Annonse

Utviklingshemmede

Vil samle troppene til kamp for like rettigheterTom Tvedt går i krigen igjen

Nå vil den tidligere idrettspresidenten samle alle som representerer mennesker med funksjonsnedsettelser til felles kamp.

Synspunkt

SynspunktAlvorlige mangler i utviklingshemmedes rettssikkerhet

Frihet til å ta egne valg er noe de aller fleste tar for gitt. Når vi er i gang med en full gjenåpning av samfunnet etter pandemien, er det mange som fortsatt strever med en permanent begrensning av friheten, skriver Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.

Hanne BjurstrømTjenesteflukt premierer de ressurssterke

– Det er bekymringsfullt at det er så store forskjeller i tjenestene til utviklingshemmede etter hvor de bor, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Svikt i kommunene gjør utviklingshemmede til tjenesteflyktninger

Forskjeller i tjenestene i bydeler og kommuner fører til at utviklingshemmede og deres pårørende blir tjenesteflyktninger. De flytter dit tjenestene er best, viser ny rapport.

Nav ÅlesundGår nye veier for å få flere utviklingshemmede ut i jobb

For noen dager siden begynte Joakim Skauvik å arbeide som servicevert ved Nav Ålesund. Stillingen er del av en målrettet satsing for å få flere utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

Historisk ansettelse på Høgskolen i innlandet

Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson ble historiske da de i forrige uke skrev under kontrakt for å jobbe på vernepleierstudiet på Høgskolen i Innlandet.

Forskning

ForskningUtviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv

Nye samarbeidsmåter kan gi flere utviklingshemmede muligheter til å jobbe på ordinære arbeidsplasser, skriver forskere.

Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune

Kommuner tolker de nasjonale vaksinereglene ulikt når det gjelder personer med utviklingshemning.

Pilotprosjekt skal gi utviklingshemmede tilbud om høyere utdanning

Personer med utviklingshemming har i dag ikke et reelt tilbud om høyere utdanning. Nå skal et slikt tilbud etableres ved VID vitenskapelige høgskole.

Forsker– Utviklingshemmede får uføretrygd i 18-årsgave fra Nav

Fordommer og misforstått godhet stenger utviklingshemmede ute fra arbeidslivet, mener Høyre-politiker Margret Hagerup fra Høyre. Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å åpne dørene.

Fra bekymring til jubel i tv-kanal for utviklingshemmede

I høst fryktet TV Bra for framtiden for kanalen, som er laget av og for utviklingshemmede. Nå er gleden stor etter at tv-kanalen er sikret millionstøtte.

Utviklingshemmede slet mer under koronanedstengningen

Koronanedstengningen ga mer kjedsomhet, isolasjon, stress og angst hos personer med utviklingshemning, viser et forskningsprosjekt fra Nederland.

Usikker framtid for TV-kanal for utviklingshemmede

Støtte til TV-kanalen TV BRA glimrer med sitt fravær i forslaget til statsbudsjett. Et svik mot utviklingshemmede, mener stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet.

Arbeid & InkluderingVil lage pakkeforløp for å få flere utviklingshemmede i arbeid

Bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering vil etablere et pakkeforløp der utviklingshemmede får tett oppfølging på veien fra skole til arbeid.

Ny rapportNorge mangler over 20.000 vernepleiere

Norge har stor vernepleiermangel, viser en ny rapport. Bruken av ufaglært arbeidskraft er høy.

Oslo kommuneVil ansette flere utviklingshemmede

En ny avtale mellom Oslo kommune og organisasjonen Helt Med skal sikre en betydelig økning i kommunale arbeidsplasser for utviklingshemmede.

Helt MedFår pris for å få utviklingshemmede ut i jobb

Stiftelsen Helt Med er tildelt Sosiologforeningens praksispris for sitt arbeid med å få utviklingshemmede ut i ordinært arbeidsliv.

Inkluderingspris til stortingsrepresentant Margret Hagerup

Høyre-politiker Margret Hagerup er tildelt stiftelsen Helt Meds inkluderingspris for sin innsats for å gi personer med utviklingshemming jobbmuligheter i ordinært arbeidsliv.

Forskning

Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.

ASVL– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

Regjeringen satsing på utviklingshemmede i forslaget til statsbudsjett er skuffende svak, mener Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL.

ArbeiderpartietVil gi utviklingshemmede jobbgaranti

Åtte av ti utviklingshemmede har ikke noe arbeid å gå til når de slutter på skolen. Arbeiderpartiet vil at de skal få en garanti for å få det.

Arbeidsinkludering i praksis – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag

Caroline Holth (32) har en lettere psykisk utviklingshemning, men det har ikke stoppet henne fra å få fast jobb. – Jeg har blitt gladere etter at jeg fikk jobben. Jeg smiler hele tiden, sier hun.

Historisk messe for jobbinkludering

Det er for vanskelig for utviklingshemmede å komme ut i vanlig arbeidsliv, mener organisasjonen Helt Med, som denne uka var medarrangør av en historisk jobbmesse.

Arbeidstrening med mangfold og miljø i høysetet

Gjennom Jobb34 får utviklingshemmede og andre vanskeligstilte tilrettelagt arbeidstrening. I tillegg til økt mestringsfølelse er kortreist produksjon og gjenvinning høyt prioritert.

Forskning

KronikkDerfor får ikke utviklingshemmede jobb

I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.

Krever 2 000 flere arbeidsplasser til psykisk utviklingshemmede

Regjeringens løfte om 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for folk med lettere utviklingshemming er ikke nok, mener vekst- og attføringsbedriftene (ASVL).

ForskningsprosjektVil ha flere utviklingshemmede i vanlige jobber

Gjennom forskningsprosjektet «Veier mot målet» har utviklingshemmede Liss Svenkerud (39) fått drømmen sin oppfylt: Jobb hos Nille på Kolsås utenfor Oslo.

VelferdbloggenPygmalion-effekten

Fra uføretrygd til hotelljobb

Ida Marie Færestrand var uføretrygdet og isolert da muligheten til å få en hotelljobb dukket opp. Gjennom prosjektet Helt Med har hun og andre utviklingshemmede fått sjansen til å vise hva de duger til.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

Utviklingshemmede og arbeid– Nav kommer for sent på banen

Elever med utviklingshemming deltar i liten grad i ordinær undervisning og få er i jobb. Bare et fåtall fanges opp av tiltak for integrering i ordinært arbeidsliv, viser ny rapport.

VelferdbloggenFærdermodellen

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

Annonse
Annonse
Annonse