Annonse

Seniorer i arbeidslivet

– Det ­handler om skredder­søm

Ledere kan ha stor betydning for eldres ­motivasjon for å bli i jobben. Men hvilke ønsker og behov seniorene har er svært individuelt, sier professor Trude Furunes.

Mange myter om eldre i arbeidslivet

Alder sier lite om hva du kan prestere på jobb. Likevel opplever eldre å bli forskjellsbehandlet, ikke minst ved rekruttering, sier leder Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Gammel Nok– Seniorers erfaringskompetanse er etterspurt

Siden 2012 har den sosiale entreprenøren Gammel Nok formidlet arbeidstakere over 50 år til jobber i en rekke sektorer. Nå har Diakonhjemmet gått inn på eiersiden i selskapet.

Synspunkt

Arbeidslinja for bestemødre

Arbeidslinja har nådd de eldste arbeidstakerne. Kan arbeidslinja for eldre lære oss noe om arbeidslinja for de yngre – og omvendt, spør forsker Anne Skevik Grødem.

Synspunkt

SynspunktSeniorbølgen løses ikke ved ny aldersgrense

Torgeir Flatjord etterlyser en tydeligere diskusjon om arbeidsinnholdet og det som skal til for at flere seniorer virkelig skal få lyst til å stå lenger i jobb.

Lite HR-trim for eldre6 av 10 HR-sjefer har ingen strategi for å holde på seniorene

56 prosent av norske virksomheter har ingen strategi for hvordan de kan holde seniorene i jobb. Tvert imot, foretrekker mange å bytte ut gamlingene når sjansen byr seg.

Synspunkt

SynspunktDet siste vi trenger er seniorpolitikk kun for seniorer

Det vi trenger er en kultur i arbeidslivet som skaper økt engasjement for alle, over tid, skriver lederutvikler Torgeir Flatjord.

Bli en attraktiv seniorarbeidstaker

Hvordan bli en mer attraktiv arbeidstaker når du nærmer deg senior-kategorien?

Bedrifter med eldre ansatte lever lenger

Bedrifter med en høy andel eldre medarbeidere har større sjanse for å overleve enn bedrifter med en yngre arbeidsstokk, viser svensk studie. Også eldre sjefer er et pluss.

Nytt FoU-prosjekt skal finne svarEr det plass for seniorene i arbeidslivet?

OsloMet skal på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk nå finne svaret på hva slags plass aldergruppen 55+ har i norsk arbeidsliv.

Annonse
Annonse
Annonse