Annonse

sykmelding

I disse situasjonene kan leder bestride ansattes sykmelding

Det er viktig å huske at arbeidsgiver ikke alltid må godta sykmeldinger i arbeidsgiverperioden.

Regjeringen innskjerper arbeidslinja for sykmeldte

Regjeringen og Stortinget har endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.

Mannlige fastleger sykmelder mest

Erfarne mannlige fastleger i 50- og 60-årene sykmelder flest pasienter, viser en oversikt over legers refusjonskrav til det offentlige.

AllmennlegeforeningenIngen rollekonflikt for fastlegene

Høyesterett mener fastlegene opptrer mer som pasientenes advokater enn som portvoktere inn til velferdsordningene. Det er ingen slik konflikt, mener lederen i Allmennlegeforeningen.

Høyre-politikerLegen er overflødig som sykmelder

Ansvaret for sykmeldinger bør overføres fra legene til bedriftene, mener stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). Et livsfarlig forslag, mener Fagforbundet.

Sykmeldingsdebatten– Nav bør ikke overprøve legenes skjønn

Nav og legene må jobbe tettere sammen slik at sykemeldte kan utnytte sin restarbeidsevne, sier seksjonssjef Sonja Skinnarland i Nav til Velferd.

Forskning

ForskningFastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser

Mens vi pasienter tror det finnes en riktig diagnose er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall, viser studie fra OsloMet.

Fikk lov å si opp ansatte med svært høyt sykefravær

Fire saker vant frem i lagmannsretten i 2017.

Annonse
Annonse
Annonse