Annonse

Ungdom

Unicef-rapportHvert ellevte minutt dør en ungdom av selvmord

I en ny rapport anslår Unicef at minst en av sju mellom 10 og 19 år lever med en psykisk lidelse. Hvert år dør nesten 46.000 unge av selvmord.

Åtte av ti ungdommer tilfreds med livet, tross pandemien

Pandemien har ikke bare vært negativ for norsk ungdom. Mange synes den spesielle tiden også har hatt sine positive sider, og åtte av ti er tilfreds med livet.

Bruken av sovemedisin har doblet seg blant ungdom

For ti år siden brukte 1,6 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 19 år reseptbelagte sovemedisiner. I fjor hadde tallet mer en doblet seg.

Barn og unge slet mer psykisk i fjor enn året før

Barn og unge tok mer kontakt med psykiske helsetjenester i 2020 enn året før. Også voksne hadde flere konsultasjoner. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Haukeland med kriseplan for å håndtere pågang fra unge som sliter psykisk

Haukeland universitetssjukehus har iverksatt en kriseplan for å håndtere pågangen fra barn og unge som sliter psykisk. Pågangen knyttes til pandemien.

StudierMishandling av barn fanges ikke opp under pandemien

En rekke studier fra flere land viser at antall innrapporterte tilfeller av mishandling mot barn stupte under pandemien. Det bekymrer forskerne.

Synspunkt

Positive signaler fra Nav-sjefen

Det bør utvikles en kvalifiseringsordning for sosiale entreprenører slik at de som leverer gode og dokumenterte resultater, kan oppnå status som godkjente tiltaksleverandører til Nav.

Når mange unge får en diagnose, øker utstøtingen fra skole og arbeidsliv

Høy tilbøyelighet til å gi unge en psykisk diagnose har negativ effekt på skoleresultater og arbeidsdeltakelse. Det øker også risikoen for å bli trygdemottaker som voksen, viser studie.

Matchbox – fra sosialhjelp til arbeid og utdanning

I løpet av drøyt halvannet år gikk tallet på unge sosialhjelpsmottakere i Ringerike kommune ned med 45 prosent. Ungdomssatsingen Matchbox tilskrives noe av æren for den positive utviklingen.

Én av ti barn og unge gruer seg til jul

Økt alkoholbruk, psykiske utfordringer, dårlig råd og konflikter i familien er hovedårsaker til at mange barn og unge gruer seg til jul.

Færre ungdom røyker, men flere har forsøkt hasj

Andelen norske ungdom som røyker daglig, har falt fra 24 til 2 prosent fra 1999 til 2019, ifølge en undersøkelse. Men andelen som har prøvd cannabis, har økt.

Ny rapportIngen økning i unges psykiske plager

For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporter om mange psykiske plager.

Forskning

Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer

Hvordan gikk det med ungdommen under nedstengingen av samfunnet i vår? Dette har NOVA-forskere undersøkt i en ny studie.

Unge på tokt for en ny start

Unge som står i fare for å havne i en utenfor arbeidslivet reiser på motivasjonstur med seilskipet Christian Radich i begynnelsen av september.

Unge skal få bedre psykisk helsehjelp

Et nytt digitalt hjelpemiddel for helsetjenester skal gi unge med psykiske lidelser bedre utredning og behandling.

Tenåringsgutter skygger unna helsestasjoner

I tenårene øker andelen jenter som besøker helsestasjonene i landet fra 8 prosent til 31 prosent. Andelen gutter som går innom øker bare fra 7 til 11 prosent.

ProfessorUndersøkelse kan gi skjevt bilde av unges psykiske plager

Norges største undersøkelse av unges liv kan overdrive omfanget av psykiske helseplager blant ungdom, mener psykologiprofessor Ole Jacob Madsen.

Mindre prestasjonspress for skoleungdom i distriktene

Det er store likhetstrekk mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk. Men ungdommer i distriktene opplever mindre prestasjonspress i skolearbeidet, viser undersøkelse.

Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen

Ungdommer med angst som har fått tilbud om terapi på skolen, blir friskere, ifølge en studie fra Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet Norce.

Helleland varsler ny stortingsmelding om ungdom

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) varsler en ny stortingsmelding som tar for seg unges levekår og framtidsutsikter.

Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

Stadig flere unge har psykiske helseplager, ifølge Ungdata-undersøkelsen. OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.

4 av 5 kommuner har helsestasjon for ungdom

I 2017 hadde 80 prosent av kommunene enten egen helsestasjon for ungdom eller de samarbeidet med andre kommuner om et slikt tilbud, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Aktuell profilIldsjelen

For noen kan veien ut i arbeidslivet virke umulig. Mohamed Fariss hjelper der andre har gitt opp.

Synspunkt

VelferdkommentarenUtdanning viktigere enn før?

Forskjellen i sysselsetting har økt mellom dem som har fullført videregående opplæring og dem som ikke har gjort det. Det økte gapet skyldes bare delvis at utdanning kaster mer av seg enn før.

Flere unge med lav utdanning faller utenfor

Veien inn i arbeidslivet er tyngre enn før for unge med lav utdanning, viser en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Forskning

Mer problematferd blant Oslo-ungdom

Økt hasjbruk og mer vold, trusler og mobbing. Mer ensomhet og flere som sliter med ulike helseplager. Det er blant utviklingstrekkene for ungdom i Oslo.

De som dropper ut av samfunnet

Annonse
Annonse
Annonse