Annonse

Likestilling

Barnefamilienes hverdagMødrene gjør mest og er mest stresset

Ny rapport gir innblikk i barnefamiliers hverdagsliv i Norge.

Lærere tar lengst pappaperm

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rapport gir Frp stryk i likestilling

Ingen av stortingspartienes programmer oppfyller anbefalingene fra FNs kvinnekonvensjon, ifølge en rapport. Frp får strykkarakter. – For snevert, mener partiet.

Synspunkt

SynspunktJobbintervju: Er du gravid, eller planlegger du å få barn i nærmeste fremtid?

Hva er sannsynligheten for at et slikt spørsmål kan bli stilt under et jobbintervju på din arbeidsplass? Nå er det på tide å finne det ut, skriver Hanne Bjurstrøm.

KoronapandemienKvinner mer utsatt for permittering og arbeidspress

Frisører har blitt permitterte og helsearbeidere har opplevd et enormt økt arbeidspress under pandemien. – Denne krisen har truffet kvinnene, sier Fafo-forsker.

Barn av innvandrere støtter likestillingsidealer

Etterkommere etter innvandrere slutter i overveldende stor grad opp om norske likestillingsidealer når det gjelder arbeid og økonomi, viser en ny studie.

Aldri før har fedre tatt ut så mange dager med foreldrepenger

I første halvår i år har om lag én av fire fedre tatt ut 75 dager eller mer med foreldrepenger. Det er en tredobling fra samme periode i fjor.

Danske beregningerKvinner er et tapsprosjekt for velferdsstaten

En nyfødt dansk jente vil i løpet av livet motta mer penger fra det offentlige enn hun bidrar med i skatt, viser nye beregninger. En gutt født i år vil derimot gå i pluss.

DanmarkFar tar én av tre sykedager med sykt barn

Kvinner tar mesteparten av ansvaret når barn i familien blir syke, viser dansk statistikk.

Flere menn tar ut hele fedrekvoten

Andelen menn som tar ut fedrekvoten, har økt fra 60 til 71 prosent i løpet av det siste tiåret. Det har vært en økning i alle fylker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Stiftelse for funksjonshemmede anklages for å bremse likestilling

Stiftelsen VI jobber for å gi funksjonshemmede et bedre liv. Nå er stiftelsen nominert til prisen som «Årets likestillingsbrems» av Norges Handikapforbunds Ungdom.

Fedre gjør som politikerne bestemmer

Norske fedre tar ut mer foreldrepermisjon etter at fedrekvoten ble økt i fjor.

YS’ likestillingspris til Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Handikapforbunds Ungdom er årets vinnere av YS' likestillingspris. – Vi blir ofte glemt i samfunnsdebatten, sier leder Tamarin Varner.

Sverige45-årsjubileum for foreldrepenger

Andelen av foreldrepengene som tas ut av svenske fedre er tredoblet på 20 år og er 60 ganger så høy som året da ordningen ble innført.

SverigeØkt fedrekvote gir fedre mer tid med barna

Økningen av fedrekvoten har gjort at svenske fedre bruker mer tid hjemme med barnet etter fødselen, viser ny analyse.

FN-rapportLikestilling i arbeidslivet har stagnert

Kvinner bruker langt mer tid på ulønnede omsorgsoppgaver enn menn. Det vil ta 209 år å lukke kjønnsgapet når det gjelder ubetalt omsorg, hvis dagens trend videreføres.

Menn mener det er likestilling – kvinner er ikke like enige

To av tre menn mener kvinner er likestilt i Norge, men under halvparten av kvinnene mener det samme, viser en meningsmåling.

Leif-Ove Hansen (36) startet som generalsekretær i Unge funksjonshemmede 1. mars. Foto: Arne Kongsnes

Ny sjef i Unge funksjonshemmedeSikter mot flere likestillingsseire

Likestilling står øverst på agendaen til Leif-Ove Hansen, den nye generalsekretæren i Unge funksjonshemmede.

Bare menn vil bli IT-direktør i Nav

Elleve menn – ingen kvinner – har søkt stillingen som ny IT-direktør i Nav. Både likestillingsforskere og IKT-Norge mener Nav skuffer.

Flere mødre tar ulønnet permisjon

Tre av ti mødre tok ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden i 2017. Det er en økning på 66 prosent siden 2008, viser en ny rapport fra Nav.

Undersøkelse: Menn tar mer ansvar i hjemmet

En undersøkelse gjort av YS-forbundet Negotia viser at en stadig større andel menn svarer at de har hovedansvaret for hus og hjem.

Høyere inntektsnivå blant eldre, men stor forskjell på mann og kvinne

Hver fjerde kvinne og halvparten av alle menn mellom 62 og 67 år med yrkesinntekt mottok også alderspensjon fra folketrygden.

Kvinner tar fortsatt det meste av omsorgen for barna

Drøyt halvparten av norske kvinner mener de står for det meste av omsorgen for barna. Bare 8 prosent av mennene svarer det samme.

Flere svenske par deler permisjon

Flere svenske foreldre enn før velger å dele på foreldrepermisjon, men det er fortsatt store forskjeller mellom kjønnene, Det går fram av en rapport om barnefamilienes økonomi fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

Ap vil fjerne kontantstøtten for å finansiere likestilt permisjon

Arbeiderpartiet mener regjeringen bør fjerne kontantstøtten for å kunne finansiere likestilt foreldrepermisjon.

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt

– Andelen kvinner som jobber deltid er fortsatt stor, sammenliknet med menn. I tillegg jobber kvinner og menn i stor grad innenfor ulike sektorer og næringer, noe som bidrar til ulik lønn blant kvinner og menn, sier likestillingskoordinator i Statistisk sentralbyrå.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

Helleland: Arbeidsgiverne hindrer likestilt arbeidsliv

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) går ut mot arbeidsgiverne, som hun mener er den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv.

Annonse
Annonse
Annonse