Annonse

Færre er blitt norske statsborgere

I 2018 fikk 10.300 personer norsk statsborgerskap. Det er mer enn 50 prosent færre enn i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Én av fem strøk på Statsborgerskapsprøven i fjor

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerskapsprøven på bokmål eller nynorsk.

10.000 fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 10.200 personer norsk statsborgerskap av UDI i 2018. Det er under halvparten av de vel 21.600 utlendingene som fikk statsborgerskap året før.

Flyktninger mest opptatte av å bli norske statsborgere

Mens flyktninger, spesielt fra Asia og Afrika, bytter sitt statsborgerskap til norsk, beholder europeiske arbeidsinnvandrere sitt opprinnelige statsborgerskap.

Regjeringen går inn for dobbelt statsborgerskap

Fra og med i år åpnes det for å ha dobbelt statsborgerskap i Norge slik som i de øvrige nordiske landene og de fleste land i Europa.

ISF-rapportIkke realistisk med et fellesnordisk statsborgerskap

Siden tidlig på 2000-tallet har de fem nordiske landene vært langt mer opptatt av å finne egne løsninger enn av å søke samarbeid med andre på dette feltet.

Snart vil regjeringen tillate dobbelt statsborgerskap

Over 300 høringsinstanser er i stor grad positive til å innføre dobbelt statsborgerskap. Om kort tid legger regjeringen fram et forslag som vil tillate dette.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

8 av 10 som fikk norsk statsborgerskap kom fra ikke-europeiske land.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Danmark: Statsborger-nei til innvandrere på dagpenger

Den danske regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man får arbeidsledighetstrygd.

Strengere krav for å få norsk statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å stramme inn vilkårene for å få norsk statsborgerskap, og vil øke botiden i Norge for å få norsk statsborgerskap fra syv til ti år.

Nå må innvandrere bevise at de er integrert i samfunnet

Australia strammer inn på kravene for statsborgerskap og vil utstede færre arbeidsvisum. – Australske jobber til australske folk, sier statsminister Malcolm Turnbull.

UDI vil myke opp reglene i statsborgerskapssaker

Utlendingsdirektoratet ønsker å endre lovverket slik at barn ikke blir straffet for noe som skjedde før de ble født i statsborgerskapssaker.

Både fylkesledere og FpU åpner for dobbelt statsborgerskap

En rekke fylkesledere i Frp og lederen av FpU sier de vil fjerne den norske begrensningen til å gi dobbelt statsborgerskap.

Listhaug advarer Stortinget mot statsborgerskap-forslag

I to brev til Stortinget advarer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mot forslaget om å kun la domstolene få frata folk statsborgerskap.

LederJus-brutalitet

Å lyve om sin identitet som flyktning er ingen dødssynd til evig tid. Det må være foreldelsesfrister for den slags som for annen kriminalitet. Norge forflytter seg tilbake til den brutaliteten som preget før-sivilisert tid når en vil kaste ut en hel familie fordi besteforeldrene løy for 27 år siden, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDERKonstitusjonell forvirring

Når Stortinget gjør uklare vedtak, ulvebestand og statsborgerskap er eksempler på det, må de ikke rote det til ved å instruere den ansvarlige statsråden om hvordan lover skal tolkes. De må endre loven og holde seg til de konstitusjonelle spillereglene, skriver redaktør Magne Lerø.

LederJakten på statsborgere

Sylvi Listhaug har helt rett; vi kan ikke ha en innvandringspolitikk styrt bare av følelser. Ingen mener det. Når Mahad Abid Mahamud bør beholde statsborgerskapet, er det fordi det er rett, rimelig og i pakt med de etiske holdninger våre lover baserer seg på, skriver redaktør Magne Lerø.

Kraftig nedgang i antall somaliere som får statsborgerskap

Er du "klog" nok til å bli dansk

Danskene har gjeninnført og oppdatert testen for nye statsborgere. Nå må man vite når Olsen-banden hadde premiere.

Kritiseres: Danmark vil gjøre det vanskeligere for flyktninger

Skal bli vanskeligere for innfødte flyktningbarn å få dansk statsborgerskap.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap

I 2014 fikk 15300 personer norsk statsborgerskap. Det er det høyeste tallet noensinne, ifølge SSB.

Annonse
Annonse
Annonse