Annonse

Ungdom

Ungdom

Unge skal få bedre psykisk helsehjelp

Et nytt digitalt hjelpemiddel for helsetjenester skal gi unge med psykiske lidelser bedre utredning og behandling.

Tenåringsgutter skygger unna helsestasjoner

I tenårene øker andelen jenter som besøker helsestasjonene i landet fra 8 prosent til 31 prosent. Andelen gutter som går innom øker bare fra 7 til 11 prosent.

ProfessorUndersøkelse kan gi skjevt bilde av unges psykiske plager

Norges største undersøkelse av unges liv kan overdrive omfanget av psykiske helseplager blant ungdom, mener psykologiprofessor Ole Jacob Madsen.

Mindre prestasjonspress for skoleungdom i distriktene

Det er store likhetstrekk mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk. Men ungdommer i distriktene opplever mindre prestasjonspress i skolearbeidet, viser undersøkelse.

Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen

Ungdommer med angst som har fått tilbud om terapi på skolen, blir friskere, ifølge en studie fra Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet Norce.

Helleland varsler ny stortingsmelding om ungdom

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) varsler en ny stortingsmelding som tar for seg unges levekår og framtidsutsikter.

Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

Stadig flere unge har psykiske helseplager, ifølge Ungdata-undersøkelsen. OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.

4 av 5 kommuner har helsestasjon for ungdom

I 2017 hadde 80 prosent av kommunene enten egen helsestasjon for ungdom eller de samarbeidet med andre kommuner om et slikt tilbud, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Aktuell profilIldsjelen

For noen kan veien ut i arbeidslivet virke umulig. Mohamed Fariss hjelper der andre har gitt opp.

Synspunkt

VelferdkommentarenUtdanning viktigere enn før?

Forskjellen i sysselsetting har økt mellom dem som har fullført videregående opplæring og dem som ikke har gjort det. Det økte gapet skyldes bare delvis at utdanning kaster mer av seg enn før.

Flere unge med lav utdanning faller utenfor

Veien inn i arbeidslivet er tyngre enn før for unge med lav utdanning, viser en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Forskning

Mer problematferd blant Oslo-ungdom

Økt hasjbruk og mer vold, trusler og mobbing. Mer ensomhet og flere som sliter med ulike helseplager. Det er blant utviklingstrekkene for ungdom i Oslo.

De som dropper ut av samfunnet

Annonse
Annonse
Annonse