Annonse

60-åringene har fått mer å rutte med

Eldre har de siste 10 årene opplevd sterk samlet inntektsvekst, selv om veksten har avtatt noe de siste årene.

Seniorer i Sogn og Fjordane står lengst i jobb

IA-målet om økt yrkesaktivitet etter 50 år er nådd. Seniorer i Sogn og Fjordane venter lengst før de trer ut av arbeidslivet.

Velferdbloggen45+ og kvinne = et ubenyttet lederpotensial?

Tenk så fint om vi kunne planlegge for at barn, lederjobber og styreverv kunne fordeles mer jevnt utover i våre stadige lengre yrkesliv.

Seniorers jobbmotivasjon avhenger av arbeidsgiverne

Arbeidsgivere må slutte å plassere eldre arbeidstakere på tørkeloftet, mener direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Lederverktøy

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?Arbeidsplassen er avgjørende

Pensjonsreformen i seg selv får ikke nok eldre til å stå lenger i jobb. Enkle grep på arbeidsplassen virker vel så bra. Men da bør ledelsen ha en egen seniorstrategi.

DanmarkEldre står lenger i jobb enn før

Andelen 67-åringer som fortsatt er i jobb, er fordoblet på 15 år. Det viser en undersøkelse av sysselsettingen blant seniorer i Danmark.

VelferdbloggenSeniorene må få være med der det skjer

Debatt43-timersuke og aldersdiskriminering

Erna Solberg har advart om at 43-timersuke kan bli konsekvensen hvis vi ikke får flere ut i jobb. Å få bukt med arbeidsgiveres diskriminering av seniorer kan bidra til å gjøre statsministerens dystre spådommer til skamme.

– Feil at økt avgangsalder bare skyldes pensjonsreformen

At folk står lenger i jobb, skyldes ikke bare pensjonsreformen. Økt avgangsalder fra arbeidslivet kan bli IA-avtalens suksesshistorie, mener fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Nye Nav-tallEldre arbeidstakere klart mest lojale

Over halvparten av 50-åringene i det norske arbeidsmarkedet jobber for samme arbeidsgiver ti år senere. Kun én av fem 25-åringer gjør det samme.

Dansk tankesmie skal få seniorer til å jobbe lenger

ForskerEldre arbeidstakere må tåle lønnskutt

Eldre bør få jobbe så lenge de vil, men de må akseptere at lønna reduseres når de kommer opp i årene, mener forsker Simen Markussen.

Likestillings- og diskrimineringsombudetEtterlyser krafttak for seniorer

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er bekymret over tegn til at det er tøffere tider for eldre arbeidstakere. Å fjerne den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven kan imidlertid gjøre vondt verre, mener hun.

Økt diskriminering av eldre arbeidstakere

Negative holdninger til eldre arbeidstakere øker, viser flere undersøkelser. Praksisen med å tilby sluttpakker til seniorer kan være noe av forklaringen, mener tidligere leder for Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg.

– Det hersker en form for «utenforskap» mellom de digitale og ikke-digitale

Seniornett mener dette skillet vil forsterkes dersom regjeringen går for fort frem uten å sette inn massive tiltak.

VelferdbloggenÅ jobbe lenge – kun for de privilegerte?

Nordisk studieBest arbeidsmiljø for seniorer i Norge

Eldre arbeidstakere i Norge har et bedre fysisk og psykososialt arbeidsmiljø enn eldre arbeidstakere i Sverige og Danmark, viser nordisk rapport.

Nordea får kritikk for sluttpakker til seniorer

Nordea i Norge har tilbudt sluttpakke til alle ansatte over 62 år. – Diskriminerende og i strid med målet om at folk skal stå lenger i jobb, mener Høyre-veteran Astrid Nøklebye Heiberg.

VelferdkommentarenEldrepolitikk på autopilot

Norge fikk nylig en eldreminister, og gammel vanetenkning gjorde at hun ble plassert i Helsedepartementet. Men en minister for aldring burde heller vært lagt til Arbeidsdepartementet, skriver senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

– Seniorgründere er gull for Norge

Folk over 50 år står bak mer enn en fjerdedel av alle nyetableringer i Norge, viser en ny undersøkelse. – Vi som har rundet 50, er «the dream team», mener eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

La om yrkeslivet da de var midt i livet – nå jobber de selv om de kunne vært pensjonister

Forskning

Langt fleire kan jobbe til dei blir 70

Det vil ikkje gå ut over frivillig arbeid eller familieomsorg dersom fleire jobber fram til dei blir 70, meiner NOVA-forskarar. Dei trur likevel det er tvilsamt om frivillige eldre kan løyse personalkrisa i eldreomsorga.

Ledere positive til eldre arbeidstakere

I bedrifter med ansatte over 60 år mener lederne at seniorene er gode til samarbeid, problemløsning og produktivitet, viser en undersøkelse.

Splittet utvalg om heving av aldersgrenser i arbeidslivet

Når er man en eldre arbeidstaker?

Senter for Seniorpolitikk tror det skjedde en holdningsendring blant ledere i synet på eldre i 2013 og 2014.

Folk vil jobbe til de er 66 år, men flere går av før

Arbeidstakere sier de vil gå av med pensjon når de er 66,1 år. En av fire sier de kan tenke seg til å jobbe til de er 72 år. I realiteten er folk 63,1 år når de trekker seg fra arbeidslivet.

Bra for helsa å jobbe i eldre år

Å jobbe kan skape mening, gjøre at man får struktur på tida, gi status og identitet.

Seniorene trenger mer selvtillit i arbeidslivet

Nadia Hasnaoui (53) og Randi Bakke (63) fra NRK ble sendt på karriereutviklingskurs av HR-sjefen. Sammen er de to av deltakerne i et prosjekt som skal gi ansatte over 50 år selvtillit til å unngå å ende opp som kontorinventar.

Spekter støtter NHO

– Helt greit å kvitte seg med ansatte over 60 år, og erstatte dem med yngre folk.

Færre jobber ved siden av alderspensjon

Utviklingen er «bekymringsverdig» og kan gå ut over det norske pensjonssystemet framover, advarer Nav.

Advokat vil kutte seniorlønn

Er alder et pluss eller et minus?

Forskere fra University of Missouri-Columbia har forsket på alder og erfaring blant toppsjefer og styremedlemmer.

5 tips til sjefer som er 50+ og vil bytte jobb

Kompetanse og driv kan være mer avgjørende enn alder.

Pensjonsreformen bidrar til flere seniorer i arbeid

Flere 66-åringer er i arbeid ved utgangen av tredje kvartal 2015 sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra NAV.

Stadig flere vil jobbe til de er 70 eller eldre

3 av 10 kan tenke seg å arbeide til de er 70 år eller eldre, viser ferske tall fra Norsk Seniorpolitisk Barometer.

Frykter seniorer vil angre på sluttpakka

Eldre arbeidstakere er på full fart ut av arbeidslivet og over i arbeidsledighet, viser nye tall. Mange presses til å ta sluttpakke, mener direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Vil heve aldersgrensen til 75 år

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) vil heve aldersgrensen i arbeidslivet.

Forskere vil snu mislykket seniorpolitikk

Selv om rundt halvparten av norske virksomheter har etablert tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, har effekten vært svak. Nå kommer to Fafo-forskere med en ny oppskrift.

gammel_mann_p__.jpg

Høy arbeidsglede blant seniorer

Ingen trives bedre i jobben enn arbeidstakere i 60-årene, viser Norsk seniorpolitisk barometer.

Annonse
Annonse
Annonse