Annonse

Psykisk helse

Flere unge får psykisk helsehjelp

Det er stadig flere barn og unge som behandles for psykiske plager og lidelser, ifølge Helse sør-øst. De har registrert en økning på 20 de siste to årene.

Skuffelse over kutt i tilbud til psykisk psyke

Støre-regjeringen vil gi 15 millioner mindre til fontenehusene enn det Erna Solberg foreslo i sitt budsjett. Kuttet kan sette stopper for etablering av nye fontenehus.

Røde KorsUnges psykiske helse verre nå enn under koronaen

Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge, Kors på halsen, har fått flere henvendelser så langt i år enn under hele pandemiåret 2020.

Økende behandlingskø for psykisk syke barn

Psykisk syke barn må i snitt vente i 53 dager før de får hjelp, noen må vente opp mot 80 dager. Dette er sju dager mer enn for ett år siden.

Forskning

Åpenhet om psykiske plager lønner seg ikke når du søker jobb

Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer. Martin er en av mange unge som har fått erfare det.

Helse-statssekretær får kritikk for utsagn om psykisk helse

Statssekretær Henrik Krat Bjørkholt (Ap) har tidligere skrevet på Facebook at en «epidemi» av psykiske plager «delvis er manet fram av terapeutene selv».

MehlPoliti og helsetjenester ser på ansvarsfordeling om psykisk syke

Arbeidet er i gang med å se på fordeling av ansvar og oppgaver mellom politi og helsetjenester for oppfølging av psykisk syke, ifølge justisministeren.

200 millioner kroner til psykisk helsehjelp for barn og unge

Regjeringen vil styrke innsatsen for å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer, blant annet ved å utvikle flere lavterskeltilbud for denne gruppen.

Mental Helse UngdomKrevende koronatid for unge voksne

Koronatiden har vært psykisk krevende for unge på vei inn i voksenliv og arbeidsliv. Mange har tatt kontakt med Mental Helse Ungdoms chattetjeneste, som ble etablert etter at Norge stengte ned.

6 av 10 studenter er mer ensomme enn før

Norske studenters mentale helse har blitt dårligere etter koronautbruddet, viser ny undersøkelse.

Regjeringen gir milliardløfte til barn og unge

Fem dager før valget kommer regjeringen med et milliardløfte til barn- og unge. Blant annet vil de gi 200 millioner kroner til psykisk helse rettet mot ungdom.

Ap vil ha slutt på «bingo» i psykisk helsevern – lover samtale til alle med henvisning

Nær én av fire pasienter med henvisning til psykisk helsevern blir avvist. Ap vil gi alle med henvisning rett på vurderingssamtale.

Tabuprisen 2021 til samisk dikter

Sara Vuolab skrev om tabubelagte psykiske problemer på samisk. Nå er hun tildelt Tabuprisen 2021 for å ha tatt opp tematikken i den samiske kulturen.

Unge sliter mest under koronaen

Økte bekymringer, mer skepsis til folk rundt oss, mindre trening og flere koronakilo på kroppen. Det er noen følger av koronapandemien. Og de unge sliter mest, viser ny undersøkelse.

Mange lavtlønte har ikke råd til å gå til psykolog

Dårlig råd gjør at mange med psykiske helseproblemer ikke oppsøker psykolog, viser ny rapport.

Én av fire utkantkommuner mangler psykologkompetanse

Alle sentralt beliggende kommuner har oppfylt det lovpålagte kravet om å ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. I de minst sentrale kommunene mangler én av fire slik kompetanse.

Høyres valgløfteVil halvere ventetiden for psykiatrisk hjelp

Høyre går til valg med løfte om maks tre ukers ventetid ved henvisning til psykiatrisk hjelp, en halvering fra i dag. – Helt realistisk, mener partiet.

Røde Kors har hatt over 3.000 samtaler med barn og unge i sommer

Langt flere barn og unge enn normalt har tatt kontakt med Røde Kors' samtaletilbud i sommer. Hittil har hjelpetelefonen hatt over 3000 samtaler.

Kvinnedominerte frisk-yrker har blitt risk-yrker

Velferdsyrker som tidligere ble regnet for å være helsebringende, har forvandlet seg til å bli yrker med stor risiko for dårlig helse, viser svensk rapport.

Mental Helse UngdomHistorisk satsing på psykisk helse i budsjettenigheten

Mental Helse Ungdom kaller budsjettenigheten mellom Frp og regjeringen strålende nytt for psykisk helsevern. Nå må pengene brukes riktig, sier organisasjonen.

