Annonse

Oslo

Sykepleiere kan kjøpe 1,3 prosent av boligene i Oslo

En vanlig lønnet sykepleier kan kun kjøpe 1,3 prosent av boligene i Oslo, ifølge sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Det er nedgang fra 3 prosent i fjor.

Professorer uenige i at man dropper munnbind

Flere eksperter er uenige i at man kan begynne å droppe munnbind. Professor mener at unødvendig mange har blitt smittet fordi det har vært munnbind-motstand.

RapportOslo kan få for få sykehusplasser

Pasientveksten i Oslo blir stor de neste tiårene, ifølge fremskrivninger. Men antall sengeplasser skal ikke økes like mye, noe som kan føre til fulle sykehus.

Eldre lærere i Oslos skoler får ekstra lønnspåslag for å stå i jobben ett ekstra år

Utdanningsetaten i Oslo tilbyr lærere over 62 år 24.100 kroner ekstra for å fortsette i jobben også gjennom det neste skoleåret.

Skolestenging bremset ikke smittespredning på Oslos østkant

Stengte skoler i Oslo bidro ikke mer til å stanse smittespredningen enn det ville gjort å fortsette på rødt nivå, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Tre av fire tror pandemien varer minimum et halvt år til

Andelen som tror det varer opptil et halvt år, har økt med 11 prosentpoeng siden januar.

Sykepleiere fra Møre og Romsdal skal bidra i Oslo

Helse Møre og Romsdal (HMR) sender helsepersonell, i hovedsak intensivsykepleiere, for å hjelpe sykehus i Oslo-regionen, skriver Sunnmørsposten.

Flere tester seg i Oslo– Folk tar ansvar

Smittetallene i Oslo har den siste uken flatet ut og hatt en liten nedgang. Det skjer til tross for at flere enn noen gang har testet seg.

Analyse av smitte i Oslo-bydelerKunne ikke påvise sammenheng med boforhold

Forskere peker i en ny analyse på andre forklaringer enn boforhold og yrkesbakgrunn på hvorfor enkelte bydeler i Oslo har mer koronasmitte.

Sykepleiere i Oslo venter fortsatt på vaksiner

Så langt er kun i underkant av en åttedel av de ansatte ved Oslo universitetssykehus vaksinert. Nå er det uro blant sykepleierne.

Oslo tør ikke vaksinere alle sykehjemsansatte nå

Etter at Oslo kommune begynte å vaksinere helsepersonell, økte fraværet.

Politiet i Oslo vil ha egne psykiatriambulanser

Oslopolitiet har i flere år ønsket seg en egen psykiatriambulanse, men har ikke fått ønsket innvilget. De siste årene har antall psykiatrioppdrag økt.

Krass kritikk mot barnevernet i Oslo

Barnevernstjenesten i bydelen Alna i Oslo får krass kritikk av Oslo tingrett etter å ha holdt to barn atskilt fra foreldrene i flere år.

FHIOslos smittesituasjon ville fått positiv effekt av vaksineprioritering

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier det er åpenbart at Oslos smittesituasjon ville blitt bedre på sikt dersom de ble prioritert i vaksinekøen.

Nesten halvering i kontantstøttebruk i Oslo

Kontantstøttebruken er nesten halvert i Oslo siden 2015, men bruken av ordningen varierer mye – fra 6 prosent i bydel Vestre Aker til 44 prosent i bydel Stovner.

Oslo snart ferdig med å vaksinere på sykehjem

Oslo åpner fire nye vaksinasjonssentre i februar. Kapasiteten vil øke fra 63.000 til 110.000 doser i uken.

Høie om økende Oslo-smitte– Mye tyder på at de skulle ha strammet inn tidligere

Bent Høie er bekymret for den økende koronasmitten i Oslo. Han mener kommunen burde ha vært raskere ute med tiltak som kunne ha slått ned smitten tidligere.

Oslo-politikere vil ha én milliard til utsatte barn

Oslo-ordfører Marianne Borgen og oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen ber regjeringen om 1 milliard kroner til spesielt utsatte barn under koronakrisen.

Annonse
Annonse
Annonse