Annonse

revidert nasjonalbudsjett

Mental Helse– Spredt brannslokking fra regjeringen

Mental Helse er kritisk til forslaget til revidert nasjonalbudsjett. – Vi må sette i verk varige tiltak og ikke smøre penger tynt utover tiltak som ikke virker, sier landsleder Jill Arild.

– Regjeringen misbruker gylden mulighet

Det er skuffende at regjeringen ikke bevilger en krone ekstra til dem som står i kø for å komme inn på arbeidsmarkedstiltak, mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

Fellesorganisasjonen– Fortsatt en lang vei å gå

– Et steg i riktig retning, men fremdeles en lang vei å gå, mener Fellesorganisasjonen (FO) om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Mer penger til arbeid med psykisk helse og rus

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer og rusproblemer i kommunene med 150 millioner kroner.

Regjeringen utvider rett til sykepenger og AAP

Som følge av koronapandemien vil regjeringen forlenge og utvide regler for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet.

Flere får varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen bevilger penger til 300 flere tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid i revidert nasjonalbudsjett. Bra, men ikke tilstrekkelig, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

Sykehusene får 1,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 1,5 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Unge funksjonshemmedeSkuffende medisin fra regjeringen

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør for lite for unge med funksjonsnedsettelser i koronakrisen, mener organisasjonen Unge funksjonshemmede.

Regjeringen advares mot å sette arbeidsmarkedstiltak på pause

Satsingen på arbeidsmarkedstiltak står på stedet hvil i revidert nasjonalbudsjett. – Pauseknappen kan ikke holdes inne lenge, advarer direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

400 millioner til sårbare barn og unge

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lanserer regjeringen en tiltakspakke for barn og unge som er rammet av koronakrisen.

Mer penger til kriserammet Nav

Nav får 700 millioner kroner ekstra i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Samtidig forlenges midlertidige ordninger for dagpenger, AAP og fritak fra lønnsplikt under permittering .

Revidert nasjonalbudsjett10 millioner til fritidskort for barn

Regjeringen lekker ivrig fra forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Der vil det blant annet komme 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

Annonse
Annonse
Annonse