Annonse

Trygderett

– Nav-skandalen er en varslet katastrofe

Hvorfor har staten konsekvent dømt uskyldige til fengsel? For stor vekt på kampen mot trygdesnyltere, og for lite kunnskap og oppmerksomhet om våre EØS-forpliktelser kan forklare skandalen, mener professor i statsvitenskap.

TrygderettTrygderetten brøt sentral regel om saksbehandling

«Ömer» var sveiser i 19 år før han ble sykemeldt i 2008. Han søkte om uføretrygd, men fikk avslag. Trygderetten stadfestet vedtaket, men på et annet grunnlag enn det NAV hadde lagt til grunn.

TrygderettPåfallende lønnsinntekt, mente NAV

NAV mente «John» urettmessig hadde fått dagpenger, og viste til at inntekten var så høy at han måtte ha jobbet mer enn han hadde oppgitt. Høy inntekt den tiden du jobber, fratar deg imidlertid ikke retten til dagpenger.

TrygderettNy teknologi ga gjenopptak av uføresak

Trygderetten mente nye MR-bilder av en gammel skade ikke ga grunnlag for gjenopptak av «Oles» krav om økt uføregrad. Lagmannsretten var uenig, og NAV må behandle krav om gjenopptak på nytt.

TrygderettDiskriminerende praksis overfor familiegjenforente

«Birthe» søkte dagpenger, men fikk avslag. NAV mente hun ikke kunne regnes som reell arbeidssøker ettersom hun hadde oppholdstillatelse basert på familiegjenforening, og dermed ikke kunne ta jobb hvor som helst.

Nav krevde dokumentasjon det var umulig å få

«Miriam» søkte om etterlattepensjon, men fikk avslag fordi hun ikke kunne legge fram dokumentasjon om vielsen fra offisielle myndigheter. Nav tok ikke hensyn til at det var umulig å få slik dokumentasjon.

Informert om plikter, men ikke om rettigheter

Da «Berits» etterlattepensjon ble samordnet på nytt da hun ble alderspensjonist, viste det seg at hun hadde fått for lite utbetalt i mange år. Likevel ville Statens Pensjonskasse (SPK) bare etterbetale pensjon for tre år.

Annonse
Annonse
Annonse