Annonse

Trygdeskandalen

Nav får sin første juridiske direktør

Nav oppretter nå en stilling juridisk direktør. Bakgrunnen er trygdeskandalen.

Rødt krever større ressurser til opprydning i Nav-skandalen

Regjeringen må legge mer penger på bordet så Nav kan rydde opp i sitt eget rot, mener Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

36 saker etter Nav-skandalen blir gjenåpnet

Gjenopptakelseskommisjonen har avgjort 36 begjæringer om gjenåpning i det såkalte Nav-komplekset. Samtlige blir gjenåpnet.

Stor konkurranse om å bli Norges første Nav-ombud

Interessen er stor for jobben som Nav-ombud i Agder. 49 søkere konkurrerer om å bli landets første Nav-ombud.

Nav-ofre varsler massesøksmål mot staten

Organisasjonen Nav-it varsler gruppesøksmål mot staten med krav om erstatning til ofrene i trygdeskandalen.

Mann frifunnet i trygdeskandalen – Høyesterett slår fast at Nav gjorde feil før 2012

Høyesterett har frifunnet en mann som ble dømt til fengsel for å ha vært i Italia mens han mottok støtte fra Nav. Regjeringen må rydde opp, krever forsvareren.

Rapport i kjølvannet av trygdeskandalenStyrk EØS-kompetansen i departementene

En rapport foreslår å vektlegge EØS-kompetanse på leder- og saksbehandlernivå ved rekruttering til jobber i departementene, samt generelt å styrke kompetansen.

Millioner til jussfakulteter etter trygdeskandalen

De juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø får 20 millioner kroner til å satse på trygderett i kjølvannet av trygdeskandalen.

TrygdeskandalenPilotsak i Høyesterett baner vei for nye rettssaker

Torsdag behandler Høyesterett i storkammer den såkalte pilotsaken i trygdeskandalen. Dommen vil bane vei for en rekke lignende saker.

Sp mener Stortinget har gjort et ulovlig vedtak om sykepenger

Stortinget har i et ferskt lovvedtak igjen fastslått at mottakere av sykepenger må oppholde seg i Norge. Dette er i strid med EØS-reglene.

TrygdeskandalenSetteriksadvokaten vil påstå full frifinnelse fra 1994 i Høyesterett

Setteriksadvokaten vil nedlegge påstand om frifinnelse i Nav-saken som skal behandles i Høyesterett, etter Efta-domstolens avgjørelse, skriver Rett24.

Synspunkt

SynspunktPolitikerstyrt Nav-skandale

Det er ikke sjefer i Nav eller partier som har ansvar for Nav-skandalen. Med vedtaket i Efta-domstolen kan vi slå fast av Nav-skandalen er et resultat av kollektiv politisk svikt over flere tiår.

Nav ber folk ta kontakt om de tror de er berørt av feilbehandling

Nav-sjefen ber folk som tror de er berørt av feilbehandling i sammenheng med Nav-saken om å ta kontakt.

Én av tre Nav-dømte sier at de ikke forsto reglene

En gjennomgang av de 77 første dommene som ble oppdaget i trygdeskandalen, viser at 32 prosent av de dømte sier at de ikke forsto Navs regler.

Nav har avslått alle ikke-økonomiske krav etter trygdeskandalen

Nav har så langt mottatt 48 krav om erstatning av ikke-økonomisk tap etter trygdeskandalen i 2019. Samtlige har fått avslag.

Minst 27 antatte ofre for trygdeskandalen får ikke sakene sine gjenopptatt

Etter at trygdeskandalen eksploderte høsten 2019, har Riksadvokaten identifisert minst 86 antatt uriktige dommer for trygdesvindel.

Bare én Nav-dømt har fått dommen omgjort

Så langt er bare én av dem som kan være urettmessig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen, formelt blitt frifunnet, opplyser setteriksadvokaten.

Mer enn 3.100 ofre for trygdeskandalen er identifisert

Nav har så langt funnet fram til 3.143 personer som er rammet av trygdeskandalen, men tallet kan stige, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i et brev til Eftas overvåkingsorgan Esa.

Sjefgransker i trygdehøring– Ingen handlet mot bedre vitende

Det er ingen ting som tyder på at noen har handlet mot bedre vitende i trygdeskandalen, mener granskingsutvalgets leder Finn Arnesen.

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

Ingen er dømt i Nav-skandalen bare for å ha vært i EØS-land, hevdet setteriksadvokaten i Nav-høringen i Efta-domstolen. – Reinspikka løgn, svarer trygdedømte.

