Annonse

leger

Leger og psykiatere advarer om nye regler for tvang

Flere fagfolk i helsevesenet mener innføring av nye regler for tvang i psykiatrien uten mer ressurser, kan føre til flere farlige pasienter i gatene.

I disse situasjonene kan leder bestride ansattes sykmelding

Det er viktig å huske at arbeidsgiver ikke alltid må godta sykmeldinger i arbeidsgiverperioden.

Fire av ti leger har opplevd trusler fra pasienter

Fire av ti leger opplever å bli truet av en pasient innen fire år etter endt utdanning, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo.

Legeforeningen om Janssen-vaksinen– På grensen til uforsvarlig helsehjelp

Legeforeningen er kritisk til frivillig bruk av Janssen-vaksinen, og minner myndighetene på at vaksiner er reseptbelagte og må skrives ut av en lege.

Legeforeningen– Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen

Fastlegeordningen skaper store problemer for landets kommuner. Hele 83 kommuner melder at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

Helseministeren vil la flere pasienter ta legetimen på telefonen

En del pasienttimer kan like gjerne tas på telefon eller video, viser sykehusenes erfaring fra koronapandemien. Dermed kan man spare tid og lang reisevei.

Over 70 leger har sagt opp ved Asker og Bærum legevakt

I løpet av helgen er antallet leger som har sagt opp ved Asker og Bærum legevakt, økt til over 70, melder Budstikka. Striden skal stå om uenighet rundt lønn.

Legeoppgjøret kan havne i rettssalen

Selv om legestreiken søndag ble avblåst etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, kan striden ende i Arbeidsretten.

Nå er legestreiken i gang – rask opptrapping varsles

23 leger er tatt ut i streik fra mandag. Legeforeningen varsler rask opptrapping om det ikke blir enighet med KS.

Legene vil jobbe mindre legevakt

Arbeidsbelastningen med legevakt er for stor, mener Legeforeningen, som vil benytte tariffoppgjøret til å se på avtaleverket.

Hver femte sykehuslege vil slutte i jobben

En fersk undersøkelse viser at mange sykehusleger har bestemt seg for å slutte i sin nåværende jobb. Gode ledere minsker faren for at de gjør det.

Så mye helsepersonell har Norge i «reserve»

I fjor var det i overkant av en halv million mennesker som har helse- og sosialfaglig utdanning i Norge. Rundt 100.000 er derimot utenfor arbeidsstyrken.

ArbeiderpartietLeger velger privatklinikker over å bli fastleger

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) beskylder helseminister Bent Høie (H) for ikke å gjøre noe fordi han ønsker denne privatiseringen.

20 leger fratatt retten til å sykemelde

20 leger er i dag fratatt retten til å skrive ut sykmeldinger. Flere typer feil og regelbrudd er årsaken til at Nav har satt dem på sin «svarteliste».

Økende andel kvinner blant legestudenter

Over halvparten av legene i Norge er menn, men kvinnene dominerer blant legestudentene, viser ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sykmeldingsdebatten– Nav bør ikke overprøve legenes skjønn

Nav og legene må jobbe tettere sammen slik at sykemeldte kan utnytte sin restarbeidsevne, sier seksjonssjef Sonja Skinnarland i Nav til Velferd.

Annonse
Annonse
Annonse