Annonse

– Mye skjult ledighet bak helserelaterte Nav-ytelser

Oppmykning av regelverket for å få dagpenger kan bidra til at færre unge havner på helserelaterte Nav-ytelser, mener forsker Elisabeth Fevang.

Flere unge uføre har aldri vært i arbeid

Tallet på unge uføre stiger, og en økende andel blir uføre uten at de noen gang har vært i jobb.

Nye uføretallAAP-kutt gir flere på uføretrygd

Tallet på uføre økte i første kvartal i år. Økningen henger sammen med at det har blitt vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger.

BIs Espen R. Moen (til venstre) og Sysselsettingsutvalgets leder Steinar Holden under BI-seminaret om Sysselsettingsutvalgets rapport om «Arbeid og inntektssikring». Foto: Arne Kongsnes

Enige om trygdekutt for unge

– Vi nærmest bestikker unge til å sitte hjemme og spille dataspill, sier BI-professor Espen R. Moen.

Frykt for at uføreendring vil hindre frivillig arbeid

Regjeringen vil endre reglene for uføretrygd. Flere organisasjoner frykter at forslaget vil redusere uføres mulighet til å delta i frivillig arbeid.

Utbetalinger av dagpenger ned 21 prosent

Nav utbetalte 10,6 milliarder kroner i dagpenger i fjor. Det var 21 prosent mindre enn året før.

Kraftig økning i antall uføretrygdede

Tallet på mottakere av uføretrygd steg kraftig i fjor. Nå går én av ti nordmenn i arbeidsfør alder på uføretrygd.

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i fjor

– Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier Sigrun Vågeng.

Fattige foreldre får mindre i barnetrygd og mer i sosiale stønader

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt.

TrygderettTrygderetten brøt sentral regel om saksbehandling

«Ömer» var sveiser i 19 år før han ble sykemeldt i 2008. Han søkte om uføretrygd, men fikk avslag. Trygderetten stadfestet vedtaket, men på et annet grunnlag enn det NAV hadde lagt til grunn.

TrygderettNy teknologi ga gjenopptak av uføresak

Trygderetten mente nye MR-bilder av en gammel skade ikke ga grunnlag for gjenopptak av «Oles» krav om økt uføregrad. Lagmannsretten var uenig, og NAV må behandle krav om gjenopptak på nytt.

VelferdbloggenHvorfor mottar stadig flere unge uføretrygd?

Mer enn doblet på 10 årFlere blir uføretrygdet som 18-åring

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de blir myndige.

Stadig flere uføretrygdes når de fyller 18 år

Og antall personer under 30 år på uføretrygd er doblet i løpet av de siste ti årene, melder Nav.

Flest uføre i Østfold og Aust-Agder

Tallet på uføre økte i 2017. Østfold og Aust-Agder har høyest andel uføre, mens andelen er lavest i Oslo.

Lavt utdannede overrepresentert blant uføre

To av ti med lav utdanning er uføretrygdet.

Ti prosent flere unge uføre i 2017

Ved utgangen av 2017 var det 15 800 unge uføre under 30 år i Norge. Det er om lag 1 470 flere enn året før, viser tall fra Nav.

Hvert femte årsverk gikk tapt

Hele 687.000 årsverk gikk tapt i fjor på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid.

Andelen uføre i jobb øker

Men samtidig som eldre holder seg friske lenger, faller flere unge utenfor.

Dobling av unge uføre– Dette er svært bekymringsfullt

Antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år har nær doblet seg i løpet av de ti siste årene.

syk_mann_deprim.jpg

Mer lønnsomt å bli sykemeldt enn arbeidsledig

Det legemeldte sykefraværet gikk opp 5,6 prosent fra første kvartal i 2010 til første kvartal i 2011. Nova-forsker Aksel Hatland mener mange blir trygdemottakere blir «feilsortert» i systemet.

slappe_av.jpg

Dårligere arbeidsmoral? Tilfeldig? Neppe

Arbeidsmoralen er på vei ned og uføretrygdingen er på vei opp. Tilfeldig? Neppe, mener arbeidslivsforsker Knut Røed.

penger.jpg

To milliarder ekstra til uføretrygd

De nye reglene for uføretrygd kommer til å koste to milliarder kroner mer per år enn dagens ordning.

robert_eriksson.jpg

Frp vil frata unge uføretrygd

Fremskrittspartiet vil ikke at personer under 40 år skal tilbys varig uførestønad. – En fattigdomsfelle, mener Aps sosialpolitiker Tove Brandvik.

bjurstr__m.jpg

Uføredilemmaet kan være løst

Regjeringen kan ha funnet en løsning på det vanskeligste spørsmålet i striden om alderspensjonen til uføretrygdede.

arbeidsledig_ma.jpg

– Nedbemanninger fører til smittsom trygd

Trygd er smittsomt. Nedbemanninger fører ikke bare til uføretrygd blant dem som blir sagt opp, men også til økt uføregrad blant beboerne i nabolaget til dem som opplever å miste arbeidet.

sigbj__rn_johns.jpg

Vil tape på å arbeide

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener det skal lønne seg å arbeide – men innrømmer at i noen tilfeller vil støtteordningene gjøre at jobb ikke vil være det mest lønnsomme for alle.

rullestol_silhu.jpg

Mener regjeringen har skapt uførekaos

Ap er fra Mars, og SV er fra Venus, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen. Han mener regjeringen sprer forvirring og usikkerhet blant landets uføre.

mor_og_barn2.jpg

Mer lønnsomt med trygd enn jobb

For lavtlønnede og enslige med barn er det mer lønnsomt å få uføretrygd enn å jobbe, viser beregninger VG har fått utført.

sigbj__rn_johns.jpg

Strid om tak på uføretrygd

Det er strid internt i regjeringspartiene om hvor høyt taket på den nye uføretrygda skal settes.

ryggplager_isto.jpg

Regjeringen planlegger kutt for uføre

Landets rundt 300.000 uføre kan få mindre å rutte med som en følge av en planlagt omlegging av uføretrygden.

hodejegere.jpg

Uføretrygd skjuler vekst i sykefravær

Sykefraværet ville ha vært langt høyere uten den omfattende bruken av uføretrygd.

Annonse
Annonse
Annonse