TrygdeskandalenNorge slåss for 2012-skille i Efta-domstolen

Arbeids- og sosialdepartementet vil argumentere for at det går et vesentlig skille i Nav-saken i 2012, når det torsdag holdes høring i Efta-domstolen.

Esa åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen

Tilsynsorganet Esa mener Norge ikke har respektert EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse og har innledet en formell sak mot Norge.

LederRegjeringen har snublet i oppryddingen etter trygdeskandalen

Regjeringen har brutt løftet om å snu alle steiner for å finne årsakene til trygdeskandalen. Steinene den ikke vil røre, har blitt snublesteiner som svekker oppryddingsarbeidet etter skandalen.

2014-rapport sentral i ny høring om trygdeskandalen

En rapport fra 2014 vil spille en sentral rolle i en ny høring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité denne uka.

JussprofessorRegjeringen må ta hovedansvaret for trygdeskandalen

Jussprofessor Ingunn Ikdahl mener at det er regjeringen som er ansvarlig for at Nav fattet ulovlige vedtak i trygdeskandalen, og at Nav ikke har hovedansvaret.

Carl I. Hagens Nav-anmeldelse henlagt

Carl I. Hagens anmeldelse av politiet og påtalemyndighet etter Nav-skandalen er henlagt av Spesialenheten. Hagen har anket henleggelsen til Riksadvokaten.

Nav-saken opp i Efta-domstolen 26. november

Den muntlige høringen i Nav-saken er planlagt i Efta-domstolen 26. november, opplyser registrar Ólafur Einarsson til Rett24. Høringen blir streamet.

Regjeringen sier nei til spesialdomstol for Nav-ofre

SV og Arbeiderpartiet tar til orde for en spesialdomstol som kan gi ofre for trygdeskandalen rask økonomisk oppreisning. Regjeringen vender tommelen ned for forslaget.

Nav-opprydding fem måneder forsinket av koronakrisen

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier det fortsatt vil ta tid før alle ofre i Nav-saken får en endelig avklaring på sakene sine.

JussprofessorerDet var ingen blindsone som førte til trygdeskandalen

Viktige erfaringer fra trygdeskandalen kan gå under radaren hvis man sier at alle har skyld, advarer jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen.

Høring om trygdeskandalenKritikk av ostehøvelkutt og ensidig kamp mot trygdeksport

Kampen mot trygdeeksport og budsjettkutt i Nav bidro til at feilpraktiseringen av EØS-regelverket ikke ble oppdaget, mener arbeidstaker- og interesseorganisasjoner.

Nav ber mulige ofre for trygdeskandalen ta kontakt

Nav har omgjort flere tusen vedtak etter at trygdeskandalen kjent. Nå oppfordrer Nav-direktør Hans Christian Holte folk til å ta kontakt hvis de tror de kan være rammet av skandalen.

FFO– Nav-skandalen er resultat av en villet politikk

Mistenkeliggjøring av trygdemottakere er en viktig faktor for at trygdeskandalen kunne skje, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Leder

LederMindre tillit, takk!

Trygdeskandalen har gitt tilliten til politikere og offentlig forvaltning en alvorlig knekk. Det er bra. Mindre tillit kan gjøre velferdssamfunnet bedre.

Aksjonsleder etterlyser at noen holdes ansvarlig

Det er bra med en knusende dom over Nav og departementet, men noen må stilles til ansvar, mener leder i AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

Stortingspolitikere om granskingsrapport– En knallhard dom over Nav og regjeringen

Rapporten fra utvalget som har gransket trygdeskandalen, feller en knallhard dom over departementet, Nav og mange instanser, konstaterer saksordfører Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet

Knusende kritikk fra granskerne av trygdeskandalen

Nav og Arbeids- og sosialdepartementet har hovedansvaret for trygdeskandalen. Men også Trygderetten, påtalemyndigheten og domstolene har sviktet, fastslår utvalget som har gransket skandalen.

Har gransket trygdeskandalen– Få som har grunn til å være stolte

I årevis håndhevet både Nav, departementet og rettsvesenet EUs trygderegler feil. Men hvordan kunne det skje? De som har gransket skandalen, er ikke nådige.

Etter trygdeskandalenUtvalg skal gjennomgå trygdelovgivningen

I kjølvannet av trygdeskandalen har regjeringen nedsatt et utvalg som skal se på trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler.

