Annonse

private barnehager

Drøye 10 prosent av overskuddet i private barnehager gikk til utbytte

Overskuddet for private barnehager i 2020 endte på til sammen 1,1 milliard kroner.

Synspunkt

Et forsvar for private barnehager

Offentlig finansierte barnehager med regulert makspris er god anvendelse av markedet. Vi bevarer både likhet og mangfold i barnehagetilbudet.

Oslo kommune slipper å betale tilbake millioner til private barnehager

I fjor mente statsforvalteren i Oslo og Viken at Oslo kommune hadde feilberegnet tilskuddene til private barnehager. Men nå har kommunen fått medhold.

Fire barnehagekjeder eier hver tredje private barnehageplass

De fire største barnehagekjedene tar over stadig mer av markedet. I 2013 eide de en femdel av de private barnehageplassene. I 2019 var andelen nesten én av tre.

Utvalg delt i harde fronter om barnehagefinansiering

Utvalget som har sett på barnehagefinansiering, klarte ikke å enes om vilkårene for private barnehager. Både flertall og mindretall vil endre kommunens rolle.

11 prosent av overskuddet i private barnehager gikk til utbytte

Overskuddet for private barnehager i 2019 endte på om lag én milliard kroner i fjor. Av dette ble drøyt 111 millioner overført til eierne som utbytte.

Private barnehager får friere tøyler for å ta ut overskudd

Et flertall på Stortinget går mandag inn for at private barnehager fritt skal kunne disponere overskuddet.

26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager

Private barnehager hadde til sammen 1,2 milliarder kroner i overskudd i fjor. Ti prosent av dette gikk til utbytte til eierne.

Private barnehagerInntakskriterier kan ekskludere minoritetsbarn

Kriteriene ved flere private barnehager i Oslo kan ekskludere en rekke barnefamilier, deriblant foreldre med minoritetsbarn.

Sanner strammer inn overfor private barnehager

Regjeringen vil ha et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for private barnehager. Hensikten er å sikre at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Vettregler for private barnehager skal hindre pengemisbruk

Etter inspirasjon fra fjellvettreglene, innfører Private barnehagers landsforbund vettregler som skal hindre misbruk av offentlige midler etter medieoppslag.

1,2 milliarder i overskudd for private barnehager

Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner. Av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte.

Annonse
Annonse
Annonse