Annonse

Nav

Synspunkt

Nav bommet på målet: «Denne saken provoserer!»

– Forventer virkelig Nav at gründere og andre skal by på sin kreativitet og kompetanse helt gratis? spør Øystein Aurlien i dette innlegget.

Nav-konkurranse slo feil– Nav bør ikke bli skremt av at de ikke lyktes

Ingen sosiale entreprenører eller ideelle aktører nådde opp i en Nav-konkurranse beregnet på dem. – Det må være lov å si at Nav har bommet, konstaterer direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører.

Tilsynsrapport om Nav-drapet er klar – Arbeidstilsynet varsler flere pålegg

Arbeidstilsynet mener det ikke ble gjort tilstrekkelige tiltak ved Nav Årstad for å ivareta de ansattes sikkerhet og varsler flere pålegg, ifølge BT.

Sju av ti Nav-klienter som anmeldes, må i fengsel

Sju av ti Nav-brukere som blir anmeldt etter å ha mottatt for mye i støtte, blir dømt til ubetinget fengsel.

Arbeidsmarkedet bedret i rekordfart– Krisen er over, sier Nav-direktøren

Arbeidsmarkedet nærmer seg nivået før pandemien. Navs prognoser tilsier at ledigheten i neste år vil være lavere enn før koronakrisen.

SV-veteran foreslår at Nav skal sjekke stortingsrepresentanter

SV-veteran Karin Andersen mener politikerne ikke lenger kan kontrollere seg selv og vil overlate kontrollen til Nav.

19 vil bli arbeids- og tjenestedirektør i Nav

En tredel av søkerne til jobben som arbeids- og tjenestedirektør er unntatt offentlighet. Blant de kjente søkerne er Sonja Skinnarland en sterk kandidat.

Nav-konkurranseSmå og ideelle aktører utkonkurrert av kommersielle storkonsern

Nav inviterte små og ideelle aktører til konkurranse om å bli leverandør av tiltak for unge, men ingen nådde opp. Store kommersielle selskaper har kapret to av tre finaleplasser.

Nav får sin første juridiske direktør

Nav oppretter nå en stilling juridisk direktør. Bakgrunnen er trygdeskandalen.

Nav-tallFærre eldre uføretrygdede

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har det vært en liten økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 25 til 44 år, mens det var en nedgang for de over 60 år med 680 personer.

Nav kan ha nektet sykepenger til sykmeldte som skulle hatt det

En ny dom fra Høyesterett kan føre til at Nav må endre praksis for utbetaling av sykepenger til gradert sykmeldte med flere arbeidsforhold.

Bruker jobb som behandlingsmetode

Ved Distriktspsykiatrisk senter og Avdeling for rusavhengighet i Arendal er Navs jobbspesialister en del av behandlingsteamene. Det er vernepleier Anna Gunn Folgerø glad for.

Hver sjette nordmann er nå alderspensjonist

Et økende antall nordmenn får alderspensjon på bankkontoen. På ti år har antallet økt med drøyt 40 prosent.

Nav-sjefen– Tallet på arbeidssøkere har gått ned syv måneder på rad

Ved utgangen av oktober er det registrert 121.200 heilt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Nav-konsulent dømt til fengsel for misbruk av syrisk flyktning

En tidligere flyktningkonsulent i Nav er dømt i Hålogaland lagmannsrett for misbruk av overmakt og falsk voldtektsanklage mot en syrisk flyktning.

Unge er minst fornøyd med Nav

Unge brukere av Navs tjenester er mindre fornøyd enn eldre brukere. Det gjelder særlig unge som får arbeidsrettet oppfølging fra Nav-kontoret.

Frustrerende møte med Navs digitale systemer

Navs omlegging til digital kommunikasjon skaper frustrasjon og usikkerhet for personer som sliter med rus eller psykiske helseproblemer, viser ny studie.

Synspunkt

Trygghet for landets borgere – trygghet for NAVs ansatte

Hva kan vi gjøre for å øke tryggheten for våre ansatte i velferdssamfunnets førstelinje, samtidig som det ikke går utover jobben vi skal gjøre? Noe av svaret kan ligge i bedre samarbeid mellom etatene som bidrar til sikkerhet og velferd i samfunnet vårt, skriver Hans Christian Holte.

Redusert arbeidsledighet gjør at færre starter å motta arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av september 2021 mottok 131.100 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette er en økning på 200 personer det siste kvartalet.

