Annonse

Statsborgerskap

Statsborgerskap

Regjeringen vil skjerpe språkkrav for å få statsborgerskap

Skal man få innvilget norsk statsborgerskap foreslår regjeringen at man må ha muntlige ferdigheter tilsvarende nivå B1, mot A2 som er dagens krav.

Forsker advarerSkjerpet norskkrav kan svekke integrering

Statsborgerskap vil være uoppnåelig for mange hvis språkkravet skjerpes, advarer kritikere. Vi bør stille høyere krav til norskkunnskaper, mener Jan Tore Sanner.

– Urealistisk høyt krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap

Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere, melder NRK.

Færre er blitt norske statsborgere

I 2018 fikk 10.300 personer norsk statsborgerskap. Det er mer enn 50 prosent færre enn i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

10.000 fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 10.200 personer norsk statsborgerskap av UDI i 2018. Det er under halvparten av de vel 21.600 utlendingene som fikk statsborgerskap året før.

Flyktninger mest opptatte av å bli norske statsborgere

Mens flyktninger, spesielt fra Asia og Afrika, bytter sitt statsborgerskap til norsk, beholder europeiske arbeidsinnvandrere sitt opprinnelige statsborgerskap.

Regjeringen går inn for dobbelt statsborgerskap

Fra og med i år åpnes det for å ha dobbelt statsborgerskap i Norge slik som i de øvrige nordiske landene og de fleste land i Europa.

Snart vil regjeringen tillate dobbelt statsborgerskap

Over 300 høringsinstanser er i stor grad positive til å innføre dobbelt statsborgerskap. Om kort tid legger regjeringen fram et forslag som vil tillate dette.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Danmark: Statsborger-nei til innvandrere på dagpenger

Den danske regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man får arbeidsledighetstrygd.

Annonse
Annonse
Annonse