Innvandrere opplever pandemien mer belastende økonomisk og psykisk

– Pandemien har nok vært vel så tøff for befolkningen med innvandrerbakgrunn, ikke minst økonomisk, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

AnalyseDet lønner seg å investere i eldres psykiske helse

Investeringer i vår mentale sunnhet er god samfunnsøkonomi, viser en analyse fra Institut for Lykkeforskning i Danmark.

Mer psykiske lidelser blant barn i fattige familier

Barn av foreldre med de aller lavest inntektene har tre til fire ganger så høy sannsynlighet for å bli diagnostisert med psykiske lidelser, sammenliknet med barn av de aller rikeste foreldrene.

Leder

LederByråkratiske koronatiltak og symbolpolitikk

Regjeringen stabler det ene midlertidige koronatiltaket oppå det andre for å hjelpe folk som sliter psykisk. Resultatet er mye unødvendig byråkrati og mangelfull satsing på varige tiltak som virker.

Økt press på lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp

Pågangen til det lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp har økt kraftig etter koronautbruddet. Men bare én av fem kommuner har et slikt tilbud om hjelp til dem som sliter psykisk.

Eldre med psykiske lidelser sliter mer under pandemien

Koronapandemien har gjort de psykiske lidelsene til eldre verre. Sosial isolasjon og begrenset brukerkontakt har hatt stor innvirkning.

Forsker– Arbeid og psykiske lidelser bør inn i læreplanen i lederutdanningene

Ledere er skeptiske til jobbsøkere med psykiske lidelser, men erfaring demper skepsisen. – Det bør skje noe med opplæringen av framtidens ledere, mener forsker Tonje Fyhn.

Rapport om psykisk helse under pandemienDe mest sårbare har fått de største belastningene

Pandemien har hatt begrenset virkning på den psykiske helsa for de fleste. For noen har det vært en katastrofe, konkluderer en fersk rapport.

Rapport om psykisk helse på vei til regjeringen

Fredag får statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) overlevert rapporten fra Kjøs-utvalget om nordmenns psykiske helse under pandemien.

StudieStudentenes psykiske og fysiske helse er forverret

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og 54 prosent føler seg ensomme, langt flere enn tidligere.

2020En av fire med psykiske problemer avvist i spesialisthelsetjenesten

Nesten en firedel av unge og voksne som ble henvist til behandling for psykiske problemer i 2020, ble avvist hos spesialisthelsetjenesten.

UndersøkelseFagorganiserte melder om koronaproblemer

69 prosent av Unio-tillitsvalgte oppgir at koronapandemien har påvirket medlemmenes psykiske eller fysiske helse negativt, ifølge en undersøkelse.

Kirkens Bymisjon advarer om ettervirkninger av pandemien

3 av 5 unge voksne er mer ensomme under pandemien, viser undersøkelse. Kirkens Bymisjon ber regjeringen styrke det eksisterende psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen.

Ung.noEnorm økning i spørsmål fra barn og unge i 2020

Spørretjenesten Ung.no opplevde en kraftig økning av henvendelser i koronaåret 2020. Tallet på besvarte spørsmål økte med 55 prosent fra året før.

20 prosent flere unge ringte til Røde Kors i påsken i år

I påsken har Røde Kors' samtaletjeneste for barn og unge hatt over 805 samtaler, en økning på 20 prosent fra fjoråret. – Unge synes det er tungt nå, sier lederen for samtaletjenesten.

UndersøkelseUnge har fått dårlige psykisk helse under pandemien

Psykisk helse er for første gang spurt om i Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse, skriver VG. Unge har fått dårligere psykisk helse under pandemien.

Ekspertgruppe skal undersøke pandemiens påvirkning på folks psykiske helse

Psykolog Peder Kjøs skal lede en ekspertgruppe som skal se på hvordan koronapandemien har påvirket nordmenns psykiske helse.

StudieLangt til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Det er en lang vei å gå før målene i pakkeforløpet for psykisk helse og rus blir nådd, viser en studie fra forskningsinstituttet Sintef.

Psykiske lidelser økte ikke i Norge etter koronautbruddet

I flere land har andelen med psykiske lidelser gått kraftig opp under første del av koronapandemien. Nå viser en norsk studie at det ikke er slik her i landet.

– Diabetes type 1 er ingen deltidsjobb

Lena R. Nilsen skulle ønske helsepersonell hadde vært flinkere til å se henne som et helt menneske, ikke bare den kroniske sykdommen, da hun fikk diabetes type 1 som seksåring.

