Annonse

Skole

De svakeste elevene har gjort det bedre gjennom pandemien

De elevene som fikk de svakeste resultatene i nasjonale prøver, har fått bedre karakterer gjennom koronapandemien, viser tall fra SSB.

Røde KorsMange barn gruer seg til skolestart

Røde Kors' samtaletilbud har mottatt flere henvendelser fra barn som gruer seg til skolestart.

StyrelederVil ekspandere med to skoler

Styreleder Trond Solvang i Stiftelsen Krokeide forteller at han ser på arbeidet med friskolene som en del av et viktig samfunnsoppdrag.

Skolen for dem som faller utenfor– Jeg har overgått meg selv her

Angst og mangel på oppfølging gjorde at Martine Moen Heisholt ikke maktet å gå på «vanlig skole». Ett år på Feiring VGS har endret alt. Flere lærere og miljøterapeuter har bidratt til mestringsfølelse, og ambisjonene for 18-åringen er nå å bli ambulansesjåfør.

Lite koronasmitte i barnehage og skole

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge.

Røde KorsLa elevene få snakke om koronalivet

Når 250.000 barn fra 1. til 4. trinn skal møte på skolen igjen, anbefaler Røde Kors foreldre og lærere å gi dem rom for å snakke ut om korona-utfordringer.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.

Jentene gjør det fortsatt bedre enn guttene på skolen

Norske elever hadde et karaktersnitt på 41,9 i 2019. I snitt hadde jentene 4,6 flere poeng enn guttene. Denne forskjellen har vært noenlunde stabil siden 2015.

Stadig færre ungdommer trives på skolen

De aller fleste norske ungdommer har det bra og oppfører seg pent, men forskere ser likevel at flere skulker, kjeder seg og trives mindre godt på skolen.

Færre elever sier at de blir mobbet

I fjor svarte 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.

Sosial bakgrunn påvirker barns læring

Lav sosial bakgrunn og fattigdom har en direkte påvirkning på skoleprestasjoner og leseutvikling over tid. I tillegg påvirkes læringsutbyttet også indirekte på grunn av blant annet høyere skolefravær, ifølge forskere ved Universitetet i Oslo.

Stor ulikhet i leseferdigheter i Norge

Det er større ulikhet i leseferdigheter blant ungdomsskoleelever i Norge enn i 19 andre OECD-land, viser en forskningsrapport fra UNICEF.

Regjeringen styrker skoletilbud til unge innvandrere

Regjeringen setter av 70 millioner kroner for at ungdommer som kommer til Norge uten å ha grunnskoleutdanning, skal fylle hullene på videregående skole.

Høyest fravær i ungdomsskoler i Finnmark

10.-klassingene i Sogn og Fjordane har minst fravær, mens elevene i Finnmark er mest borte fra skolen, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Fortsatt lavt fravær i videregående

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført.

Annonse
Annonse
Annonse