Mer penger til IKT-modernisering i Nav

Regjeringen vil gi økte bevilgningene til Nav med 441 millioner kroner neste år. Det meste skal gå til IKT-modernisering.

Nav-tillitsvalgt etterlyser økt bemanning

Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner i Oslo sier de Nav-ansatte er frustrerte over at de er for få til å gi folk skikkelig oppfølgning.

UndersøkelseDe fleste funksjonshemmede som er i arbeid har skaffet seg jobb selv

Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb, og få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede.

Nav avslutter en rekke koronatiltak på fredag

Fra fredag skal søknader om dagpenger behandles etter de vanlige reglene fra før pandemien. Nav avvikler da en rekke koronatiltak.

Nav har bedt om politihjelp 1.230 ganger siden 2016

Siden 2016 har Nav tilkalt politiet 1.230 ganger, og 1.405 ganger er personer utestengt fra kontorene på grunn av vold eller trusler mot ansatte.

Knivdrept Nav-ansatt beskrives som omsorgsfull og dyktig

Det var avdelingsleder Marianne Amundsen (57) som ble drept i knivangrepet på et Nav-kontor i Bergen forrige uke. Hun beskrives som omsorgsfull og dyktig.

To Nav-ansatte knivstukket under brukermøte

To Nav-ansatte i Bergen ble knivstukket under et brukermøte mandag formiddag. De er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

11.500 færre arbeidssøkere i august

Ved utgangen av august er det registrert 140.200 helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på Nav-tiltak. Det utgjør 5 prosent av arbeidsstyrken.

I disse situasjonene kan leder bestride ansattes sykmelding

Det er viktig å huske at arbeidsgiver ikke alltid må godta sykmeldinger i arbeidsgiverperioden.

Synspunkt

SynspunktHar du et greit livsopphold?

Skjønner du ikke hva jeg mener? Du er i så fall ikke alene. Det er mange som sliter med å forstå «navske» begreper. Og det gjør vi noe med, skriver NAV-direktør Hans Christian Holte.

Synspunkt

SynspunktVelferdsstaten må kunne stole på hva folk sier

Gjør du din plikt som samfunnsborger, kan du kreve din rett. Denne «sannhet» gjelder vel også for de ressurssvake og hjelpetrengende må man ha lov til å tro? skriver Øystein Blymke.

Færre enn noen gang mottok kontantstøtte i juni

Litt flere enn 20.000 personer mottok kontantstøtte i utgangen av juni i år. Det er det laveste antall mottakere denne måneden siden ytelsen det ble innført.

NavStabil andel uføretrygdede så langt i år

360.700 personer mottok uføretrygd i Norge i slutten av juni, noe som var en økning på 730 personer fra mars måned, ifølge Nav-tall.

13.500 flere AAP-mottakere på et år

Ved utgangen av juni 2021 mottok 131.900 personer arbeidsavklaringspenger fra Nav. Det er 1.500 personer flere enn ved utgangen av mars, og 13.500 flere enn i juni 2020.

Utvalg skal foreslå forbedringer i klage- og anke systemet i Nav

Et offentlig utvalg skal gjennomgå klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten og se på hvordan systemet kan forbedres.

Nav-ofre varsler massesøksmål mot staten

Organisasjonen Nav-it varsler gruppesøksmål mot staten med krav om erstatning til ofrene i trygdeskandalen.

Innreiseforbudet har kostet Nav 200 millioner

Om lag 200 millioner kroner er utbetalt for 4.300 arbeidstakere som ikke har kunnet krysse grensen til Norge som følge av koronarestriksjonene, opplyser Nav.

Sivilombudet mener Nav tar feil om fedrekvote

Sivilombudet slår fast at det er feil å frata fedre foreldrepenger fordi de har søkt etter Navs frist. Nav vil nå se nærmere på saken.

Mann frifunnet i trygdeskandalen – Høyesterett slår fast at Nav gjorde feil før 2012

Høyesterett har frifunnet en mann som ble dømt til fengsel for å ha vært i Italia mens han mottok støtte fra Nav. Regjeringen må rydde opp, krever forsvareren.

Synspunkt

SynspunktEn vekker for NAV

NAV har sendt ut et vedtaksbrev om sosialhjelp som ikke skulle ha gått ut. Det er en vekker for hele NAV og for meg, skriver Hans Christian Holte.

Færre med nedsatt arbeidsevne får utdanningstiltak gjennom Nav

Nav har redusert bruken av utdanningstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Det er ikke i tråd meg intensjonene i regjeringens inkluderingsdugnad, ifølge en ny analyse.