Bønder sliter psykisk under koronaen

Isolasjon, ensomhet og psykiske utfordringer. Det har blitt hverdagen for mange norske bønder i koronatiden.

Høie urolig for unges psykiske helse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deler bekymringen for en psykisk helsekrise etter pandemien.

Arbeiderpartiet vil ha krafttak for psykisk helse

Jonas Gahr Støre frykter en psykisk helsekrise etter koronakrisen. Nå lover han et krafttak hvis Ap vinner valget.

Barn og unge slet mer psykisk i fjor enn året før

Barn og unge tok mer kontakt med psykiske helsetjenester i 2020 enn året før. Også voksne hadde flere konsultasjoner. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Haukeland med kriseplan for å håndtere pågang fra unge som sliter psykisk

Haukeland universitetssjukehus har iverksatt en kriseplan for å håndtere pågangen fra barn og unge som sliter psykisk. Pågangen knyttes til pandemien.

Synspunkt

Pandemien kan få store konsekvenser for psykisk syke

Digitale møter fungerer som nødløsning på jobb, men kan ikke erstatte alle fysiske konsultasjoner i helsevesenet, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

StudierMishandling av barn fanges ikke opp under pandemien

En rekke studier fra flere land viser at antall innrapporterte tilfeller av mishandling mot barn stupte under pandemien. Det bekymrer forskerne.

Synspunkt

Rask utplassering i ordinært arbeid? Ikke nødvendigvis

Rask utplassering i det ordinære arbeidslivet har vært et mantra i arbeidsinkluderingen, men for personer med psykiske helseproblemer er tid i den innledende fasen viktig for å etablere tillit og sikre brukermedvirkning.

Økt satsing på individuell jobbstøtte i kommunene

Kommunenes bruk av metodene individuell jobbstøtte (IPS) og arbeid med bistand (SE) i det psykiske helsearbeidet er fordoblet på tre år, viser ny rapport.

Når mange unge får en diagnose, øker utstøtingen fra skole og arbeidsliv

Høy tilbøyelighet til å gi unge en psykisk diagnose har negativ effekt på skoleresultater og arbeidsdeltakelse. Det øker også risikoen for å bli trygdemottaker som voksen, viser studie.

Flere unge trenger noen å snakke med under pandemien

Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og unge har så langt i år svart på 19.500 henvendelser. Det er 40 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Unge sliter mer enn eldre under pandemien

Nordmenn tror at eldre sliter mer enn yngre under koronapandemien. I virkeligheten er det de unge som har det tyngst.

– Arbeid er mulig, uansett diagnose

Med riktig og tett oppfølging kan mange med alvorlige psykiske lidelser komme i arbeid og bli stående i jobb. Det viser erfaringer fra tiltak der behandling kombineres med hjelp til å komme ut i arbeidslivet.

Én av to fikk dårligere psykisk helsehjelp etter koronautbruddet

Mange med psykiske helseproblemer og rusproblemer har opplevd store belastninger som følge av koronapandemien, viser undersøkelse.

Nav-sjef– Lykkes ikke med psykisk syke uten jobb

To av tre unge som mottar arbeidsavklaringspenger har lettere psykiske lidelser. Samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten må bli bedre, dersom man skal få disse i jobb, mener Nav-sjefen.

Unge med psykiske helseproblemerMå overvinne arbeidsgivernes skepsis

Mange arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette unge med svingende psykisk helse. Fontenehusene åpner dører til arbeidslivet gjennom arbeidsfellesskap og bedriftsavtaler om overgangsarbeid.

Tabuer kan forsterke psykiske helseproblemer

Tabuer og skamfølelse kan øke belastningen for minoritetsnordmenn som sliter psykisk. – Mange mangler et språk for å snakke om psykiske helseproblemer, sier Suad Abdi i Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO).

Utviklingshemmede slet mer under koronanedstengningen

Koronanedstengningen ga mer kjedsomhet, isolasjon, stress og angst hos personer med utviklingshemning, viser et forskningsprosjekt fra Nederland.

MobbeombudSmitteverntiltak øker faren for at barn utestenges

Selv om barnehage- og skolebarn kan feire bursdager og halloween med andre fra kohortene sine, er mobbeombudet i Oslo bekymret for at flere føler utenforskap.

Bedre tjenester etter sammenslåing av psykisk helse og rus

Mer effektive og brukertilpassede tjenester er resultatet ett år etter at Hamar kommune slo sammen tjenester innen psykisk helse og rustjenestene.

Annonse
Annonse
Annonse