Annonse

Trygdeeksport

Leder

LederMindre tillit, takk!

Trygdeskandalen har gitt tilliten til politikere og offentlig forvaltning en alvorlig knekk. Det er bra. Mindre tillit kan gjøre velferdssamfunnet bedre.

EU til sak mot Østerrike for kutt i barnetrygd til innvandrere

EU-kommisjonen trekker Østerrike for retten fordi landet har redusert barnetrygden til innvandrere med barn i lavkostland. Det er dårlig nytt for Erna Solberg, som ønsker å gjøre det samme.

TrygdeeksportFærre mottakere av Nav-ytelser i utlandet

Trygdeeksporten utgjorde en mindre andel av utbetalingene fra Nav i fjor enn året før, og tallet på trygdemottakere i utlandet gikk ned.

Leder

LederNav-skandalen og frykten for trygdeeksport

Politikeres frykt for økt trygdeeksport kan være en viktig årsak til Nav-skandalen. En nyhet fra Polen denne uka kan tyde på at frykten har vært overdrevet.

Endring i EU-regler kan gi økt eksport av norske dagpenger

EU ønsker å utvide retten til å ta med seg dagpenger til et annet land. Det må Norge rette seg etter, selv om det strider mot regjeringens kamp mot trygdeeksport.

Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse

Synspunkt

«Når velferdsstaten Norge svikter»

Paradoksalt og ironisk nok kan det vise seg at EØS-reglene (av alle!) er det som tar vare på enkeltmenneskets rettigheter. Når velferdsstaten Norge svikter.

Frp varsler strengere trygderegler etter Nav-skandalen

Leder Erlend Wiborg (Frp) av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier arbeidet har startet med å stoppe hullet som har åpenbart seg i velferdsstaten.

ForskerMinimalt rom for å begrense trygdeeksport

Handlingsrommet for å hindre at nordmenn eller EU/EØS-borgere tar med seg trygd over landegrenser er helt minimalt, advarer professor Grete Brochmann.

Leder

LederNav-skandale uten sidestykke

Nav har sørget for at en rekke uskyldige mennesker har havnet i fengsel for trygdesvindel. Det er trolig den største skandalen i Navs historie.

Økt trygdeeksport til alderspensjonister

Tallet på alderspensjonister i utlandet har økt med 73 prosent på ti år. Utbetalingene til denne gruppen har økt med flere milliarder kroner i denne perioden.

Leder

LederBeskjedne tiltak mot trygdeeksport

Kamp mot bompenger og kamp mot trygdeeksport har én ting til felles: Det er vanskelig å omsette politisk retorikk til praktisk handling.

Mest trygdeeksport til pensjonister

Nav betalte 7,2 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet. Over halvparten – 4,4 milliarder – gikk til alderspensjonister.

LederOpp som en løve, ned som en fell

EU har sagt tvert nei til tiltak som kan redusere norsk trygdeeksport til Polen og Litauen. Nå strammer regjeringen i stedet inn på ytelsene til norske pensjonister og uføretrygdete i Thailand og på Filippinene, skriver Øivind Fjeldstad, redaktør i Velferd.

Regjeringens krafttak mot trygdeeksportSparer 4,5 promille av all utenlandstrygd

Kamp mot trygdeeksport er en av regjeringens fanesaker, og nå lanseres forslag til nye tiltak. De tallfestede innsparingene vil imidlertid bare gi et kutt på 4,5 promille av all trygd som sendes ut av landet.

Hauglie vil forby eksport av trygdeytelser

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil forby at trygdemottakere kan få med seg ytelser for barn og ektefeller i utlandet, skriver VG.

EUs medlemsland sier nei til trygdekutt

Norge ønsker å kutte i barnetrygd som sendes ut av landet. Nå sier EUs medlemsland nei til forslaget.

EU-nei til trygdekutt til østeuropeere

EU nekter Norge å kutte i utbetalingene av barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa. Det gjør at Fremskrittspartiet vil kreve reforhandling av EØS-avtalen.

Stortinget vil stramme inn på trygdeeksport

Stortinget sier ja til å utbetale lavere summer i kontantstøtte og barnetrygd til Øst-Europa, skriver Aftenposten.

Overdreven frykt for trygdeeksport

Den blågrønne regjeringen viderefører kampen mot trygdeeksport. Trygdeutbetalinger til utlandet er imidlertid et lite problem økonomisk sett, mener PRIO-stipendiat Cathrine Talleraas.

Annonse
Annonse
Annonse