Nav har tilbakebetalt nær 53 millioner kroner til ofre i trygdeskandalen

1.495 personer har fått helt eller delvis omgjort vedtak etter Navs feiltolkning av EØS-regelverket. Det er totalt utbetalt 52,8 millioner kroner.

Klager i Nav-skandalen skal behandles av uavhengig nemnd

En egen nemnd skal behandle klager på Navs behandling av EØS-saker i trygdeskandalen.

Høyesterett ber Efta-domstolen om Nav-råd

Høyesterett har bestemt seg for å spørre Efta-domstolen til råds om lovligheten av det norske oppholdskravet i Nav-saken, melder Rett24.

Klagesaker og EØS-saker er satt på vent hos Nav

Nav var fullt opptatt med å håndtere trygdeskandalen da koronakrisen kom. Nå er sakene til over 4.000 personer blitt satt på vent.

NavUtsetter behandlingen av saker som omfatter trygdeskandalen

Akutt behov for saksbehandlere i Nav som følge av koronaepidemien gjør at gjennomgang av trygdeskandale-saker blir satt på vent.

Trygdeskandalen16 Nav-saker blir gjenopptatt

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet i forrige uke 16 Nav-saker. Kommisjonen har besluttet at alle sakene skal gjenopptas, meldte VG før helgen.

Nav-dom gjenåpnes – sendes rett til Høyesterett

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne en Nav-dom fra 2017. Håpet er at Høyesterett nå vil rydde opp i rettskaoset.

Gjenopptakelseskommisjonen behandler første Nav-sak

Gjenopptakelseskommisjonen behandler denne uken den første saken i Nav-skandalen. Den blir en pilotsak som vil danne mal for behandling av de andre sakene.

ESANav-krav om opphold i Norge strider mot EØS-retten

Krav om opphold i Norge for å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger er ikke i tråd med EØS-retten, slår EFTAs overvåkingsorgan ESA fast.

Trygdeskandalen700 har fått tilbake penger fra Nav

Så langt har 700 ofre for trygdeskandalen fått tilbakebetalt om lag 37 millioner kroner fra Nav.

Opposisjonen holder Solberg ansvarlig for trygdeskandalen

Siden arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er ute av regjeringen, holder opposisjonen statsministeren og regjeringen ansvarlig for trygdeskandalen.

OpposisjonenNyttige avklaringer om trygdeskandalen

Både SV og Arbeiderpartiet mener delrapporten fra utvalget som gransker trygdeskandalen, gir viktige avklaringer for det videre arbeidet med å rydde opp.

TrygdeskandalenGranskingsutvalg mener gamle Nav-saker må gjennomgås

Utvalget som gransker Nav-skandalen, mener det er nødvendig å undersøke Navs praksis før 2012 .

Avklaring av trygdeskandalens omfang etterlyses

Statsministeren varslet en avklaring av trygdeskandalens omfang i februar. Men foreløpig har verken ofre, politikere eller regjeringen sett noe til rapporten.

Røe Isaksen nekter innsyn i hemmelige Nav-råd

En ny diskusjon om hele det juridiske grunnlaget for trygdeskandalen er under oppseiling. Men regjeringen står fast på at rådene den fikk, må hemmeligholdes.

Opposisjonen vil ha nye Nav-svar fra regjeringen

Regjeringen må avklare at den har gitt riktige opplysninger om trygdeskandalen, krever Aps Eva Kristin Hansen i kontrollkomiteen. Senterpartiet støtter kravet.

Røe IsaksenRiktig å starte trygdeopprydding

Klare juridiske råd som regjeringen fikk i fjor høst, gjorde at det var riktig å sette i gang en ryddejobb, ifølge arbeidsministeren.

EU-kommisjonen om trygdeskandalenNav kan ha tolket EU-reglene riktig

En ny omdreining i Nav-skandalen kan være under oppseiling. EU-kommisjonen synes å mene at norske myndigheter kanskje ikke tolket reglene feil i Nav-saken.

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen får sterk kritikk fra opposisjonen

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen er sterkt kritikkverdig, mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kontrollkomiteen utsetter frist i Nav-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget utsetter innstilling i Nav-saken til slutten av måneden.

Regjeringen gjør endringerFlere som har bodd i utlandet får rett til trygd

Regjeringen endrer praktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge. Det betyr at flere som har bodd i utlandet får rett til trygdeytelser.

Annonse
Annonse
Annonse