Annonse

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen– Vi trenger en gjenåpningsplan for pårørende

Pårørende til syke og eldre har vært hardt belastet under koronapandemien. Og mange frykter at tilbudene ikke vil bli som før, når pandemien er over.

Departementer tar til motmæle mot kritikk av pårørendestrategi

Pårørendealliansen mener regjeringens nye pårørendestrategi har store mangler. Departementer med ansvar for strategien, er ikke enige i kritikken.

53 prosent flere får pleiepenger etter regelendring

Utvidelse av pleiepengeordningen for yrkesaktive med syke barn har ført til at langt flere enn før benytter ordningen, viser analyse fra Nav.

Synspunkt

Når den blinde skal hjelpe den halte

«Vi skal vel ikke basere oss på at deltidsarbeidende og uføre skal utgjøre et pleiekorps som kompenserer for stadig økende behov i pleie og omsorg?» spør Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Økt belastning for pårørende under koronakrisen

Sju av ti pårørende har fått økte omsorgsoppgaver under koronakrisen. Samtidig har det vært store svakheter i informasjonen til de pårørende, viser undersøkelse.

Regjeringens pårørendestrategi er utsatt

To og et halvt år etter at regjeringen lovet en pårørendestrategi er den fremdeles ikke lansert. Nå er fristen utsatt til våren 2020. Pårørendealliansen mener det haster.

Pårørendeomsorg– Det må være mulig å kombinere arbeid og omsorg

Politikerne må skjønne at ansatte med et omsorgsansvar trenger tilrettelegging og støtte for ikke å falle ut av arbeidslivet, sier professor og leder av Senter for et bærekraftig arbeidsliv i Storbritannia, David Grayson.

Synspunkt

«Skal Norge overlate førersetet til EU?»

Det har vært helt stille om dette i norsk presse, men EU-landene er faktisk i gang med viktige endringer for å ivareta sine borgeres evne til å stå i og delta i arbeidslivet.

Senterpartiet– En pårørendestrategi er ikke løsningen

I Granavolden-plattformen lovet regjeringen å komme med en pårørendestrategi innen 2021, men en slik strategi er ikke nok, mener Senterpartiets Kjersti Toppe.

Menn overlater omsorgsoppgaver til kvinner

Å pleie alvorlig syke familiemedlemmer er en oppgave kvinner tar seg av, viser statistikk fra Sverige og Norge. For mange kvinner går omsorgsoppgaver ut over helse og arbeid.

Pårørendeundersøkelsen 2017Hver femte pårørende må gå ned i jobb

Utbetalt omsorgsarbeid går utover jobb og helse. Mange pårørende må gå ned i stillingsprosent og enda flere benytter egenmelding for å klare omsorgsoppgavene i tillegg til egen jobb.

Annonse
Annonse
Annonse