Grøntnæringa har søkt Nav om 2.000 sesongarbeidere – kun 270 har fått jobb

Nav har presentert 1.363 kandidater til 2.008 innmeldte stillinger som sesongarbeider i grøntnæringa. Kun 270 av dem har fått jobb.

Mann i varetekt etter mistanke om grovt Nav-bedrageri

En mann i 40-årene er varetektsfengslet etter at politiet har etterforsket ham for grovt bedrageri av koronastøtte og dagpenger.

Leder

LederUnder reglenes jernhæl

Når Nav ber en pengelens ufør klare seg uten strøm, drikke vann fra springen og låne en grill, er det ikke først og fremst et arbeidsuhell. Det er uttrykk for en holdning i forvaltningen.

Røe Isaksen– Et sånt brev skal ingen få fra Nav

Nav ba en søker om å klare seg uten strøm – nå sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at ingen skal få slike brev fra Nav.

SV reagerer kraftig på at Nav ba sosialhjelpssøker om å låne grill

Sosialhjelpssøkeren ba Nav om hjelp til å betale strømregningen, men fikk beskjed om å låne grill og drikke vann fra springen. Nå tar SV saken til Stortinget.

Ap ber om ny vurdering av Nav-forslag

Arbeiderpartiet sier de må ha flere tall på bordet, for å forsikre seg om at uføretrygdede ikke taper for mye. Nå vil de stemme mot den foreslåtte lovendringen.

Uføretrygdede kan ha fått flere tusen kroner for lite

Personer med innvilget uføretrygd kan i en årrekke ha fått flere tusen kroner mindre i sin første utbetaling fra Nav. Nav vil endre loven, men ikke praksis.

Synspunkt

SynspunktETATSARROGANSE!

At Nav-kontorene ikke er sikret en vanlig åpningstid setter folk i vanskeligheter, skriver Per Olaf Lundteigen.

NavStor nedgang i antall arbeidssøkere den siste måneden

– Effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo blir først synlig neste måned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

RiksrevisjonenNav får godkjent for håndteringen av koronakrisen

– For en gangs skyld kan jeg holde pekefingeren for meg selv. Nav har i all hovedsak levert i tråd med Stortingets krav, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

TrygdeskandalenPilotsak i Høyesterett baner vei for nye rettssaker

Torsdag behandler Høyesterett i storkammer den såkalte pilotsaken i trygdeskandalen. Dommen vil bane vei for en rekke lignende saker.

Én av to fikk penger fra Nav i fjor

Mer enn tre millioner personer fikk penger fra Nav i fjor. Nav betalte ut en million kroner hvert minutt, og hver innbygger mottok i gjennomsnitt 93.100 kroner i løpet av fjoråret.

Knapt halvparten velger å ta ut tidlig alderspensjon

– Utviklingen kan tyde på at flere ønsker å kompensere for levealdersjusteringen av alderspensjonen, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien.

Høyesterett behandler gjenåpnet Nav-sak i storkammer

Høyesterett behandler den gjenåpnede Nav-pilotsaken i storkammer. Setteriksadvokaten har varslet påstand om frifinnelse.

NavÉn av tre permitterte har vært permittert i minst ett år

Per i dag har Nav registrert til sammen 77.400 permitterte. Av disse har 25.000 vært permittert sammenhengende i minst ett år.

Nye Nav-tallFlere kvinner har blitt uføretrygdet

Prosentdelen kvinner som fikk uføretrygd per mars 2021 var historisk høy med 12,5 prosent av befolkningen.

Nav ber folk ta kontakt om de tror de er berørt av feilbehandling

Nav-sjefen ber folk som tror de er berørt av feilbehandling i sammenheng med Nav-saken om å ta kontakt.

Efta-domstolenIkke lov å stanse arbeidsavklaringspenger til personer som reiste utenlands

Efta-domstolen mener Norge heller ikke før 2012 kunne begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP) til personer som reiste til et annet EØS-land.

Nav bryter retningslinjer for bruk av tolk

Nav bruker tolker uten tolkefaglig kompetanse, og bruker i noen tilfeller barn og andre familiemedlemmer som tolk. – Direkte forkastelig, mener fagforbundet for tolker.

Størst nedgang i arbeidssøkere blant de unge

Antallet arbeidssøkere har falt mest for personer under 30 år den siste måneden, med en nedgang på om lag 1400 personer.

Annonse
Annonse
Annonse