Annonse

utenforskap

Lav utdanning øker risikoen for utenforskap blant unge

Lav utdanning er den viktigste risikofaktoren for at unge i perioder havner utenfor arbeid og utdanning. Flere episoder med utenforskap i ungdommen gir økt avhengighet av trygdeytelser.

Nesten 8 prosent av unge dansker står utenfor arbeid og utdanning

Menn og barn av ufaglærte er overrepresentert blant unge som står utenfor arbeid og utdanning, viser analyse fra Danmark.

Utenforskap– Muren rundt arbeidslivet har blitt høyere

Seniorforsker Simen Markussen har aldri opplevd et område med større forskjell mellom politiske festtaler og reell satsing. – Det er et gap mellom retorikk og virkelighet, sier han.

Nav-analyseNedgang i utenforskap i pandemiåret 2020

Ved utgangen av 2020 sto 692.000 personer utenfor arbeid og utdanning. Det er 18.000 færre enn året før, viser tall fra Nav.

Flere unge står utenfor arbeid og utdanning

I fjor økte andelen unge som står utenfor arbeid og utdanning, etter flere år med nedgang. Økningen er størst blant unge innvandrere.

Dårligere helse blant unge som faller utenfor i Norge enn i andre land

Unge i Norge som står utenfor arbeid og utdanning, har seks ganger høyere sannsynlighet for å rapportere om depresjon enn unge utenfor i andre land i Europa.

Sosiale entreprenører skal konkurrere om å levere Nav-tiltak for unge

I jakten på nye løsninger inviterer Nav sosiale entreprenører og oppstartsbedrifter til å konkurrere om å levere tiltak for å forhindre ungt utenforskap.

Stiftelsen RettferdSatser på gaming i kampen mot utenforskap

Dataspill kan være en positiv aktivitet, men kan også brukes for å flykte fra hverdagens utfordringer. Nå etablerer Stiftelsen Rettferd seg på gamingplattformen Twitch for å bekjempe utenforskap.

Velferdkonferansen 2021Få med deg årets store konferanse om velferd, arbeid og inkludering

Hvordan kan vi forhindre utenforskap og inkludere flere i arbeidslivet etter koronapandemien? Det er tema for Velferdkonferansen 2021. Nå kan du melde deg på for å delta fysisk eller digitalt.

Arbeid & Inkludering – Få kraftfulle grep i stortingsmelding om utenforskap

– Jeg er forundret over at et vellykket tiltak som regjeringen selv har skapt, knapt blir møtt et skuldertrekk i en stortingsmelding om utenforskap, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Leder

LederEnda en festtale om sosiale entreprenører?

Regjeringen lover å satse mer på sosiale entreprenører i kampen mot utenforskap. Skal det bli mer enn en festtale, må regjeringen viser større handlekraft enn den har gjort før.

ASVL– Stortingsmelding om utenforskap skaper usikkerhet

Regjeringens stortingsmelding om utenforskap skaper unødig usikkerhet for utsatte grupper, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

Til kamp mot utenforskapNå vil regjeringen satse på sosiale entreprenører

Regjeringen vil gi sosiale entreprenører og andre ideelle aktører en viktigere rolle i kampen mot utenforskap. – Dette er musikk i våre ører, sier daglig leder Torhild Stimo i Fontenehus Norge.

Synspunkt

SynspunktDen som ikke får delta, kan heller ikke bidra

Funksjonsnedsatte må ha lik rett som andre til utdanning, arbeid og deltakelse på alle samfunnets arenaer. Mangel på likestilling betyr at ressurser kastes bort, skriver generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Doblet ledighet for utsatte arbeidssøkere

Utsatte grupper er spesielt hardt rammet av arbeidsledighet etter koronautbruddet. Nav frykter økt utenforskap.

Skolen for dem som faller utenfor– Jeg har overgått meg selv her

Angst og mangel på oppfølging gjorde at Martine Moen Heisholt ikke maktet å gå på «vanlig skole». Ett år på Feiring VGS har endret alt. Flere lærere og miljøterapeuter har bidratt til mestringsfølelse, og ambisjonene for 18-åringen er nå å bli ambulansesjåfør.

Synspunkt

SynspunktUnge på arbeids­avklaringspenger ­risikerer utenforskap

Svaret for denne gruppen er ikke alltid en alltid en diagnose – men hjelp til å få kompetanse for å komme seg ut i jobb.

Synspunkt

Når unge lukker døren

Hva kan gjøres for unge som stenger seg inne i kjellerstuer og foran dataskjermer, dropper ut av skole og arbeidsliv og ikke kommer seg videre i livet?

Nav-spådomFlere utenfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

Få kommer i jobb etter langvarig utenforskap

Bare én av ti kom i jobb etter å ha stått to år utenfor arbeid og utdanning, viser analyse fra Statistisk sentralbyrå.

Få i 50-årene faller utenfor arbeidslivet

Arbeidstakere i 50-årene havner sjeldnere utenfor arbeidslivet enn yngre arbeidstakere, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Færre unge utenfor i fjor

En av ti unge under utdanning står utenfor arbeid og utdanning. Andelen unge utenfor har gått ned de siste årene, men ser ut til å øke i år.

Trøndelagsanalyse fra NavÉn av fem trøndere er i utenforskap

Navs utbetalinger til trøndere tilsvarer budsjettet for 200 Rosenborg-lag. Og de som står utenfor utdanning og arbeid i fylket, tilsvarer mer enn tre utsolgte Lerkendal stadion, ifølge en framtidsanalyse fra Nav Trøndelag.

Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede

Færre unge går ut i arbeid i årene etter endt skolegang, og en økende andel mottar helserelaterte ytelser. Utviklingen er særlig tydelig for kvinner som ikke har fullført videregående, viser ny SSB-analyse.

Utenfor-regnskap skal styrke innsatsen mot utenforskap

KS arbeider med et regnskap som vil vise hvor mye kommuner og samfunn kan tjene på å forebygge utenforskap. Utenfor-regnskapet vil bli lansert 7.mai.

Hele folket på trygd

Vi er alle navere én eller flere ganger i livet. Nav betalte ut 80 000 kroner per nordmann i fjor. Én av tre får støtte til livsopphold i løpet av et år.

Leder

LederOverdrivelser om utenforskap

Ved tvilsom bruk av statistikk skaper politikere et overdrevent negativt bilde av tilstanden i det norske velferdssamfunnet. En mer edruelig omgang med tall ville styrket politikernes troverdighet.

FaktasjekkFeil tall for utenforskap fra Siv Jensen

800 000 mennesker står utenfor arbeidslivet, sa finansminister Siv Jensen nylig. Nå vedgår Finans­departementet at hun oppga for høyt tall.

Helsa er viktigste årsak til at vi ikke jobber

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018.

Frog-metodenGir unge tilbake kontrollen over eget liv

– CV-kurs kan være vel og bra, men det ikke nok hvis en ungdom trenger hjelp til å leve et selvstendig liv, sier Frog-trener Hege Glavin. Hun tror ikke Nav-anbud gir tiltaksvariasjonen som trengs for å få unge på rett kjøl igjen.

UtenforskapÅ få unge tilbake til skole eller arbeid kan spare samfunnet for 12,2 millioner kroner – per hode

Annonse
Annonse
Annonse