Annonse

pårørende

Svikt i kommunene gjør utviklingshemmede til tjenesteflyktninger

Forskjeller i tjenestene i bydeler og kommuner fører til at utviklingshemmede og deres pårørende blir tjenesteflyktninger. De flytter dit tjenestene er best, viser ny rapport.

Sykehjem-rapportLedere mangler bevissthet om vold, overgrep og forsømmelse

76 prosent av pleieansatte hadde ved minst én anledning observert en kollega begå vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere.

KrF-kvinnene vil ha omsorgsdager for pårørende

Bedring av situasjonen for pårørende står på dagsordenen på Kristelig Folkepartis landsmøte.

Pårørende får det bedre med mental trening

En ny type mental trening hjelper pårørende til familiemedlemmer med psykisk sykdom, skriver Forskning.no.

SverigeDårligere helse og livskvalitet for pårørende under pandemien

Pårørende i Sverige har fått økte omsorgsoppgaver under koronapandemien. Det har gått ut over helse og livskvalitet, viser ny rapport.

Pårørendealliansen– Vi trenger en gjenåpningsplan for pårørende

Pårørende til syke og eldre har vært hardt belastet under koronapandemien. Og mange frykter at tilbudene ikke vil bli som før, når pandemien er over.

KrF vil gi kontantstøtte til pårørende som pleier sine eldre

I forkant av høstens valg henter KrF et gammelt forslag opp av skuffen: En kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov.

Umulig for mange å gi omsorg under pandemien

En av tre pårørende har under pandemien gjort mer enn tidligere for den de har omsorg for. Men mange på sykehjem ble det umulig å hjelpe.

Helsedepartementet– Sykehjemsbeboere har rett på besøk

Flere kommuner skal ha oppfattet regjeringens anbefaling om sosial pause som et signal om å stenge sykehjem for pårørende. Dette avviser Helsedepartementet.

Regjeringen klar med handlingsplan for pårørende

Ett år etter at planen skulle legges fram, har regjeringen nå lansert en pårørendestrategi som skal løfte fram pårørendes rolle og situasjon.

Dårligere livskvalitet etter koronautbruddet

Én av to nordmenn i sårbare grupper har fått redusert livskvalitet under koronapandemien, viser ny undersøkelse.

Synspunkt

Når den blinde skal hjelpe den halte

«Vi skal vel ikke basere oss på at deltidsarbeidende og uføre skal utgjøre et pleiekorps som kompenserer for stadig økende behov i pleie og omsorg?» spør Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Leder

LederLandets uføre fortjener en hyllest

Ingen gjør så mye ubetalt omsorgsarbeid som uføre. De har ikke fått hyllesten de fortjener for denne innsatsen for velferdsstaten.

Økt belastning for pårørende under koronakrisen

Sju av ti pårørende har fått økte omsorgsoppgaver under koronakrisen. Samtidig har det vært store svakheter i informasjonen til de pårørende, viser undersøkelse.

Flere får betalt for å pleie sine pårørende

På fem år har antallet som mottar pleiepenger for å ta seg av sine nærmeste ved livets slutt femdoblet seg. Sykefraværet blant pårørende er også svært høyt, viser tall fra Nav.

Pårørendeomsorg– Det må være mulig å kombinere arbeid og omsorg

Politikerne må skjønne at ansatte med et omsorgsansvar trenger tilrettelegging og støtte for ikke å falle ut av arbeidslivet, sier professor og leder av Senter for et bærekraftig arbeidsliv i Storbritannia, David Grayson.

KrFVil utrede kontantstøtte for pårørende

Kristelig Folkeparti ønsker å gi mer penger til pårørende med omsorgsoppgaver.

Forskning

Ny studiePårørende sliter med ensomhet

– Pårørende er i stor grad utsatt for sykdom selv hvis de ikke ivaretas, sier førsteamanuensis Heidi Bjørge ved OsloMet. Hun har studert livssituasjonen til pårørende som har familiemedlemmer med demens.

Pårørendeundersøkelsen 2017Hver femte pårørende må gå ned i jobb

Utbetalt omsorgsarbeid går utover jobb og helse. Mange pårørende må gå ned i stillingsprosent og enda flere benytter egenmelding for å klare omsorgsoppgavene i tillegg til egen jobb.

Kjønnsforskjeller i offentlig omsorgKvinnelige pårørende får mindre støtte enn menn

Pårørendealliansen etterlyser tiltak for å minske ansvarspresset på kvinner med omsorgsoppgaver. – At kvinner forventes å ta ansvar, henger mye sammen med holdninger innad i den enkelte familie, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Annonse
Annonse
Annonse