Annonse
Synspunkt

LOs etiske dilemma AFP treffer ikke dem som trenger det mest

LO stiller opp for de svake i samfunnet. Det er historien, det er det vi liker å tro og det er det som gir LO en særlig troverdighet i samfunnsdebatten. Men når det gjelder AFP er det annerledes.

Utenfor-regnskap skal styrke innsatsen mot utenforskap

KS arbeider med et regnskap som vil vise hvor mye kommuner og samfunn kan tjene på å forebygge utenforskap. Utenfor-regnskapet vil bli lansert 7.mai.

Hele folket på trygd

Vi er alle navere én eller flere ganger i livet. Nav betalte ut 80 000 kroner per nordmann i fjor. Én av tre får støtte til livsopphold i løpet av et år.

Leder

LederOverdrivelser om utenforskap

Ved tvilsom bruk av statistikk skaper politikere et overdrevent negativt bilde av tilstanden i det norske velferdssamfunnet. En mer edruelig omgang med tall ville styrket politikernes troverdighet.

FaktasjekkFeil tall for utenforskap fra Siv Jensen

800 000 mennesker står utenfor arbeidslivet, sa finansminister Siv Jensen nylig. Nå vedgår Finans­departementet at hun oppga for høyt tall.

Helsa er viktigste årsak til at vi ikke jobber

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018.

Frog-metodenGir unge tilbake kontrollen over eget liv

– CV-kurs kan være vel og bra, men det ikke nok hvis en ungdom trenger hjelp til å leve et selvstendig liv, sier Frog-trener Hege Glavin. Hun tror ikke Nav-anbud gir tiltaksvariasjonen som trengs for å få unge på rett kjøl igjen.

UtenforskapÅ få unge tilbake til skole eller arbeid kan spare samfunnet for 12,2 millioner kroner – per hode

Store kjønnsforskjeller allerede ved inngangen til arbeidslivet

Langt flere menn enn kvinner blir fast ansatt når de trer inn i yrkeslivet etter endt utdanning. Samtidig står 70.000 unge helt utenfor arbeidsmarkedet.

StudieAktivitetsplikt kan bety mindre kriminalitet

Aktivitetskrav til sosialhjelp kan gjøre at ungdom begår mindre kriminalitet, ifølge en ny studie.

NHO vil ikke gi arbeidsavklaringspenger til de yngste

NHO frykter hele årskull skal falle utenfor arbeidslivet hvis det ikke bli gjort endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Stadig flere unge med arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3900 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men antall mottakere øker blant de unge.

– Dette er vårt største samfunnsproblem

NHO-sjef, Kristin Skogen Lund, mener den økende andelen uføre under 35 år tapper samfunnet for ressurser.

– Regjeringen overdriver

LO hevder at hverken 800 000 eller 650 000 står utenfor arbeidslivet. 400 000 er et mer realistisk tall.

Annonse
Annonse
Annonse