Annonse

KrFVil utrede kontantstøtte for pårørende

Kristelig Folkeparti ønsker å gi mer penger til pårørende med omsorgsoppgaver.

Juristene svarer

Har pårørende rett til permisjonen for å ta vare på sin døende mor?

DP-juristene svarer.

Forskning

Ny studiePårørende sliter med ensomhet

– Pårørende er i stor grad utsatt for sykdom selv hvis de ikke ivaretas, sier førsteamanuensis Heidi Bjørge ved OsloMet. Hun har studert livssituasjonen til pårørende som har familiemedlemmer med demens.

Pårørendeundersøkelsen 2017Hver femte pårørende må gå ned i jobb

Utbetalt omsorgsarbeid går utover jobb og helse. Mange pårørende må gå ned i stillingsprosent og enda flere benytter egenmelding for å klare omsorgsoppgavene i tillegg til egen jobb.

Kjønnsforskjeller i offentlig omsorgKvinnelige pårørende får mindre støtte enn menn

Pårørendealliansen etterlyser tiltak for å minske ansvarspresset på kvinner med omsorgsoppgaver. – At kvinner forventes å ta ansvar, henger mye sammen med holdninger innad i den enkelte familie, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Kommunenes frivillige

Kommunene har allerede frivillige som bidrar med eldrebølgen - pårørende og familie! skriver ledelsen i Pårørendealliansen.

Den syke elefanten kan ha mange diagnoser

Det er prisverdig at Virke ved Vibeke Hammer Madsen tør å utfordre til debatt om sykefravær og IA avtalen, skriver Pårørendealliansens Antia Vatland.

sykepleier__yur.jpg

Pårørende til eldre på private sykehjem mest fornøyd

Pårørende til eldre er mer fornøyde med private sykehjem enn med kommunenes egne sykehjem. Det viser en spørreundersøkelse fra Oslo kommune.

Annonse
Annonse
Annonse