Annonse

sykepenger

Nav kan ha nektet sykepenger til sykmeldte som skulle hatt det

En ny dom fra Høyesterett kan føre til at Nav må endre praksis for utbetaling av sykepenger til gradert sykmeldte med flere arbeidsforhold.

EsaNorge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger ved opphold i utlandet

Ved å begrense sykepenger fra å bli utbetalt når mottakere drar til andre EØS-land, bryter Norge EØS-reglene, mener EØS-tilsynet Esa.

Regjeringen utvider rett til sykepenger og AAP

Som følge av koronapandemien vil regjeringen forlenge og utvide regler for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet.

Sp mener Stortinget har gjort et ulovlig vedtak om sykepenger

Stortinget har i et ferskt lovvedtak igjen fastslått at mottakere av sykepenger må oppholde seg i Norge. Dette er i strid med EØS-reglene.

Vil børste støv av nesten utbrukt ordning for å redusere det høye sykefraværet

Sysselsettingsutvalget foreslår å børste støv av ordningen med friskmelding til arbeidsformidling, samtidig som den friskes litt opp.

Kan du sykemelde deg etter mye stress og press på jobben?

Mer enn halvparten av oss mener det er greit å sykemelde seg på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Men ifølge loven gir det ikke rett til sykepenger.

Regjeringen vil forlenge koronaregler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) foreslår å forlenge flere av regelendringene som har blitt innført i forbindelse med koronautbruddet.

Nekter sykepenger til de som bryter reiserådene

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Nav med ny IT-løsning for å dekke koronafravær fra dag fire

Nav har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag fire i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronaviruset.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for sykepenger nå i koronakrisen?

Juristene svarer.

Stortinget enige om tiltak for å sikre folks inntekt

Staten tar en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.

Virke ber staten ta regningen for sykepenger

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er unormalt mange ansatte sykmeldt for tiden. Nå vil de at Nav betaler sykepenger de to første ukene den ansatte er syk.

HøyesterettEn sykmelding gir deg ikke rett til sykepenger fra Nav

Sykmelding fra fastlegen er ingen garanti for at du får sykepenger. Det har en pleieassistent i Oslo fått erfare. En sykmelding er bare en sakkyndig uttalelse, fastslår Høyesterett i en fersk dom.

Sykepengene øker for næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende? Da vil du heretter få mer penger fra Nav hvis du blir syk.

SykemeldteKan få sykepenger i utlandet

Arbeids- og sosialdepartementet fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge. Bakgrunnen er en ny tolkning av en EU-forordning.

Leder

LederLa syke mennesker få fred til å bli friske

Det er meningsløst at alvorlig syke mennesker under behandling registreres som arbeidssøkere av Nav og tvinges til å avlegge løpende rapport om hvor mye jobber.

Kreftomsorg– Hele forløpet er i utakt

Det er et paradoks at sykepengene opphører når de fleste kreftpasienter er på sitt aller sykeste, mener HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, Elin Korsveien.

TrygderettLagmannsretten overprøvde avslag på sykepenger

«Anja» ble sykmeldt, men fikk avslag på krav om sykepenger. NAV mente arbeidsuførheten skyldtes sønnens sykdom og et komplisert forhold til arbeidsgiver.

Annonse
Annonse
Annonse