Annonse

OsloMet

Frp vil skrote Nav-partnerskapet mellom stat og kommune – men møter motbør

Stortingsrepresentanter for Fremskrittspartiet vil frata kommunene ansvaret for sosialhjelpen og gjøre Nav til en rent statlig etat. – Statliggjøring av Nav er en dårlig idé, advarer forsker.

OsloMet og Nav forlenger samarbeidsavtale om arbeidsinkludering

Nav og OsloMet har samarbeidet i fem år om Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Nå forlenges avtalen for to nye år.

OsloMet-ansatte ber ledelsen si opp avtale med velferdskonsern

23 ansatte ved OsloMet ber i et opprop om at ledelsen ved universitet sier opp avtalen som er inngått med velferdskonsernet NHC Group.

OsloMet-ansatte kritiserer avtale med omstridt velferdskonsern

OsloMets samarbeidsavtale med det det kommersielle velferdskonsernet NHC Group kan svekke universitetets uavhengighet og troverdighet, advarer professor.

OsloMet inngår samarbeid med kommersielt velferdskonsern

OsloMet har undertegnet avtale om samarbeid om forskning og utdanning med en av Nordens største kommersielle velferdsaktører.

Forskning

Slik overtaler fastlegene NAV om trygd

Forsker har undersøkt hvordan allmennleger jobber for å overbevise NAV om trygd når pasientens helseplager er diffuse eller vanskelige å forklare.

En av fire husholdninger økonomisk rammet av korona– Fører til økt ulikhet på sikt

– Det er åpenbart at koronakrisen har ført til at mange er blitt påført økonomiske utfordringer som det vil ta lang tid å rette opp, og en del vil kanskje aldri klare å komme på rett kjøl igjen, sier forsker.

Ny rapportIngen økning i unges psykiske plager

For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporter om mange psykiske plager.

Forskning

Har norsk barnevern et ufortjent dårlig rykte?

Kritikken mot norsk barnevern er blåst opp, men deler av kritikken er berettiget, mener OsloMet-forskere.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

ForskningsprosjektDette gjør at hjelpen fra Nav virker

Å oppleve å bli sett og respektert og å møte Nav-veiledere som er villige til å tøye regelverket. Det er viktige faktorer for at brukere skal ha gode opplevelser i møtet med Nav.

Sosialarbeidere taper terreng i Nav

Færre Nav-ansatte jobber med sosiale tjenester enn før, mens stadig flere holder på med markedsarbeid. Og sosialarbeidere taper i konkurransen om jobber i Nav.

Forskning

Disse ferdighetene trenger du i fremtidens arbeidsliv

Kritisk tenkning og kreativ problemløsning er noen av ferdighetene det blir ekstra behov for fremover, mener forskere ved OsloMet.

Forskning

Ensomhet er ikke bra for helsa

Har omgangskretsen din betydning for hvor god helse du får? En ny studie gir deg svar.

God velferd gir god arbeidsmoral

Gode velferdsordninger ser ikke ut til å svekke arbeidsmoralen, ifølge en studie av nordmenns arbeidsmotivasjon gjennom 20 år.

Ny rapport dobler vanskeligstilte på boligmarkedet

Antallet vanskeligstilte på boligmarkedet har økt de siste årene - og ifølge en ny rapport er det kanskje dobbelt så mange av dem som vi regner med i dag.

Forskning

– Økt barnetrygd vil redusere barnefattigdommen

– Det er bred enighet blant forskere om at økt barnetrygd vil redusere den økende barnefattigdommen i Norge, sier forsker Kjetil van der Wel ved OsloMet.

Forskning

Omsorgsfulle medarbeidere presterer bedre på jobb

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre, viser ny forskning.

Forskning

– Myndighetene må ta nye grep

Tallet på varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006. OsloMet-forsker Rune Halvorsen trekker fram fire tiltak for å stoppe veksten i unge uføretrygdede i Norge.

Forskning

KronikkDerfor får ikke utviklingshemmede jobb

I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.

Forskning

Ny studiePårørende sliter med ensomhet

– Pårørende er i stor grad utsatt for sykdom selv hvis de ikke ivaretas, sier førsteamanuensis Heidi Bjørge ved OsloMet. Hun har studert livssituasjonen til pårørende som har familiemedlemmer med demens.

Forskning

Skyer i arbeidslivshorisonten

I ti år har Arild Henrik Steen målt trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometerets far kan ikke melde om voldsomt væromslag. Men på fire områder aner han skyer i horisonten.

Forskning

Ny rapport fra GroruddalenAdvarer om økt ulikhet og økt utrygghet på Romsås

Områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Forskere fra OsloMet anbefaler at tiltak særlig rettes mot barn og unge.

Forskning

Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse

Å bo i nærheten av egne landsmenn kan gi flyktninger en mental buffer, viser ny forskning.

Analyse

Bemanningsbransjen handler om mye mer enn sosial dumping

Ni prosent av de ansatte føler seg låst, 15 prosent kan velge og vrake, og rundt halvparten synes det er greit en periode.

Annonse
Annonse
Annonse