser tall fra støttegruppa.

Kongo topper lista over neglisjerte kriser

I fjor ble flere kriser på det afrikanske kontinentet drastisk forverret.

106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen i barnehagene

Kunnskapsministeren forventer at disse kommunene har en plan for å øke bemanningen.

Nei til å fjerne krav om helseattest for eldre

Senterpartiet og Arbeiderpartiet får ikke flertall i Stortinget for å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere.

Justisministeren vil bruke sanksjoner for å fremme retur

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur av egne borgere.

Ny analyseFremtidig pensjonssjokk for mange nordmenn

Mange får inntekten halvert, ifølge Storebrand.

– Strenge vilkår for familieinnvandring hindrer integrering

En streng politikk på familieinnvandring er til hinder for god integrering. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Østerrike vil ha EU-grensekontroll i Nord-Afrika

Østerrike vil at grensevakter fra EU skal utstasjoneres i Nord-Afrika for å forhindre migrasjon til Europa.

Svekket kjøpekraft for pensjonister flest

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor. Men sosialministeren lover bedring neste år.

Fortsatt synkende ledighet blant innvandrere

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Innvandring gir vekst i befolkningen

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

Nav oppdaget trygdebedrageri – fortsatte utbetalinger

Da Nav oppdaget at en drosjeeier hadde mottatt flere hundre tusen kroner i støtteordninger selv om han jobbet, fortsatte likevel utbetalingene i flere år.

Annonse
Annonse
Annonse