Annonse

livskvalitet

Ungdommer er mindre lykkelige enn før

Før var folk på sitt lykkeligste i 30-årsalderen. Men ny norsk forskning viser at unge voksne har hatt en sterk nedgang i lykkefølelse.

Store sosiale forskjeller i livskvalitet

Personer med nedsatt funksjonsevne eller psykiske plager, arbeidsledige og skeive er blant dem som har dårligst livskvalitet i Norge, viser ny undersøkelse.

AnalyseDet lønner seg å investere i eldres psykiske helse

Investeringer i vår mentale sunnhet er god samfunnsøkonomi, viser en analyse fra Institut for Lykkeforskning i Danmark.

Forskning

Du blir ikke lykkeligere av å få barn

Du får ikke bedre livskvalitet av å få barn. Heller ikke i alderdommen. Det viser forskning fra OsloMet.

Unge opplever lavere livskvalitet enn eldre under pandemien

Blant unge i aldersgruppen 19-29 år som hadde mindre sosial kontakt, oppga 70 prosent at dette hadde ført til lavere livskvalitet.

Dårligere livskvalitet etter koronautbruddet

Én av to nordmenn i sårbare grupper har fått redusert livskvalitet under koronapandemien, viser ny undersøkelse.

Ny SSB-rapportJobben kan gi deg et godt liv - eller ødelegge for det

Å være i arbeid gjør livet bedre. Men noen arbeidsforhold kan skade livskvaliteten. Det avdekker den første store undersøkelsen av livskvalitet i Norge.

Lav livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

Arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en ny undersøkelse om nordmenns livskvalitet.

FHI-rapportDe fleste oppgir å ha god livskvalitet

De fleste nordmenn opplever god livskvalitet, ifølge en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Men rundt 16 prosent er mindre fornøyd med livet.

UndersøkelseRedusert livskvalitet blant unge i koronatiden

Ungdom i Oslo har blitt mindre tilfredse med livet under koronapandemien. Nedgangen i livskvalitet er særlig stor blant de ressurssterke, viser undersøkelse.

Lavere livskvalitet etter korona-tiltakene

Nordmenn opplever mer bekymring og mindre glede og mindre fornøyde med livet generelt etter at korona-tiltakene ble innført enn i dagene før, viser undersøkelse.

Personlighet påvirker trivsel som pensjonist

Personligheten din spiller en viktig rolle for hvordan du vil trives som pensjonist, viser en studie som omtalt på forskning.no.

FinlandPå Europa-toppen i livskvalitet

Finner er lykkeligere enn folk i andre land i Europa, ifølge en undersøkelse av livskvaliteten i 33 europeiske land. Men tidsklemma er et økende problem.

Annonse
Annonse
Annonse