Annonse

Statsbudsjettet

SV: Reverserer usosiale kutt fra Solberg-regjeringen

Etter uker med intense forhandlinger mellom SV og regjeringen la partiene mandag fram det de selv kaller et historisk grønt og sosialt budsjett.

Skuffelse over kutt i tilbud til psykisk psyke

Støre-regjeringen vil gi 15 millioner mindre til fontenehusene enn det Erna Solberg foreslo i sitt budsjett. Kuttet kan sette stopper for etablering av nye fontenehus.

Småbarnsmor Jannike fikk brilleløfte av Støre – ble droppet i budsjettet

Før valget dro statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hjem til familien Nielsen og lovet bedre brillestøtte på 100 dager. Men i 2022-budsjettet er det ikke penger til dette.

Arbeid & Inkludering– Forsiktig start fra Støre-regjeringen

En positiv, men en litt forsiktig start. Det er dommen over den nye regjeringens budsjettforslag fra bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

Mer til Nav og til arbeidsmarkedstiltak fra Støre-regjeringen

1.000 flere tiltaksplasser og 100 millioner kroner ekstra til Nav. Det er blant punktene i Støre-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år.

Regjeringen vil forlenge stønadsperioden for AAP-mottakere

Regjeringen foreslår å utvide retten til arbeidsavklaringspenger (AAP) for mottakere som er under arbeidsavklaring. – Forslaget gir folk en tryggere og mer forutsigelig hverdag, sier Hadia Tajik.

Arbeid & Inkludering– Budsjettforslaget gir risiko for økt utenforskap

Solberg-regjeringen vil bruke mindre penger på arbeidsmarkedstiltak. Det vil ramme dem som står langt fra arbeidsmarkedet, advarer bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering.

Erna Solberg forsvarer økt egenandel på frikort

Regjeringen foreslår å øke egenandelstaket på frikort til nesten 3.000 kroner. Erna Solberg mener folk med lave helseutgifter ikke trenger like mye støtte.

ASVL– Regjeringen svikter dem som trenger det mest

Forslaget til statsbudsjett gjør at mange uføretrygdede som kanskje kunne klart å jobbe litt, stenges ute fra arbeidslivet, advarer bransjeorganisasjonen ASVL.

Tajik– Enda et budsjett som øker forskjellene

Ap-nestleder Hadia Tajik sier en regjering «selvfølgelig» vil sette sitt preg på statsbudsjettet, og kritiserer regjeringen for usosiale skattekutt.

200 millioner kroner til psykisk helsehjelp for barn og unge

Regjeringen vil styrke innsatsen for å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer, blant annet ved å utvikle flere lavterskeltilbud for denne gruppen.

Mer penger til IKT-modernisering i Nav

Regjeringen vil gi økte bevilgningene til Nav med 441 millioner kroner neste år. Det meste skal gå til IKT-modernisering.

Kutt i arbeidsmarkedstiltak, men mer til varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen vil redusere bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak neste år, men vil gi mer penger til varig tilrettelagt arbeid.

Inntektsgrensa for fri rettshjelp skal økes

Inntektsgrensa for fri rettshjelp har ikke vært endret siden 2009. Det vil Erna Solbergs regjering gjøre noe med i sitt siste statsbudsjett.

Regjeringen vil utvide ventetid for dagpenger

Sier du opp jobben selv går det tre måneder før du kan få dagpenger. Nå vil regjeringen utvide ventetiden til fire og en halv måned.

Usikker framtid for TV-kanal for utviklingshemmede

Støtte til TV-kanalen TV BRA glimrer med sitt fravær i forslaget til statsbudsjett. Et svik mot utviklingshemmede, mener stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet.

Rundt 1 million nordmenn må betale mer med samlet helsefrikort

Opposisjonen varsler kamp mot at regjeringen vil samle to frikortordninger. En million nordmenn kan ende med å betale mer hos lege og fysioterapeut.

Styrket innsats for barn og unges psykiske helse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bli mer tilgjengelig digitalt, og helsehjelpen til unge med sammensatte behov og til barn i barnevernet skal styrkes, lover regjeringen.

440 millioner kroner til mer automatisering i Nav

Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i Nav. Satsingen skal bidra til et mer brukervennlig Nav.

2021-budsjettet 120 millioner mer til fritidskort for barn og unge

En opptrapping på 120 millioner kroner betyr at regjeringen neste år vil bruke 180 millioner på ordningen med fritidskort for barn og unge.

Regjeringen vil gi 100 millioner til barn og unge med funksjonshemning

I statsbudsjettet for 2021 setter regjeringen av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning, bekrefter Nikolai Astrup (H) overfor TV 2.

BlindeforbundetFull forvirring om nye regler for barnebriller

Regjeringens fikk skarp kritikk da den ville kutte i støtten til barnebriller i høst. Nå er foreldre og optikere bekymret for nye regler som trer i kraft 1. mars.

Mer til fontenehusene i statsbudsjettet

Fontenehusene får fire millioner kroner ekstra i neste års statsbudsjett. Det åpner for to-tre nye fonteneshus i 2019, ifølge paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

BudsjettforliketGlede over økt satsing på å få folk i jobb

Kristelig Folkeparti har fått til en økning på 500 tiltaksplasser for folk som står langt fra arbeidslivet. Meget gledelig, sier direktør Dag Sandvik i bransjeorganisasjonen ASVL.

Annonse
Annonse
Annonse